Оцінювання Романенко Світлани

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Ключові запитання: Яких слів українській мові існує найбільше? Яка частина мови називається іменником?

Тематичні запитання: Граматичні категорії іменників. Яким би був оточуючий світ, якби не було іменників? Чому ми не можемо обійтися без іменників?

Змістові запитання:Яка частина мови називається іменником? Який розділ мовознавства вивчає частини мови? Що таке морфологія?


Вдалі моменти

Учні усвідомлюють, що вивчає морфологія; морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль; особливості відмінювання іменників кожної відміни; знаходять іменники в реченні; визначають правильно належність іменника до певної відміни, роду, числа; пояснюють основні значення відмінків; відміняють іменники; визначають форму іменника в реченні, значення іменникових суфіксів; використовують іменники І–ІV відмін, а також незмінювані іменники та іменники, що вживаються лише у власному мовленні.

Ідеї для покращення

Необхідно звернути увагу на те як учні користуються орфографічним словником; використовують в мовленні іменники-синоніми та іменники- антоніми, синонімічність відмінкових закінчень, зокрема як засіб милозвучності, кличний відмінок іменників при звертанні, фразеологізми й крилаті вислови, до складу яких входять іменники; усвідомлююють роль іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення.

План оцінювання (графік і опис)

На початку проекту Презентовано учительську публікацію «Метод проектів» та презентацію , яке допомогло визначити попередні знання, уміння, навички та ставлення учнів, їх, ставлення та можливі неправильні уявлення щодо теми

Впродовж роботи над проектом Проведено тестування, яке допомогло визначити навчальні потреби учнів, а також відслідковувати їх прогрес у навчанні, перевірити розуміння, а також заохотити до пізнання особливостей власного мислення, само керування у навчанні та співпраці

Наприкінці роботи над проектом Форма опитування «Іменникт», яка допомагають визначити рівень розуміння вивченого, навички учнів, які вони отримали в результаті роботи над проектом; а також заохотити учнів до подальшого пізнання своїх особливостей мислення, визначити подальші навчальні потреби учнів та спонукати їх до подальшого навчання

Вдалі моменти

Проведено обговорення та попереднє опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань та оцінювання навчальних потреб учнів З-Х-Д, організаційна діаграма для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом;

Ідеї для покращення

Продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок в разі необхідності та провести поточне опитування. На завершальному етапі провести підсумковий тест.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні ефективно співпрацюють як команда, в якій розподілені обов’язки. Всі вміють зробити кожен з елементів презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного учасника команди. Спільна презентація має значно кращий вигляд, ніж якби цю роботу виконував кожен наодинці

Ідеї для покращення

Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

В презентації використані 5 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. Більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми.

Ідеї для покращення

Презентація є результатом спільної роботи, але її робив лише капітан команди. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Роздрукований План вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів;

Ідеї для покращення

Більше звертати увагу на Інтернет-опитувальники, форми або інші онлайн-ресурси для рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Правила користування клавіатурою Техніка безпеки та правила повелінки

Ідеї для покращення

Існує необхідність залучення дітей до безпечної роботи в мережі Інтернет.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Мій План вивчення теми чітко показує, як вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям

Ідеї для покращення

Учні рідко виконують завдання на розвиток навичок 21 століття впродовж реалізації проектів, тому необхідно звертати на це увагу постійно.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Закон про авторське право

ІНШІ КОМЕНТАРІ