Педрада. Модуль 9. СЗШ № 54-4

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1 група

Яким чином ми можемо допомогти кожному учню стати самоспрямованим у навчанні, здатним приймати обґрунтовані рішення про те, як їм виконувати проектні завдання?

Учитель повинен будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність учнів з урахуванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Надати учням можливість самостійно здобувати знання і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань. Проекне навчання ні в якому разі не повинно порушувати принцип невимушеності, у міру виконання роботи в учня повинен зростати і ступінь захопленості нею. діти повинні вчитися на власному досвіді й досвіді своїх товаришів, бачити результат своєї вланої праці.--Анна Покрищук (обговорення) 12:25, 11 січня 2017 (EET)

2 група

Яким чином допомогти учням стати спеціалістами з досліджень та знаходження відповідей на складні запитання?

Учитель повинен бачити учнів як носіїв знань та рівноцінних партнерів, встановити з ними тісний контакт. Таким чином, аудиторія перетворюється на простір для діалогу та постійного обговорення, де всі вчаться обмінюватися знаннями, висловлювати свою точку зору та поважати чужу. Головна роль учителя полягає не в тому, щоб бути першим чи основним джерелом інформації, а в тому, щоб запропонувати учням цікаві ситуації для вивчення, сприяти обміну думками та версіями, не допускати заниження самооцінки учнів та сприяти їхньому саморозвитку. Необхідно показати учням значення завдань, поставлених перед ними, та довести їхнє практичне застосування поза межами проекту.Досягти того, щоб учні з ентузіазмом приймали участь в груповій та парній роботі. Пробудити інтерес дітей до матеріалу, що вивчається та досліджується. Дозволити учням мислити та діяти. Допомогти їм ознайомитися з поставленою проблемою та знайти різні способи її вирішення. Заохотити учнів до обговорення різних точок зору. Запропонувати дітям побачити реальність, що їх оточує та поставити запитання щодо цієї реальності. Зробити все можливе, щоб робота над проектом сприяла всебічному розвитку школяра. --Олена Ісайко (обговорення) 11:11, 10 січня 2017 (EET)


3 група

Як ми можемо заохотити та підтримати учнів під час того, як вони приймають на себе нові ролі, які дають їм змогу найкраще застосувати їх індивідуальні здібності та схильності в процесі навчання?

Добрим словом, оцінкою а також можливістю залучення цікавої інформації для свого самовизначення та самовиховання. Також можемо заохотити та підтримати учнів під час роботи над проектом за допомогою: створення ситуації успіху, розподілу диференційованих завдань відповідно до психотипу кожного учня і відповідно до каналів сприйняття інформації.--Ірина Кайстря (обговорення) 12:35, 11 січня 2017 (EET)