Портфолио Малицька А.В. українська література

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"У пошуках цвіту щастя "


0 47700 ca79c66f XL.jpg
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, музика, образотворче мистецтво,народознавство,інформатика

Навчальна тема

Popa.jpg

Б.Лепкий. Відомості про письменника. "Цвіт щастя".Роздуми про прагнення кожної людини бути щасливою

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Робота у групах. Надання завдань окремо кожній групі .

Навчити дітей використовувати знання не лише в навчально-пізнавальному процесі, але і в повсякденному житті.

Даний проект направлений на те, щоб його учасники отримали додаткові знання про життєвий та творчий шлях Б.Лепкого, проаналізували новелу "Цвіт щастя", зрозуміли поняття " цвіт щастя".

Дослідження учнів складаються з інтерв'ювання в різних навчальних галузях знань.

Проект має освітнє і виховне значення.

Робота побудована за принципом – від простих понять і завдань до завдань підвищеної складності.

При роботі над проектом передбачається використовувати Інтернет, пошук, аналіз інформації. Створення блогів, чатів, сайту-закладок, участь у форумах, інтернеті-конференціях, використання веб-сайтів,

електронної пошти.

Повний План вивчення теми

План теми

Навчальні цілі

Kjkj.JPG Ffffffffffffff.JPG


Ознайомити школярів із цікавими фактами життя і творчості письменника Б. Лепкого, проаналізувати зміст новели «Цвіт щастя», дослідити реальне і уявне в новелі; схарактеризувати образ хлопчика, його внутрішній стан; розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу уяву, культуру зв’язного мовлення, вміння переказувати сюжет творів, виділяти головну думку, грамотно висловлювати свої думки; формувати світогляд, кругозір; виховувати розуміння поняття «щастя» і бажання бути щасливими; пізнавальний інтерес, почуття пошани, поваги до життя і творчості Б. Лепкого, прищеплювати риси доброти, чуйності, щирості. Після вивчення теми учні повинні знати цікаві відомості про творчу особистість Б. Лепкого, зміст новели, поняття «новела»; уміти виразно читати, знаходити найважливіші фрагменти, визначати ключові слова, складати сенкан; конструктивно обґрунтовувати свою позицію, розуміти власні переживання та почуття інших, плідно працювати у групі.

Цілі 21 століття:

Творчість і інноваційність

Здатність оригінальності та інноваційності в діяльності

Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших

Відкритість до та сприяння новим та різноманітним перспективам

Комунікативні навички та навички співробітництва

Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання

Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами

Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання

Прийняття відповідальності за результати спільної роботи

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування. Таблиця «ЗХД» З-Х-Дучні заповнюють під час вступного слова вчителя. Вчитель об’єднує учнів в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. У ході роботи над проектом вчитель спостерігає та корегує роботу учнів, учні заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності. Проводиться аналіз таблиці «ЗХД» - чи досягли учні поставлених цілей.

Аналіз власної системи оцінювання

Види формуючого оцінювання

Оцінювання в проектному навчанні

Оцінювання навичок самооцінювання та рефлексії

Оцінювання навичок спільної діяльності

Планування оцінювання

Форма оцінювання Основних запитань до навчального проекту

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Форма оцінювання Портфоліо

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Діяльність учнів і вчителя

На початку проекту вчитель:

Проводить урок, на якому учні класу діляться на 5 груп: «Дослідники», «Теоретики», «Фольклористи», «Ілюстратори», «Актори».

Готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту.

Перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі. Відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам.інформаційний буклет Проводить тестування та обговорення тем, за результатами яких об’єднує учнів у чoтири групи.

Тест


Формулює критерії оцінювання роботи учнів. Стаття М.А.В.


Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи та розподіляють обов’язки у групі.

Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, опитувальник.

Вчитель демонструє Презентацію з проблемою. презентація вчителя

Тільки після цього учитель пропонує учням розпочати роботу над проектом.

«Дослідники» готують проект-презентацію «Життєвий та творчий шлях Б. Лепкого (1872-1941)».

«Теоретики»-особливості жанру та авторського стилю, запитання до учнівських груп за змістом новели.

«Фольклористи» - проект-презентацію «Фантастичні образи твору. Народні прислів’я про щастя».

«Ілюстратори» - рекламну презентацію твору з власними ілюстраціями.

«Актори»- інсценізацію уривку.

презентація учнів 1

презентація учнів 2


Використання організаційних діаграм для оцінювання навчальних потреб учнів

Визначення навчальних потреб учнів

Моніторинг прогресу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Малицька Алла Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури, навчальний предмет-українська мова та література

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №89 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

місто Одеса

Контактні дані

Написати листа

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.08.2012-07.09.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №89 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Кателіна Світлана Григорівна