Обговорення користувача:Popovawalentina

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

ЯК ЗАЛИШАТИ КОМЕНТАРІ:


1.Увійдіть в вікі під власним логіном і паролем.

2. В режимі редагування увійдіть в відповідний розділ цієї статті, клацнувши на посилання ред. , що розташоване праворуч біля кожного розділу статті.

3. Внесіть свої коментарі у відповідний розділ.

4. Залишіть свій автоматичний підпис в кінці свого допису, натиснувши на кнопку Ваш підпис з часовою міткою (передостяння кнопка над вікном редагування).

5. Перегляньте свій допис, натиснувши на кнопку Попередній перегляд.

6. За потреби внесіть зміни до свого допису. Знову перегляньте його в Попередньому перегляді.

7. Якщо ваш допис виглядає, як ви очікували, натисніть на Зберегти сторінку.

8. Перейдіть до наступного розділу і внесіть свої коментарі, повторивши кроки 2-7 для кожного допису.

УВАГА!

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Ключове запитання:

Як я можу змінити світ на краще?

Тематичні запитання:

1.Чому метали важливі для мне?

2.Чи використовують чисті метали в техниці та побуті.Чому?

3.Як корозия впливає на мене та мою родину?

4.Як зберегти металічні вироби?

Стислий опис.

Наприкінці вивчення навчальної теми «Метали» з хімії 10 класу пропонується розглянути підтему щодо захисту металів від корозії. На початку вивчення теми учням пропонується виконати навчальні проекти за загальною назвою «Як захиститися від рудого диявола?» Учні об’єднуються в малі групи за інтересами, знайомляться з проблемою руйнування металів та проводять дослідження з впливу різних факторів на корозію металів. По закінченню – презентують продукти свої діяльності (комп’ютерні презентації та буклети.)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів.

Вивчити поняття корозії металів, види корозії, засоби захисту металів від корозії, навчитись грамотному використанню металів в побуті, розвивати практичні навички захисту металів від корозії; розвивати уявлення про економічне значення процесу та вміння передбачать екологічні наслідки процесу корозії; формувати навички створення презентацій; вдосконалювати навички збирання даних кількома способами аналізу, осмислення та опрацювання матеріалу.

Діяльність учнів та вчителя

За тиждень до впровадження проекту:

Відправити та зібрати форми щодо надання прав/дозволів (щодо політики безпечного використання Інтернету з учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та якос розміщеної учнями інформації в Інтернеті).

Перевірити потрібні комп’ютерні програми у комп’ютерному класі.

Необхідне обладнання перевірка наявності.

Зарезервувати час у комп’ютерному класі та/ або в читальному залі бібліотеки.

Залучити технічних спеціалістів, батьків для допомоги у здійсненні проекту.

Перевірити наявність потрібних книг/DVD/CD у класі

Створити закладки у Інтернеті, в браузері («Вибране»), використати відповідні теги або зберегти посилання на потрібні сайти у класному вікі або на іншій веб сторінці для того, щоб учні могли ними легко скористатися

Провести заняття або додаткову підготовку учнів щодо використання нових технічних та комп’ютерних засобів.

Внести у розклад роботи школи публічну презентацію завершених учнівських проектів.

Розмістити статтю про майбутній проект в шкільній газеті або на шкільному веб сайті.

Відправити інформаційний бюлетень або електронне повідомлення про наш проект батькам.

Придбати/отримати матеріали та засоби для підтримки практичних видів діяльності.

Заняття 1 (1 неділя)

1. Спочатку ставимо перед учнями Ключове запитання: Як я можу змінити світ на краще? Проводимо з учнями мозковий штурм. Запитаймо учнів, що відбудеться, якщо ми завжди будемо робити речі звичайним шляхом? Учні також обмірковуватимуть це запитання наприкінц вивчення теми після виконання групових проектів.

2. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:

Що найбільш впливає на метали? • До чого це призводить? • Які засоби захисту металів від корозії ви можете запропонувати? Учні мають вивчити, що таке корозія, які види корозії існують; зібрати статистичний матеріал що до економічних збитків, пов’язанних з корозією;

провести дослідження проблеми: яки фактори впливають на перебіг корозії? Запропонувати методи захисту від корозії; Вміти передбачать екологічні наслідки процесу корозії. 3. До початку навчання за цією темою потрібно:

Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. • Пересвідчитися, що учні знають правила техніки безпеки під час хімічного експерименту. • Пересвідчитися, що учні знають хімічні властивості металів та мають досвід написання рівнянь хімічних реакцій для проведення досліджень 4. Учні об’єднуються в малі групи за інтересами і обирають відповідну тему, яку опрацьовують впродовж 10 тижнів. 5. Учнівські ролі: журналісти (сбір інформації, презентація роботи ), вчені-дослідники (дослідницький проект), статисти (аналіз та систематизація інформації ), дизайнери (оформленн результатів роботи). Заняття 2(2 неділя)

1. Консультація для окремих груп учнів, складання плану дій для кожної групи.

Завдання для групи «Журналісти»

1. Використовуючи підручник, додаткову літературу та ресурси Інтернет знайти інформацію щодо поняття корозії, види корозії, причини та наслідки корозії, цікаві факти про явище короз Надати цю інформацію групі «Статистів» для подальшого її опрацювання.

Завдання для групи «Вчені – дослідники»: 1.Спланувати дослідницьку роботу. 2.Підготувати обладнання та реактиви (горілку, пробіркотримач, 5пробірок, склянку для приготуванн розчину натрій хлориду, скляну паличку, 5 залізних цвяхів, мідну проволоку, цинкову пластину, розчин натрій гідроксиду, вода дистилірованна.) 3.Закласти дослід: А) 1 пробірка: у прокип’ячену та охолоджену воду помістити залізній цвях. Б) 2 пробірка: у приготовлений розчин натрій хлориду опустити залізний цвях. В) 3 пробірка: у приготовлений розчин натрій хлориду опустити залізний цвях у контакті з міддю. Г) 4 пробірка: у приготовлений розчин натрій хлориду опустити залізний цвях у контакті з цинком. Д) 5 пробірка: у приготовлений розчин натрій хлориду опустити залізний цвях, добавити розчин натр гідроксиду. 4. В продовж 4 тижнів проводити нагляд за реагентами та зміни записувати у лабораторний журнал. 5. Зробити висновки та надати їх разом з результатами дослідження (можливо фотоматеріал) групі дизайнерів для оформлення презентації. Завдання для групи «Статисти»: 1. Отримавши інформацію від груп «Журналісти» та «Вчені – дослідники» проаналізувати та систематизувати її. Скласти відповідні схеми та надати їх групі «Дизайнерів» для оформлення презентації та буклету. Завдання для групи «Дизайнери»: Отримавши інформацію та матеріали від усіх груп оформити презентацію та буклет. Заняття 3-8 (3-8 неділя) Зустрічі – консультації для оцінки розуміння учнями наукових матеріалів та результатів перебігу дослідницької роботи. Заняття 9 (9неділя) Перегляд матеріалів. Підготовка до презентації результатів роботи. Заняття 10 (10 неділя) 1. Захист проекту. Учні презентують свої роботи, обговорюють економічне значення та передбачають екологічні наслідки процесу корозії Продукти діяльності учнів в проекті: презентація чи буклет. 2. Оцінка робіт. Учні використовують форму оцінювання (взаємооцінювання та самооцінювання): дослідницької роботи та презентації; учнівських записів; відгуки на роботу своїх однокласників; звіти про виконання проекту; Оцінювання спільної діяльності; Вклад в групову роботу. Учитель оцінює роботи учнів з урахуванням їхньої самооцінки та взаїмооцінки. 3. Забезпечити оцінювання навчання учнів і успіху проекту в цілому, отримання зворотного зв’язку щодо успіху навчальної теми

--Nakazshe

План оцінювання (графік і опис)

На початку проекту:

Оцінювання початкових знань та навичок;

Мозковий штурм;

Асоціативний кущ;

Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався(З-Х-Д) схеми;

Учительські консультації;

Впродовж роботи над проектом:

Мозкова атака;

Графічні схеми;

План проекту;

Спостереження груп;

Спостереження за поведінкою і використанням навичок.

Наприкінці роботи над проектом:

-Відгуки на роботу своїх однокласників;

-Звіти про виконання проекту;

-Оцінювання спільної діяльності;

-Оцінювання учнівських записів;

-Оцінювання дослідницької роботи та презентації;

-Самооцінювання і рефлексія;

-Вклад в групову роботу;

-Постановка питань.

--Nakazshe

Вдалі моменти

На мою думку вдалим моментом в оцінюванні є те, що вчитель застосовує мозковий штурм, асоціативний кущ, мозкову атака.

Nakazshe

Ідеї для покаращення

Щоб краще дізнатися засвоєння учнями поточної теми в продоввж проекту, потрібно було б таблицю опитування З-Х-Д провести в продовж всього періоду проведення проекту.

--Nakazshe

Приклад учнівської роботи

Продукти діяльності учнів в проекті:

презентація чи буклет.

Вдалі моменти

Вдалим моментом на мою думку є те, що вчитель об’єднав учнів в групи, і розподілив між ними акторські (учнівські ролі: журналісти (збір інформації, презентація роботи ), вчені-дослідники (дослідницький проект), статисти (аналіз та систематизація інформації ), дизайнери (оформлення результатів роботи)) ролі, при цьому даючи різні запитання для груп.


--Nakazshe

Ідеї для покаращення

Для об’єднання учнів в групи доцільно було б використати жербкування, або психологічний тест на виявлення лідера, за допомогою якого ми виявили б лідера(ів), який в свою чергу об’єднав би навколо себе своїх прибічників.


--Nakazshe

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Оцінка робіт. Учні використовують форму оцінювання (взаємооцінювання та самооцінювання):

дослідницької роботи та презентації;

учнівських записів;

звіти про виконання проекту;

Оцінювання спільної діяльності;

Вклад в групову роботу.


Вдалі моменти

Вдалим моментом оцінення роботи це те, що учитель оцінює роботи учнів з урахуванням їхньої самооцінки та взаїмооцінки.


--Nakazshe

Ідеї для покращення

По завершенні роботи над проектом вчитель пропонує як підсумковуючу - презентацію учнів, а на мою думку можна було б провести підсумковуючу частину роботи учнів у вигляді вистави, де всі учні в групі - актори.


--Nakazshe

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покаращення

Інші складові Портфоліо (документи)

При ознайомленні з роботою, документів або посилань на них я не знайшов.


--Nakazshe


Вдалі моменти

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покаращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

По завершенню перегляду проекта, хотілося б наголосити на тому, що вчитель дійсно є фахівцем в даному предметі, і він має уяву про те, як треба заохотити учнів для плідного вивчення теми, і як правельно оцінити знання учнів які вони набули на протязі проведення дослідженнь проекта з предмета хімії теми "Метали".


--Nakazshe