Обговорення:Портфоліо Сенюка з теми "Жива чи мертва?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Як його використовувати?
Ви маєте перейти на закладку Обговорення статті з вашим розробленим Портфоліо.

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Надіє Михайлівно, план вивчення теми, ключові і тематичні запитання пов’язані безпосередньо з темою, яка вивчається, та окреслюють напрями проведення дослідницької діяльності в пошуках відповідей на Ключове запитання. Тематичні запитання допомагають продемонструвати, наскільки добре учні розуміють загальні концепції, які стосуються проекту з цікавою та захоплюючою назвою "Жива чи мертва"

Вдалі моменти

В даному проекті досягнутий баланс між рівнем самостійної діяльності учнів у розробці та виконанні проектів і рівнем втручання вчителя, який планує загальну структуру, надає підтримку, фокусує та спрямовує роботу учнів. --Світлана Клімковська 23:08, 14 червня 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Пропоную лише розширити проект "Жива чи мертва" за межі навчального закладу, поскільки він є дуже актуальним на даний час --Світлана Клімковська 23:09, 14 червня 2013 (EEST)

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Дуже вдалими є підібрані зрозумілі для учнів форми оцінювання, поскільки очікування щодо виконання ними проектів та їх знань та вмінь визначаються на початку виконання ними проекту та неодноразово оцінюються в ході виконання ними проекту з використанням різних методів і інструментів оцінювання. Використовується оцінювання та самооцінювання --Світлана Клімковська 23:09, 14 червня 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Можна використати ще спеціальні форми для оцінювання учнівської публікації

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учнівський блог дуже цікавий, естетично оформлений, просто притягує якнайбільше дописувачів завдяки актуальній темі проекту, вдалому дизайну блогу --Світлана Клімковська 23:09, 14 червня 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Пропоную створити ще більше публікацій в блозі --Світлана Клімковська 23:09, 14 червня 2013 (EEST)

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Форми оцінювання учнівського блогу підібрані дуже вдало у відповідності до розкриття теми, участі учнів, вмінню створити учнівський блог, добра розбивка балів --Світлана Клімковська 23:09, 14 червня 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Можна додати ще до форми оцінювання оцінку за дизайн блогу

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Дуже чіткою, лаконічною, зрозумілою є інструкція. Вадло створена презентація, яка є справді створена не від імені учителя, а від імені фасилітатора, тобто спрямована не на готову відповідь-підказку, а саме на доцільне спрямування учнів для вибору правильної дії

Ідеї для покращення

Можна додати до презентації ще сспрямування щодо узагальнення результатів, отриманих від власних досліджень

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Проект "Жива чи мертва" підтримує розвиток як метакогнітивних (розуміння власного мислення та його особливостей), так і когнітивних навичок мислення, сприяє розвитку таких навичок, як здатність до колективної роботи, саморегуляція, вміння аналізувати дані та критично оцінювати інформацію. В процесі роботи над проектом Основні запитання спонукають учнів розмірковувати та зв’язувати навчальний предмет з загальними концепціями, що мають відношення до реального світу.

Ідеї для покращення

Можна урізноманітнити види отримання зворотнього зв’язку від вчителя та учнів.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Хочу відмітити вдало підібрані зрозумілі для учнів очікування щодо виконання ними проектів та їх знань та вмінь, які визначаються на початку виконання ними проекту та неодноразово оцінюються в ході виконання ними проекту з використанням різних методів і інструментів оцінювання. Учні мають можливість використовувати моделі та інструкції для якісного виконання роботи та зрозуміти, чого від них очікують ще перед початком виконання ними проектів

Ідеї для покращення

Можна порекомендувати для учнів приймати рішення та ширше використовувати свої інтереси та захоплення задля отримання потрібних результатів.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Закон про дотримання авторського права не порушено, автор проекту дотримується правильному використанню інших матеріалів з посиланнями на авторство --Світлана Клімковська 23:10, 14 червня 2013 (EEST)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Хочеться відмітити, що добре спланований проект "Жива чи мертва" залучає учнів до самостійного виконання навчальних завдань, які не мають однозначної відповіді на сторінках їх навчальних посібників та пов’язані з реальним життям --Світлана Клімковська 23:07, 14 червня 2013 (EEST)