Оцінювання Назарчук Наталії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту.

Ідеї для покращення

Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

До початку проекту проведено анкетування учнів за формою ЗХД та за допомогою тесту-опитувальника. Під час проекту вчитель веде поточне оцінювання вмінь учнів розв’язувати задачі. Після завершення проекту вчитель оцінює проекти учнів, їх захист відповідно до критеріїв оцінювання.

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні працювали разом, розподіливши завдання між собою. Більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно.

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи.

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Під час проекту було використано: презентації – сприяють виникненню зацікавленності в темі та допомагають структурувати учнівські дослідження; презентації та публікації – для обговорення з учнями та/або батьками очікувань від проектів, для повідомленя графіків та термінів виконання проектів.

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

У проекті учні постійно використовують такі ІКТ, які відповідають їх віку, потребам та інтересам. Всі завдання сплановані так, що це потребує постійного вдосконалення їх комп’ютерних навичок. Всі компоненти Портфоліо завершені і готові для використання в навчальному процесі.

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ