Небезкоштовна енергія

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Небезкоштовна енергія»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – фізика 7 клас. Тема №1 «Починаємо вивчати фізику». Протягом роботи над проектом будуть застосовані такі навчальні предмети: - математика – тема «Площа фігур», «Дроби»; - природознавство – тема «Рукотворні системи»

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема №1 «Починаємо вивчати фізику»

Вік учнів, клас

7 клас. 12-13 років

Стислий опис

Проект «Небезкоштона енерія» для учнів 7-го класу. Він відповідає темі «Починаємо вивчати фізику». Учні розвивають поняття енергії, яке їм відомо з курсу «Природознавство», знайомляться з видами енергії, зокрема тепловою, на прикладі використання цієї енергії для опалювання помешкань. Зокрема у цьому проекті учні будуть обчислювати вартість опалення житлових та нежитлових помешкань. Свої результати за допомогою вчителя учні представлять у вигляді пам’ятки про збереження енергії, критеріїв по оцінюванню класних кімнат до підготовки до зими, плану житлового помешкання.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі: - розробити критерії оцінювання підготовки класної кімнати до зимового періоду, - створити план-планшет з розрахунками вартості теплової енергії, - пам’ятку зі збереження теплової енергії у помешканнях. Очікувані результати: Розвиток учнів ключових компетентностей: - соціальної – прийняття рішення при виборі завдання,вміння бачити себе та інших у суспільних справах,виявлення ініціативи. - полікультурної – розв’язання задач екологічного змісту, - комунікативної – вміння висловлювати власну точку зору,формулювати цілі власної діяльності, коментувати дії, захищати творчі роботи. - навчальної – аналіз,узагальнення,виконання математичних розрахунків. - інформаційної – використання додаткової інформації. Державний стандарт

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Робота перед проектом включає виявлення рівня попередніх знань учнів, пристосування до взаємодій, бачення основних питань теми, стартову презентацію вчителя. Рівень попередніх знань виявляється методом опитування з використанням таблиці "ЗХД". На основі вимог стандарту середньої школи складаються критерії оцінювання всіх видів робіт та діяльності учнів. З цих критеріїв відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. В інформаційний ряд входить ознайомлення з даними критеріями. В щоденники заповнюють таблиці самоконтролю та таблиці самооцінки в групах. Щоденник відображає роботу учнів протягом усього проекту та є об’єктом зворотнього зв’язку. Завершення роботи над проектом є урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з результатів роботи, демонструються і оцінюються продукти їх проектної діяльності – плани, розрахунки, пам’ятки, критерії. Оцінюється послідовність, аргументація, переконливість захисту, научність роботи, вміння задавати питання та влучно на них відповідати, оригінальність та творчість.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту

Підготовча робота вчителя починається з виявлення головної мети та розробки проекту. Звідси виходять необхідні дидактичні матеріали, планування роботи в групах. Вчитель висвітлює проектну технологію учням, батькам. Батькам готує презентацію "Метод проектів", здійснює підбір матеріалів з використанням Інтернету. Робота починається з опитування та стартової презентації вчителя. Аналіз початкових знань здійснюється за допомогою таблиці «ЗХД». Інформаційний ряд починається з обговорення теми проекту, цілей, завдань. Визначаються напрямки досліджень, та на основі цього формується кількість груп, яка має своє завдання. «Економісти» (група 1. 2, 3) – мають споріднені завдання – розрахунок вартості опалення різних видів житла. Виходять на ідею – безкоштовної енергії не буває. «Розробники» (група 4) – мають проаналізувати фактори, які сприяють збереженню енергії, та створюють пам'ятку-заклик з економії енергії на основі вчительського шаблону. «Організатори» - група підготовки до загальношкільної акції «Скоро зимушка-зима». Розробляють критерії оцінювання підготовки класних кімнат до зими на основі вчительского шаблону критеріїв, виготовляють як документ та передають адміністрації. Учні різних груп отримують від вчителя крім шаблонів й алгоритми дій їхньої діяльності.

Під час виконання проекту

Учитель: спостерігає, радить, консультує, коригує виконання завдань, забезпечує ресурсами: алгоритмами, шаблонами, формами оцінювання, структурою щоденника. Учні: згідно алгоритму кожен планує свою індивідуальну роботу, радяться в групах, отримують додаткову інформацію від вчителя, працюють над створенням продукту – плану з розрахунками, пам'ятки, критерії. Під час захисту проекту Учитель: проводить дискусію при захисті завдань, ставить питання, аналізує діяльність учня і груп, підводить підсумки усього проекту. Учні: кожна група презентує результати у обговореній формі, які з дозволу батьківрозміщуються на сайтах, колективно обговорюються результати, оцінюються роботи груп за формою оцінювання навичок спільної діяльності

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Полозюк Катерина Іваннівна

Фах, навчальний предмет

Учитель фізики

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

katarina2012k@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06 - 18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріївна