О, спорт! Ти - світ!

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

О, спорт! Ти світ!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, “Спорт”.

Під час роботи над проектом будуть задіяні навчальні предмети:

1. Інформатика-тема «Створення презентації в Power Point»

2. Гографія – тема «Країни світу»

3. Історія – тема «Походження Олімпійських ігор»

Навчальна тема (як записано в програмі)

“Спорт”

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Учні дізнаються, як контролювати своє тіло, завжди бути в гарній формі, захищати себе. Вони будуть вирішувати, що їм конкретно потрібно, більше дізнаються про екстремальні види спорту. Учні зрозуміють, що у них є шанс мати друзів в цьому світі. Свої висновки за допомогою вчителя учні представляють у вигляді презентації “Спорт. Мій вибір”. Вони будуть шукати інформацію в інтернеті, публікаціях, бібліотеці. Учні організують показові виступи кращих спортсменів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

➢ Створити презентацію “Спорт. Мій вибір”.

➢ Навчити складати план своєї діяльності для досягнення кінцевого результату.

➢ Навчити працювати в команді для досягнення спільної мети.

Соціалізуюча: вчити дітей відзначати досягнення свої і товаришів, формувати потребу допомагати одне одному; розвивати самооцінку; створювати умови для реалізації пізнавальної і соціальної активності дітей.

Очікувані результати:

Розвиток ключових компетентностей:

➢ громадянської — здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення;

➢ соціальної — здатності активно слухати інших, спілкуватись і співпрацювати, зокрема в парах, групах, відповідати за результати своєї роботи;

➢ уміння вчитися — здатність міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної рефлексії;

➢ загальнокультурні — здатність застосовувати методи самовиховання.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Самооцінювання учнівських робот

Оцінювання створення газет

Оцінювання дослідження

Оцінювання командної роботи

Оцінювання мультімедійної презентації

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

• Перед початком проекту

Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Розповідає про проектну технологію учням, батькам. Для батьків готує «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 30 хвилин. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання:

1 група: “Sportsmen” - працює над створенням презентації про важливість спорту для кожної людини;

2 група: “Fans” - працює над створенням буклету Буклет учнівпро екстремальні види спорту; складає діалоги, підшукує пісні для підтримки улюблених спортсменів;

3 група: “Journalists” - збирає матеріал, прес-релізи, фото для створення презентації “Sport. My choice”. Учні проводять відбір ідей, уточнюють інформацію. Складається календар роботи групи, розподіляються ролі.

➢ Під час виконання пректу

Учитель спостерігає, радить, коригує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет). Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення та оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту.

➢ Під час захисту проекту

(Доречно провести для паралелі учнів 7-х класів)

Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету.Презентація учня На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження. Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи та провести соціологічне опитування учнів школи стосовно їх ставлення до спорту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тамара Семенівна Крамаренко

Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецької області

Контактні дані

Tamara2041@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.12-18.06.12

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Світлана Андріївна Скрипниченко