Портфолио Веры Вановской по теме "Численные методы решения систем уравнений"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Название проекта

Rezolvarea numerica asistemelor de n ecuatii cu n necunoscute

Основной и второстепенный учебные предметы

Informatica

Обучающие цели

1. formarea competenței de lucru independent cu informatia(conspect de reper), de expus clar și concis gîndurile-concluziile;

2. dezvoltarea competenței de lucru în echipă, de argumentare a opiniei proprii;

3. formarea deprinderii de a vedea problema în ansamblu, de trasat calea de soluționare, de aplicat cunoștințele fundamentale la rezolvare unei

probleme concrete;

4. formarea gîndirii critice la elevi. 5. ...

Возраст учеников, класс

18 ani, clasa a XII-a, profil real

Краткое описание проекта

Proiectul se referă la subiectul Metode numerice de calcul. Rezolvarea sistemului de ecuații.

Визитка проекта

Описание оценивания

evaluarea și autoevaluarea se face la toate etapele desfășurării proiectului. formele de evaluare: inițială - / sondaj de opinii cu privire la activitatea elevilor la lecțiile de matematică, fizică evaluare formativă - completarea glosarului,

Деятельность учеников и учителя

1. Ученическая wiki-статья "Численные методы решения систем уравнений"

Desfășurarea proiectului 2. Se alcătuieste de catre profesor / planul de desfășurare a proiectului 3. Pentru a-i intriga pe elevi în participare la proiect, Se organizează de către profesor o ședință cu potențialii membri ai grupului de proiect, se propune elevilor: Evocare: Enumerați 2-3 exemple de probleme, rezolvarea cărora necesită rezolvarea sistemelor de ecuații Profesorul propune o problemă atractivă care are scop de a iniția, a intriga elevii în subiect: Exemplu: Bucătarul șef a nimerit sub o ploaie cumplită și cartea cu rețete de torte o fost partial deteriorată, păstrîndu-se doar careva date și anume: cantitatea finală pentru fiecare rețetă și el ține minte că numărul de ingrediente pentru fiecare tortă este același și pentru fiecare tortă se repetă ingredientele zahăr, făină, ouă, lapte și portocale. Ajutați-l pe bucătar, oferindu-i macar o variantă de rețete, care ar specifica ce cantitate pentru fiecare ingredient este necesară la fabricarea fiecărei torte. 4. se discută componența echipelor. elevii citesc [sursa 1] заголовок ссылки/ reguli de lucru in grup] Profesorul propune o listă de întrebări, la care elevii aleg grupul de interese pentru a participa la proiect Profesorul împreună cu elevii constituie grupurile de lucru în cîteva direcții, se alcătuiește diagrama de structură a grupului Cum se rezolvă un sistem de ecuații cu 2 necunoscute în clasa a VII-a? Metode de calcul a determinanților de ordinul n în matematică – suport teoretic Elaborare de prezentări cu ilustrarea calculului determinanților заголовок ссылкиtest заголовок ссылкиhttps://drive.google.com/file/d/0B-8pNTvO_VdsS0pQV0N0azg1Y1E/view?usp=sharing] Descrierea metodei de rezolvare a sistemelor de ecuații Tema : Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Metoda Cramer. Metoda Gauss. [test https://drive.google.com/file/d/0B-8pNTvO_VdsS0pQV0N0azg1Y1E/view?usp=sharing]заголовок ссылки 1. Aspecte teoretice - conspect de reper 2. Textul programelor de exemplu:Program Cramer; Uses crt; type mat=array[1..4,1..4] of integer;

  vec=array[1..4] of integer;
  vs=array[1..4] of real;

var a  : mat;

  b        : vec;
  sol       : vs;
  p,n       : integer;
  de       : real;

function cdet (x:mat;t:integer):real; var i,j,k,l : integer;

    s    :real;
    minor  : mat;

begin

  if t=1 then cdet:= x[1,1]
    else
      begin s:=0;
         for k:=1 to t do
           begin
              for i:=1 to t-1 do
                for j:=1 to k-1 do minor[i,j]:=x[i+1,j];
              for i:=1 to t-1 do
                for j:=k to t-1 do minor[i,j]:=x[i+1,j+1];
                  if odd(k) then s:=s+x[1,k]*cdet(minor, t-1)
                       else s:=s-x[1,k]*cdet(minor, t-1);
           end;
           cdet:=s;
         end;
      end;

Function transforma(x:mat; t,l:integer):real; var i: integer; begin for i:=1 to t do x[i,l]:=b[i];

   transforma:=cdet(x,t);

end; Begin

  clrscr;
  n:=3;
  a[1,1]:=1; a[1,2]:=3; a[1,3]:=-1; {a[1,4]:=-1;} b[1]:=4;
  a[2,1]:=1; a[2,2]:=0; a[2,3]:=-5; { a[2,4]:=-7;} b[2]:=-14;
  a[3,1]:=5; a[3,2]:=-1; a[3,3]:=7; {a[3,4]:=3;} b[3]:=24;
  {a[4,1]:=1; a[4,2]:=2; a[4,3]:=7; a[4,4]:=0; b[4]:=36; }
  de:=cdet(a,n);
         if de <>0 then
           begin for p:=1 to n do sol[p]:= transforma(a,n,p)/de;
              for p:=1 to n do writeln('x[',p,']=',sol[p]:0:3);
              end
              else writeln('Calcul imposibil');

end.

3. Rezultatele execuţiei

1. Sarcina: de rezolvat sistemul de ecuaţii: X1+3x2-x3=4 X1-5x3=-14 5x1-x2+7x3=24


2. Aspecte teoretice - conspect de reper


Utilizați didactic.ro pentru a extrage conspect de reper la tema Rezolvarea sistemelor de ecuații prin metodele Gauss și Cramer, găsiți cîte 2 probleme din fizică sau chimie care ar necesita Rezolvarea sistemelor de ecuații Vezi documentul PlanImplementareProiect(portfoliu propriu)

Информация о авторе

Имя, фамилия

Vera Vanovscaia

Специальность, учебный предмет

Informatica

Учебное заведение

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Chisinau, Republica Moldova

Город\село, район, область

Chisinau, Republica Moldova

Контактные данные

skype: vera.vanovscaia, email-vanovschi@yahoo.com

Информация о тренинге

Даты проведения тренинга

13.12.2013-16.12.2013

Место проведения тренинга

Chișinău CTICE

Тренеры