Портфолио Лауры Дикусар по теме "Рекурсия или итерация"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Название проекта

Subrograme recursive

Основной и второстепенный учебные предметы

Informatica, matematica, botanica, anatomia, istoria, arhitectura, etc.

Обучающие цели

Elevii vor fi capabili:

- să elaboreze algoritmi recursive;

- să realizeze transformarea algoritmilor recursive în iterative şi invers;

- să determine şi să compare numărul de operaţii şi cantitatea de memorie necesară pentru algoritmii recursive şi cei iterative;

- să deducă avantajele şi desavantajele diferitor algoritmi;

- să găsească exemple în natură, care pot exemplifica formule recurente, fractalii ş.a.

Возраст учеников, класс

Clasa a 11-a profil real. Elevii au pregătire în domeniul elaborării subprogramelor în limbajul Pascal. Nivelul clasei – mediu.

Краткое описание проекта

Metoda proiectului (buclet1, buclet2) este o metoda moderna, care dezvolta competemțele de autoevaluare ale elevilor. Elevii:

- vor studia tema funcţii şi proceduri recursive;

- vor elabora algoritmi recursive;

- vor realize transformarea algoritmilor recursive în iterative şi invers;

- vor determina şi vor compara numărul de operaţii şi cantitatea de memorie necesară pentru algoritmii recursive şi cei iterative;

- vor deduce avantajele şi desavantajele diferitor algoritmi;

- vor găsi exemple în natură, care pot exemplifica formule recurente, fractalii ş.a.

Визитка проекта

Planul proiectului

Описание оценивания

Evaluare iniţială:

- Discuţie liberă;

- Chestionar.


Evaluarea formativă:

- Agenda de lucru a grupului cu graficul de elaborare a proiectului şi lucrul efectuat pentru fiecare perioadă;

- Notiţe cu evaluări pe etape şi recomandări

- profesorul monitoruzează permanent activitatea elevilor – volumul şi calitatea lucrului efectiuat.

Profesorul intervine cu comentarii, soluţii, propuneri, etc.

- Metoda Zig-Zag – profesorul urmăreşte discuţiile şi transmiterea cunoştinţelor de la un elev la altul, intervine, dacă un subgrup nu s-a isprăvit cu sarcina sa.

Pentru ca elevii să se autoevaluieze corect profesorul împreună cu elevii determină:

- criteriile de evaluare a proiectului

- descriptorii pentru fiecare criteriu.


Evaluarea sumativă: - O prezentare Power Point;

- Un articol WIKI sau un blog pe tema studiată;

- Prezentarea şi discutarea proiectului în clasă;

- Participarea a o conferinţă liceală sau municipală(spre exemplu Conferinţa „Muncă, Talent, Cutezanţă”).


Elevii pot utiliza foi de autoevaluare a invățătii.

Profesorul pot utiliza instrumente de evaluare a lucrului în grup, bycletelor, a blogurilor, a utilizarii multimedia, ș.a.

Деятельность учеников и учителя

Ученическая Вики-статья "Где в природе можно найти рекурсию?"

Activităţi iniţiale de motivare a elevilor.

Profesorul formulează întrebarea de bază: Naturii ii plac oare fractaliile?

Elevii repetă noţiunea de formulă recurentă, subprograme, necesitatea utilizării subprogramelor.

Etapa I. Etapa iniţială a proiectului. Lecţia 1.

1. Profesorul discută cu elevii noţiunea de recurenţă. Propune elevilor să aducă exemple de formule recurente din matematică.

2. Profesorul propune elevilor să răspundă la întrebarea ce este recursia. Dă dea exemple de probleme în care se utilizează recursia.

3. Profesorul propune elevilor să completeze un formular, în care sunt întrebări, care vizează noţiunea de recursie, şir Fibonacci, fractalii, Secţiunea de Aur.

Etapa II. Etapa de realizarea a proiectului. Lecţia 2.

Profesorul aduce exemple de subprograme recursive şi explică cum se determină complexitatea algoritmilor (cantitatea de memorie şi numărul de operaţii) prezentaţi.

Lecţia 3.

1. Problematizarea. Să se determine domeniile în care apar fenomene recurente, fractalii, etc.

2. Prezentarea de către profesor a bibliografiei şi webografiei legate de problema în studiu.

3. Profesorul propune elevilor să se împărtă în grupe.

4. Profesorul anunţă sarcinile proiectului: determinarea domeniilor în care se întîlnesc fenomenii recursive.

5. Elevii studiază în prealabil bibliografia şi webografia propusă de către profesor, determină domeniile de utilizare a recursiei şi împart împreună cu profesorul sarcini fiecărui grup.

Lecţia 4.

1. Elevii discută informaţia studiată în cadrul grupurilor, fac schimb de păreri cu colegii din alte grupuri şi proiectează paşii de mai departe – realizarea unor experimente, fotografii, măsurări.

2. Elevii determină care probleme vor intra în proiect exemple de utilizare a recursiei.

3. Profesorul ascultă discuţiile şi intervine pentru completări, precizări, corectări.

Lecţia 5.

1. Elevii şi profesorul participă la discuţia finală a materialelor acumulate.

2. Elevii determină în ce mod va fi prezentat proiectul –fişier Power Point, articol WIKI, blog şi împart sarcinile de oformare a documentului respectiv.

Etapa III. Finisarea proiectului. Lecţia 6.

1. La această etapă elevii îşi prezintă proiectul în faţa clasei.

2. Profesorul împarte elevilor fişe cu criteriile şi descriptorii de evaluare, astfel că fiecare participant la proiect poate să se autoevalueze sau să participe la evaluarea reciprocă.

3. Dacă proiectul primeşte o apreciere înaltă el va fi înaintat la Conferinţa liceală şi/sau la o conferinţă municipală (spre exemplu Conferinţa „Muncă, Talent, Cutezanţă”).

Cum pot elevii sa comunice in INTERNET:

- Conferine Skype, WIKI, Facebook, Google Docs.

Ce instrumente Internet vor folosi elevii pentru a gasi informatia despre subprogramele recursive?

- Google.com, Wikipedia

Информация о авторе

Имя, фамилия

Laura Dicusar

Специальность, учебный предмет

Profesor de informatică

Учебное заведение

Liceul Teoretic "Gaudeamus"

Город\село, район, область

Republica Moldova, Municipiul Chişinău

Контактные данные

E-mail : dicusar.laura@gmail.com

Trening conform programei Intel "Instruirea pentru viitor"

Даты проведения тренинга

13-16 decembrie 2013

Место проведения тренинга

Republica Moldova

Тренеры

Ana Scripca Larica Şevciuc