Обговорення користувача:Валентина Євгенівна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

методична робота в школі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,МОЛОДІ,ТУРИЗМУ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТРОЇЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ с. Троїцьке 05.06.2017 р. № 58-ОД


Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 н.р.

На виконання наказу по школі від 03.09.2016 р. № 121 «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2016-2017 навчальному році» в школі організовано та планомірно проводилась методична робота з педагогічними кадрами направлена на реалізацію науково - методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві » .

 З метою реалізації завдань ІІ етапу ,  реалізувався план роботи для методичних підрозділів, відповідно до стратегії діяльності навчального закладу, шляхом рішення завдань науково- методичного проекту школи «Виховання в учнів стійкої мотивації до навчальної діяльності - важливий аспект формування, соціально-активної інноваційної особистості Одним з першочергових шляхів реалізації проекту є формування інноваційної педагогічної спільноти.

Професійна компетентність педагогів протягом роботи в школі, зокрема, в минулому 2016-2017 н. р. визначалась як сукупність особистісних якостей, знань, умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності, передачі дітям найкращих життєвих цінностей, підготовці їх до самостійного життя в сучасному суспільстві. Творчі професійні педагоги працюють у нашому закладі. Серед 17 членів педагогічного колективу – 8 мають кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категогії». З них три вчителя –методиста, 2 старших учителя, 2 – «спеціаліст першої категорії», 5 –«спеціаліст другої категорії», 1 вчитель навчається заочно на історичному факультеті ДНУ. Вчителі займаються самоосвітою, переймають, впроваджують та поширюють передовий педагогічний досвід через реалізацію освітніх стратегій навчання, участь в фахових конкурсах, публікацію власних доробок на педагогічному методичному порталі, періодичних виданнях «Рідний край», «Троїчанський вісник».

У жовтні 2016 року школа стала учасником Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіі» в м. Києві , отримала Диплом учасника в напрямку злійснення здоров’язберігаючих заходів. На виставку підготовлено буклети, візитки, матеріали на загальний обласний банер.
 В рамках проекту «Енергозберігаючі школи Нова генерація» вчителі та учні здійснювали навчання пілотної групи, проводили акції по енергозбереженню серед мешканців села, пропагували енергозберігаючі засоби , проводили масові заходи. Школа зайняла 6 місце серед членів групи.
  Плідною була робота в гуртку «Вектор», зайняте 4 місце в районі, екологічної команди «Сполох».


    У січні 2017 року на базі школи проведено районний семінар-практикум директорів шкіл  на тему «Формування гуманістичного освітньо-розвиваючого середовища – важливий фактор соціалізації особистості». На семінарі продемонстрована спільна робота школи та дитячого навчального закладу по забезпеченню наступності освіти, показана навчальна, виховна робота , позашкільна діяльність по формуванню ключових та життєвих компетенцій школярів, проведено методичний захід з директорами по впровадженню проекту «Нова школа». 
    У березні 2017 року проведено районні семінари з фізичного виховання «Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури, як чинник здоров’язбереження та популяризації засад здорового способу життя»( вчитель Самойленко М. Г. ) , виїзний семінар з хімії «Формування життєвих компетентностей учнів на уроках хімії з метою соціалізації особистості“
( вчителі Ільченко В. Є., Сухоненко І. А. ), з математики –«Формування предметних компетенцій учнів на уроках математики. Мотиваційний компонент» (Антоненко З. О. ). Вчитель фізичного виховання Самойленко М. Г. провів уроки фізкультури в 6 та 9 класах, на яких продемонстровано інноваційні методи проведення занять,використання елементів футболу. Вчиелі хімії Ільченко В. Є., Сухоненко І. А. провели спільну екскурсію до Павлоградського хімзаводу з вчителями хімії району та випускниками школи з метою профорієнтації, соціалізації. Вчитель математики Антоненко З. О. провела урок математики з використанням комп’ютерних технологій.
   Вчитель фізичного виховання Самойленко М. Г. у квітні 2017 року приймав участь в обласному етапі конкурсу на кращий інноваційний урок з фізичної культури та урок з елементами футболу. Здобув перемогу в заочному та очному етапах.
  Творча діяльність вчителів школи : вчителів української мови та літератури Гришечкіної М. В., російської мови та зарубіжної літератури Висторопської І. В., Блажеєвської Т. О., математики Антоненко З. О., Кокоткіної А. В., англійської мови Чуприни А.В., початкових класів Падафи А. М., Коновал В. Л., географії Рябоконь І. Р., біології Мачули Є. А., хімії Сухоненко І. А., Ільченко В. Є. проявилася в участі їх вихованців та здобутті звань лауреатів у Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних конкурсах «Лукомор*є», «Кенгуру», «Патріот», «Грінвіч» , «Геліос» різноманітних регіональних та районних літературних конкурсах . Всього в інтелектуальних конкурсах прийняли участь 56 учнів.Серед учасників є нагороджені золотими сертифікатами 7 учнів, срібними -11 учнів бронзовими сертифікатами .
  Є досягнення за участю в предметних олімпіадах. 2 переможці районних та учасники обласних етапів з екології (учитель Мачула Є. А.), географії ( учитель Рябоконь І. Р. ), 4 призери – 2 місце на районних етапах з географії ( Рябоконь І. Р. ), біології ( Мачула Є. А. ), української мови (Висторопська І. В. ), 6 призерів -3 місце на районних етапах з екології , біології (Мачула Є. А. ), фізики (Голосний Г. Ф. ), української мови ( Гришечкіна М. В. ), математики ( Антоненко З. О. ).
   В роботі методичних підрозділів, зокрема, «Школи молодого вчителя», слід відзначити плідну педагогічну діяльність наставників: Падафи А. М., Блажеєвської Т. О. які ефективно формують педагогічні вміння та навички молодих вчителів ( відповідно Падун Т. А., Годун О. І. )., ставлять перед ними завдання, аналізують їх роботу під час відвідування уроків та заходів, надають дієву методичну допомогу в формуванні педагогічної діяльності.
  В грудні 2016 року школа звітувала про участь в моніторинговій діяльності, протягом березня-квітня вчителі приймали участь у відборі піручників для 9 класу. Методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Висторопська І. В. ), природничо-математичного циклу(керівник Антоненко З. О.), початкових класів (керівник Падафа А. М. ) організовували методичні заходи для вчителів, проводили підготовку завдань для проведення контрольних робіт, ДПА, завдань для предметних шкільних олімпіад, конкурсів, змагань.
  В 2017 році чергову атестацію проходила учитель початкових класів Коновал В. Л., якій атестаційною комісією школи прийняте рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії « спеціаліст другої категорії». Рішенням районної атестаційної комісії вчитеям-керівникам гуртків Ільченко В. Є., Чуприні А. В., Висторопській І. В., Кокоткіній А. В., Антоненко З. О. встановлено 10-й тарифний розряд.
   Протягом року вчителі підвищували свій фаховий рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, участі в тренінгах при ДОІППО та на базі школи -20 учителів), участі в семінарах, конференціях, тренінгах (12 учителів) , участю в обласних конференціях – 3 вчителя.
    

НАКАЗУЮ: 1. Методичну роботу в школі в 2016-2017 навчальному році вважати як такою , що забезпечує виконання поставлених освітніх завдань по формуванню навчальних компетенцій учнів, підвищенню фахової майстерності вчителів школи, їх активної громадської позиції, соціальний запит по вихованню компетентного випускника школи на достатньому рівні. 2. Продовжувати роботу над науково- методичним проектом «» , ІІІ етап в 2017-2018 навчальному році. 3. З метою підвищення теоретичної, науково- методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в школі в 2017-2018 н. р. на вирішення таких задань: -забезпечення учням школи високого рівня якості й доступності освіти, шляхом активного впровадження в навчально- виховний процес нових Державних стандартів початкової , базової та старшої освіти, національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, концептуального проекту «Нова школа»; -проектування навчально- виховного процесу на демократичних засадах; - інтеграція в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями випускних класів; - удосконалення змісту науково- методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально- культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи; -забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю та організація їх якісної допрофільної підготовки; - впровадження передового педагогічного досвіду з цього питання , створення методичних розробок , проведення діагностування, моніторингу ефективної діяльності педколективу з упровадженням інноваційних технологій; - 100% оволодіння вчителями школи комп*ютерною технікою, поглиблення використання ІКТ на уроках та в позакласній роботі, використовувати дистанційне навчання з метою підвищення рівня самоосвітньої діяльності вчителів, застосування в управлінській та педагогічній діяльності програми «Курс. Школа», з метою об*єднання регіонів області в єдиний інформаційний простір, здійснення електронного документообігу; 3. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Ільченко В. Є. : 3.1 проаналізувати методичну роботу в розрізі кожного методичного об*єднання школи; 3.2 визначити шляхи подолання негативних результатів їх діяльності; 3.3 спланувати та провести в 2017-2018 навчальному році ряд організаційних і методичних заходів, спрямованих на вдосконалення роботи методичних підрозділів школи ( психолого- педагогічного семінару, методичної ради, проблемного семінару); 3.4 сприяти дальшому підвищенню фахового рівня вчителів- предметників через забезпечення фахової перепідготовки, участі в роботі районних методичних об*єднань, самоосвіту, тощо; 4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально- виховної роботи Ільченко В. Є.

Директор Троїцької ЗШ І-ІІІ ступенів _______Г. Ф. Голосний З наказом ознайомлені: _____В. Є. Ільченко _____І. А. Сухоненко ____І. В. Висторопська ____Т. О. Блажеєвська ____І, Р. Рябоконь ____З. О. Антоненко ___Є. А. Мачула ____М. Г. Самойленко ____А. М. Падафа ____Т. А. Падун ____В. Л. Коновал ____А. В. Чуприна ____О. І. Годун ____А. В. Кокоткіна ____М. В. Гришечкіна