Оцінювання Рейкіної Олесі

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ключові питання: Чому люди подорожують?

Тематичні запитання: Які місця найчастіше відвідують туристи? За допомогою якого транспорту можна подорожувати?

Навчальні цілі: Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Навчальні цілі: • Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей.

Ідеї для покращення

Для підтримки навчальної діяльності таких учнів необхідно: надати додатковий час для виконання більш складних завдань, змінені та уточнені цілі навчання, об’єднати в групи за особливими критеріями, , а також підтримка спеціалістів (психологів) або учнів-консультантів.

План оцінювання (графік і опис)

На початку проекту:Обговорення основних запитань, мультимедійна презентація по темі, робота з малюнками. Впродовж роботи над проектом: розгадування кросворду, тестування, виконання вправ, самостійна робота з формами оцінювання (самооцінювання та взаємооцінювання) Наприкінці роботи над проектом:форма оцінювання презентації, тест.


Вдалі моменти

При вивченні теми використовуються різноманітні методи оцінювання. Оцінювання відбувається протягом всього навчання за темою. Пропонується робота з кросвордами, різноманітними тестами, презентаціями, проектами(projects) по темі уроку, усні виступи учнів, анкети та тести.

Ідеї для покращення

Для ефективної роботи дітям необхідні навички: користуватися Інтернет - ресурсами роботи з файлами учні повинні вміти створювати комп’ютерні презентації повинні мати базові навички роботи з електронними таблицями знаходити необхідну інформацію на різноманітних сайтах

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи.

Ідеї для покращення

Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Проте необхідно зробити акцент на важливих питаннях.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

[ Форма оцінювання презентації]

Вдалі моменти

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.

Ідеї для покращення

Учням потрібно наголошувати, що спільна презентація має значно кращий вигляд, ніж якби цю роботу виконував кожен наодинці.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Електронне спілкування з батьками електронною поштою чи за допомогою інших Інтернет-ресурсів для пояснення та визначення головних складових проектів.

Ідеї для покращення

Необхідно чітко визначати засоби діагностики досягнення навчальних цілей.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ