Оцінювання Михальченко Оксани

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Image 19 ole.png

Вдалі моменти

Проект передбачає глибоке ознайомлення учнів зі специфікою музичного мистецтва. Під час роботи над проектом учні виявляють зв’язки пісні, танцю та маршу у музиці. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації.

Ідеї для покращення

Більше звертати увагу на виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Доречно використано такі моменти: На початку проекту: Тестування, обговорення основних запитань проекту, перегляд та обговорення теми проекту за допомогою презентації вчителя, заповнення таблиці «ЗХД»

Впродовж роботи над проектом:Проведення консультацій та індивідуальних занять з групами та окремими учнями, спонукання до самовдосконалення, відстеження засвоєння програмового матеріалу.

Наприкінці роботи над проектом: презентація проекту, захист основних ідей проекту, продовження заповнення таблиці «ЗХД».

Ідеї для покращення

Необхідно давати завдання, яке підводить учнів до усвідомлення пісенності, танцювальності й маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають із пісні, танцю й маршу і роблять музику близькою, доступною й зрозумілою людям

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

В презентації використані 5 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. Більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми.

Ідеї для покращення

Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.

Ідеї для покращення

Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Проте не зроблений акцент на важливих питаннях.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Використано електронне спілкування з батьками електронною поштою чи за допомогою інших Інтернет-ресурсів для пояснення та визначення головних складових проектів.

Ідеї для покращення

Доречним було б використання іструкції для допомоги діяльності учнів у проекті

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Використано багато зображень та додаткового матеріалу.

Ідеї для покращення

Учням потрібно представити кілька проектів-зразків для усвідомлення поставлених перед ними завдань.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Даний проект передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження. Майже всі компоненти мого Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Ідеї для покращення

Діяльність учнів оцінюється за традиційними методами.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Закони авторського права були дотримані.

ІНШІ КОМЕНТАРІ