Педрада тренінгу 25.03.2013.Синельникове.Модуль7

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1 група. Як допомогти учням поставити для себе чіткі завдання, виконання яких можна перевірити та виміряти.

Для того, щоб сформувати чіткі завдання, тьютер може запропонувати учням мозковий штурм за даною темою, результатом якого будуть обговорені і чіткі завдання. Для того, щоб перевірити, розробити формуюче оцінювання, де вказано усі вимоги до виконаного завдання. Бажано розробити пам’ятку, про те, які вимоги до результату.

2 група. Як допомогти учням правильно спланувати, розподілити свій час та вносити в плани відповідні корективи.

Розподілити завдання в групах за інтересами.Надати пам'ятку вимог.Вчитель виконує роль тьюнера.

3 група. Як допомогти учням генерувати запитання, гіпотези та досліджувати їх упродовж виконання дослідження.

Краще ознайомитися з існуючими гіпотезами по темі,створити умови для мозкового штурму, корегувати результати мозкового штурму і вже існуючі дані. все це має привести до успішного виконання дослідження.

4 група. Як допомогти учням ефективно співпрацювати в команді.

Учасники можуть брати собі визначені ролі обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже висока

5 група. Як допомогти учням постійно оцінювати свої досягнення та планувати подальше самовдосконалення.


Щоб допомогти учням постійно оцінювати свої досягнення та планувати подальше самовдосконалення. Учні потребують допомоги в освоєнні стратегій самоконтролю та самооцінювання. Їм потрібні ясні цілі навчання, можливості створення якісної роботи в її постійному зворотному зв*язку і в можливості коригувати свою роботу перш ніж її виконати. Коли учні дістають можливість запропонувати яким чином вони можуть допомогти в навчанні і вказати, які заходи або навчальні стратегії є найбільш ефективними, вони тим самим планують своє подальше самовдосконалення.