Обговорення користувача:Tiunina

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Будова і різноманнітність речовин в природі.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика

Навчальна тема

Будова речовини

Вік учнів, клас

12-13, 7 клас


Стислий опис проекту

Мій проект присвячено вивченню теми «Будова речовини». Під час виконання проекту учні будуть досліджувати будову речовини, агрегатні стани речовини та фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомляться з явищем дифузії та залежністю швидкості руху атомів і молекул від температури. Результатом роботи будуть презентації учнівських груп. До презентації будуть входити такі матеріали: опис фізичного експерименту; повідомлення про нові незвичайні речовини та їх використання; прислів’я, приказки та загадки.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Головна ціль проекту: Залучення учнів до самостійної творчої роботи в групах та Інтернет ресурсами з мінімальним втручанням вчителя. Навчальні цілі: Сформувати у учнів поняття про подільність речовин, дати уявлення про молекули й атоми, сформувати у учнів розуміння матеріальної єдності світу, дати уявлення про безперервний і хаотичний рух молекул. Сформувати у учнів уявлення про агрегатні стани речовини та їх основні властивості, розкрити відмінності руху і взаємодії молекул у різних агрегатних станах. Систематизувати знання учнів про властивості, обумовлені різною молекулярною будовою твердих тіл, рідин та газів. Цілі 21 століття: Формувати уміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки в природі, швидко і ефективно шукати інформацію і творчо використовувати дані для вирішення певної проблеми. Формувати в учнів бажання і здатність виучуватися впродовж всього життя. При підведенні підсумків проекту учнівські групи створюють презентацію проекту, в якій відображають отримані знання та навички.

Опис оцінювання

На початку проекту проводиться вхідне тестування (анкета та таблиця «ЗДХ»). Під час проведення демонстраційних експериментів учні заповнюють таблицю (щоденник проекту). Результати участі груп у навчальних іграх «Щасливий випадок» та «Фізика навколо нас» оцінюються за кількістю правильних відповідей всією групою(форма оцінювання групової відповіді). Виконання лабораторної роботи №7 оцінюється в лабораторних зошитах учнів(шаблони бланків лабораторних робот). При вивченні теми «Агрегатний стан речовини» учні заповнюють узагальнюючу таблицю. При підведенні підсумків проекту учнівські групи створюють презентацію яка оцінюється за формою оцінювання презентації.

Діяльність учнів та вчителя

1. Підготовчий етап. • Учні формують групи та обирають капітана. • Вчитель надає бланки дозволу для батьків на користання Інтернетом та бланк впровадження проекту для учнів. • Знайомство учнів з планом проекту. • Повторити поняття: фізичні явища, матерія, речовина, фізичні тіла. 2. (1 урок) Презентація проекту вчителем. 3. (1 урок) Вхідне оцінювання. • Таблиця «ЗХД» • Анкета. 4. (1 урок) Вивчення теми «Будова речовини» і заповнення таблиці за результатами проведених експериментів. • Вчитель пояснює нову тему, підтверджуючи її дослідами. • Учні заповнюють таблицю за результатами опитів. 5. (2 урок) Вивчення теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії». • Вчитель узагальнює попередню тему. 6. (2 урок) Гра «Щасливий випадок». • Групою учні відповідають на різноманітні питання. • За правильну відповідь група отримує картки, кількість яких буде враховуватись при оцінюванні проекту. 7. (2 урок) Лабораторна робота № 7 «Вивчення явища дифузії в рідинах і газах». • Учні виконують лабораторну роботу під контролем вчителя. 8. (3 урок) Вивчення теми «Агрегатні стани речовини» і заповнення узагальнюючої таблиці. • Вчитель пояснює нову тему. • Учні заповнюють узагальнюючу таблицю. 9. (3 урок) Гра «Фізика довкола нас». • Групою учні відповідають на різноманітні питання. • За правильну відповідь група отримує картки, кількість яких буде враховуватись при оцінюванні проекту. 10. Оформлення портфоліо в групах. Портфоліо кожної групи складається з: • Таблиця «ЗХД». • Таблиця за результатами опитів. • Картки за правильні відповіді до гри. • Групові проекти. • Підсумкове тестування (онлайн анкета) 11. (4 урок) Презентація учнівських групових проектів, в які входять такі завдання: • Опис і проведення демонстраційного експерименту. • Повідомлення про нові незвичайні речовини і їх вживання. • Загадки, прислів'я і приказки по темі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тюніна Тетяна Борисівна

Фах, навчальний предмет

фізик, вчитель фізики


Навчальний заклад

ЗОШ №53

Місто\село, район, область

м.Маріуполь, Жовтневий район, Донецька область


Контактні дані

Адреса навчального закладу:


вул. Урицького, 79 а


Тел.: 52-42-57

e-mail:

lubatanja@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 Версією «Навчання для майбутнього» м. Маріуполь


Дати проведення тренінгу

16-22 cерпня


Місце проведення тренінгу

ЗОШ № 53

Тренери

Ангіленко Ліна Петрівна