Океан, як джерело життя

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Океан, як джерело життя»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – географія, 7 клас, розділ №1 «Океани», тема №1 «Тихий океан,океанія» (2 години).

Під час роботи над проектом будуть задіяні навчальні предмети:

- Біологія (види рослин)

- Географія (місцеположення материків і океанів)

- Історія (історичні події )

- Екологія (екологічний стан вод океану)

- Трудове навчання (виготовлення макетів планети)

Навчальна тема (як записано в програмі)

Основний навчальний предмет – географія, 7 клас, розділ №1 «Океани», тема №1 «Тихий океан» (2 години).

Вік учнів, клас

7 клас, вік учнів 11-13 років

Стислий опис проекту

Проект «Океан, як джерело життя» для учнів 7 класу з розділу І «Океани», тема №1 «Тихий океан». Вступна презентація Учні дізнаються, що океан, не тільки краса природи, але й водні ресурси планети, їжа, домівка для риб. Учні будуть шукати шляхи вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища та океану. Свої висновки, за допомогою вчителя, учні представлять у вигляді презентації в Power Point. Учні будуть шукати інформацію про «Тихий океан» в бібліотеці та в Інтернеті та випустять буклет «Тихий океан» в Microsoft Publisher. Учні зроблять своїми руками макет Тихого океану,його географічні, історичні, екологічні аспекти та рослинний і тваринний світ океану.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

• Створити презентацію, яка буде містити інформацію про характерні особливості океану, як об’єкту природи; про значення його в природі, та в житті людей;

• Навчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату;

• Працювати у команді для досягнення спільної мети;

• Створити публікацію (газету), який містить поради щодо збереження океану, його корисних властивостей зображення, фото.

• Залучати дітей до художньо-творчої та художньо-мовленнєвої діяльності;

• Соціалізуюча: спонукати дітей відзначати не лише свої досягнення, а й досягнення інших; формувати потребу прийти на допомогу одне одному; розвивати самооцінку; створити умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей;

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів. З урахуванням вимог стандарту початкової освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах Таблиця взаємоконтролю у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації, випуску публікації «Океан, як джерело життя», та виставка об’ємного макету Тихого океану (оцінювання відповідно до форм). Форма оцінювання учнівських робот Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

• На початку проекту

Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Розповідає про проектну технологію учням, батькам. Для батьків готує буклет «Метод проектів».Публікація "Метод проекту" Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 5 груп. Роблячи разом макет, кожна група виконує своє завдання

1 група «Географи» - На макет тихого океану нанести рельєф дна.

2 група «Біологи» - На макеті Тихого океану нанести рослинний і тваринний світ океану, занести їх в історію карти.

3 група «Історики» - На макет Тихого океану нанести всі маршрути мандрівників, та занести їх в історію карти.

4 група «Екологи» - На макет Тихого океану нанести всі екологічно-забруднені зони та підписати їх.

5 група «Кореспонденти» - По завершенню розробки макету роблять висновки у вигляді публікації та презентації.

Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі.

• Під час виконання проекту

Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом уроку, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (макет, публікація, презентація). Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту.

• Під час захисту проекту

Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, публікації, макету. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження. Дитяча презентація Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи та провести соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення змін у відношенні до екології світу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Грищенко

Фах, навчальний предмет

Учитель географії

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №21

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

tanya712a@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06-18.06.12

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Світлана Андріївна Скрипниченко