Навчальний проект Quest "Zaporizhzhia in faces"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
QUEST "ZAPORIZHZHIA IN FACES"Призвище Ім'я по Батькові

Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів"Січовий колегіум" Запорізької обласної ради

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти при проведенні квесту реалізовувались:

 • діяльнісний підхід - спрямованість квесту на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з англійської мови, інформатики, історії рідного краю та медіаграмотності, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;
 • загальнокультурна компетентність - здатність учня орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання завдань квесту;
 • комунікативна компетентність - здатність учня застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з командою / організаторами квесту / іншими вчителями / перехожими, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • предметна (галузева) компетентність - набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності (інформатика, англійська мова, медіаграмотність, історія рідного краю та ін.), пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;
 • соціальна компетентність - здатність учня продуктивно співпрацювати з партнерами в команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

10-11 класи

Термін реалізації проекту

Жовтень 2013 року:

 • 1 завдання: 18-20.10
 • 2 завдання: 21-22.10
 • 3 завдання: 23-24.10
 • 4 завдання: 25-27.10
 • 5 завдання: 28-29.10
 • підведення підсумків та оголошення результатів: 30-31.10

Календар подій

Мета проекту:

 • розвивати уміння і навички учня як особистості
 • застосовувати на практиці здобуті знання з англійської мови, інформатики, історії рідного краю та медіаграмотності
 • формувати здібностей до колективної діяльності
 • формувати здатності учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання завдань квесту;
 • формувати здатності учня застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з командою / організаторами квесту / іншими вчителями / перехожими
 • розвивати самоосвітню компетенцію учнів;
 • формувати соціокультурну компетенцію;
 • розвивати оперативну пам’ять, мовленнєву реакцію учнів, здатність планувати мовленєвий вчинок;
 • розвивати та вдосконалювати мовні навички учнів: діалог, інсценування, ігри, ситуації;
 • формувати зацікавленість та творче ставлення до вивчення мови та культури інших країн;
 • вдосконалювати вміння знаходити, аналізувати, систематизувати великий масив інформації;
 • виховувати зосередженість учнів у вираженні своїх думок, своєї точки зору.

Опис проекту

Гра - вища форма дослідження.  
Альберт Ейнштейн

Основою для реалізації цього квесту було обрано такі предмети як: історія рідного краю, інформатика, англійська мова, медіакультура. Протягом 3х тижнів учням пропонується виконати 5 завдань. Кожне завдання квесту має три етапи, які задіюють знання та навички із різних навчальних предметів. Кожне із 5 завдань квесту ґрунтується на тому, що необхідно визначити конкретну географічну локацію в м.Запоріжжі, названу на честь певної відомої особи. Для цього учням пропонується ряд сучасних Інтернет-сервісів, які можуть допомогти в пошуку. Для представлення результатів було обрано також різноманітний формат відповідей, зокрема:

 • фоторепортаж;
 • відеосюжет;
 • замітка;
 • відгук;
 • підбірка пісень про Запоріжжя;
 • презентація;
 • декламація поетичного твору;
 • порівняльна характеристика перекладів поезій, та ін.

Основою для реалізації даного проекту було обрано соціальну мережу “VKontakte” (Група QUEST "ZAPORIZHZHIA IN FACES"), не з метою її популяризації, а з огляду на те, що більша частина учнів, які виявили бажання прийняти участь в проекті була зареєстрована саме там. Крім того, платформа цієї соціальної мережі легко дозволяє додавати та редагувати файли різного формату: текстові, фото, аудіо, відео, таблиці, графіки, тощо. Альтернативним джерелом інформації для гравців був сайт Запорізького Січового колегіуму, на якому були продубльовані всі завдання українською мовою для того, щоб не спонукати дітей до реєстрації в соціальній мережі, якщо вони цього не бажають.

Учасникам було запропоновано самостійно об'єднатися в групи, кількістю 5-8 чол., та розподілити між собою ігрові ролі: капітан, журналіст, фотограф, дизайнер, оператор, перекладач, on-line консультант. Даний розподіл був спрямований на те, щоб свідомо створити ситуацію успіху - адже в кожній новоствореній групі діти самостійно розподіляли обов’язки і визначали відповідальних за певний сегмент роботи. Тож не дивно, що роль фотографа довіряли тим учням, хто вміє та любить працювати із камерою; любителям працювати в мережі Інтернет – діставалася роль on-line консультанта. Тож, отримавши «авансом» довіру членів команди, кожен намагався її відстояти та показати себе із найкращого боку.

Після реєстрації команд на платформі та розподілу ролей, учні ознайомилися із правилами квесту. Вагомий акцент було зроблено на техніку безпеки, адже деякі завдання виконувалися поза межами колегіуму на вулицях міста. Зокрема, таких завдань було 2 з 5. Терміни виконання завдань було розміщено заздалегідь, для того, щоб учасники змогли скоординувати свій час та виконувати завдання не заважаючи та не припиняючи основну навчальну діяльність, адже строки проведення були - 18.10.2014- 29.10.2014.

Всі завдання розподілялися на віртуальні та реальні. Для того, щоб отримати безпосереднє завдання, учням необхідно було застосувавши свої знання з інформатики швидко знайти певні локації, розгадати загадки або знайти відповіді на конкретні запитання за допомогою мережі Інтернет та різноманітних сервісів.

Для кожного завдання були визначені умови, строки, формат виконання та критерії оцінювання. Для письмових відповідей було запропоновано шаблон оформлення і, якщо документи були представлені в іншому форматі, або невчасно, або використовувався електронний перекладач, команди отримували штрафні бали. Для того щоб компенсувати їх, учні могли зробити додаткове завдання, термін виконання якого був з 18.10 - 29.10, тобто протягом всього проекту. Також, наявність додаткового завдання зумовлена необхідністю дати своєрідний шанс командам надолужити бали, втрачені при не виконанні певного завдання.

Квест був організований таким чином, щоб максимально сприяти учнівській самоорганізації, зменшити керівну роль вчителів і перевести спілкування у формат «рівний-рівному». Завдяки різним видам роботи та відсутності традиційної форми оцінювання в учнів зник страх перед помилками, а на зміну йому прийшов дух здорової конкуренції та бажання перемогти і, що саме головне - задоволення від креативного процесу. Результатом такої творчої командної співпраці можна вважати не стільки роботи в письмовому або мультимедійному форматі, скільки пропозицію продовжити змагання і залучити до участі інші школи не тільки м.Запоріжжя, а й України.

Крім того, варто зазначити, що даний проект також спрямований на те, щоб зробити акцент на здоров’язберігаючому факторі: адже більшість навчальної та пошукової діяльності учнів сконцентрована в межах певного приміщення. Тож, однією з цілей даного квесту була мета витягнути учнів на «свіже повітря», причому, командою, не одноосібно. Таким чином, також опосередковано учасники формують навички контролю та самоконтролю, вдосконалюють оцінювання власних навчальних досягнень.

Чим зумовлений вибір «продуктів» квесту?

Якщо брати за основу визначення «квесту» як технології, яка дозволяє взаємопоєднати і сам процес пізнання, і результати діяльності, то виникає необхідність у нестандартному підході до вибору «продуктів». Завдання та результати досягнуті учнями повинні бути однаково важливі як на момент участі в грі, так і після неї. При цьому, важливо поєднати і звичні завдання, з якими учні можуть легко справитися, і нові, які до цього часу не практикувалися, але також дозволяють напрацювати необхідні вміння.

Велика кількість завдань в цьому квесті повинна була бути виконана англійською мовою. Метою поставлених завдань були три види продуктивної мовленнєвої діяльності: говоріння, письмо. Якщо робити акцент на таксономію Блума, то відправною точкою всього повинні бути знання, і відповідно знайомі види роботи. До таких можна віднести: рольову гру, діалогічне мовлення, монологічне мовлення у форматі розповіді гіда або диктора, тобто ті завдання, які вже не раз виконувалися і відпрацьовувалися в рамках навчально-методичного курсу по кожній тематиці. При цьому, вибір все одно залишався за учнем, і відповідно простір для творчості також.

Важливим фактором стає зняття страху перед мовленнєвими помилками та наближення змодельованої ситуації до реального життя. Формат гри також дає можливість задіяти такі непопулярні серед старшокласників види роботи як артикуляційні вправи та робота із друкованими словниками. Дані види роботи «завуальовані» в завданні, в якому необхідно розповісти вірш англійською мовою та зняти відео. Наступний етап роботи із поезією наближає учнів вже до компаративного аналізу та аналітичної діяльності, задіюючи при цьому знання із літератури, зокрема детальний аналіз поетичного твору. Спочатку учасникам необхідно було використавши один із електронних перекладачів зробити переклад вірша. Дане завдання припало до душі любителям виконувати домашнє завдання за допомогою мережі Інтернет і водночас відкрило очі на неадекватність такого тексту в контексті літературного перекладу. Потім, учням необхідно було знайти декілька варіантів перекладу одного і того самого твору і, проаналізувавши їх з точки зору змісту та форми, визначити найкращий варіант, навівши відповідні аргументи «за» чи «проти». Тільки після того, як учасники виконали дане завдання, їм пропонувалося зробити самостійний переклад, при цьому, вернувши увагу на «слабкі» місця проаналізованих варіантів. Варто зазначити також, що даний вид роботи також є підготовкою учнів, задіяних в роботі МАНу, адже одним із завдань на контрольній роботі є саме компаративний аналіз перекладів.

В рамках даного проекту учасники також повинні були представити такі письмові роботи як: замітка, опис, приватний лист та e-mail. Дані види роботи відповідають европейському рівню B1 та B1+ і є частиною програми з вивчення іноземних мов. Аудіювання та читання як окремі види завдань в рамках даного проекту відсутні, оскільки акцент зроблено саме на продуктивні різновиди мовленнєвої діяльності.

ТакономияБлума квест.jpg

Ідея проекту:

DSC 0288.jpg
Запоріжжя – край, багатий на історичні події та славетний своїми яскравими особистостями. Анкетування, проведене перед початком квесту підтвердило припущення щодо того, що молодь дуже пишається своєю історичною спадщиною, але, не дивлячись на це, має вельми посереднє уявлення про реальних людей, які є частиною історії та сьогодення Запорізького краю. Саме це ставлення і спровокувало вибір направлення квесту «Zaporizhzhia in Faces», та його ключове питання: "Мій край - моя історія жива?"

Основною практичною ідеєю цього проекту є бажання організаторів викликати в учнів живий інтерес до людей, причетних до історії нашого міста, адже гуляючи та подорожуючи іншими містами, ми до найменших деталей помічаємо все, а в своєму місті байдужісінько проходимо повз цікаві та пам’ятні об’єкти. Площа Пушкіна, бульвар Шевченка, вулиця Лесі Українки... дані назви абсолютно не викликають подиву, адже це видатні особистості... а от яке вони мають відношення до Запоріжжя, навряд чи відомо більшості сучасної молоді. Вулиці, названі на честь героїв, почесних мешканців, наукових діячів взагалі є просто своєрідною таємницею. Тож, глянути на начебто звичні об’єкти із незвичного ракурсу і було запропоновано учням.


Також не випадково формою проведення проекту була вибрана ігрова технологія квестів. Бо як казав Авєрін Н.А.: "Добре організована гра є одним із найкращих засобів викликати у дітей та дорослих естетичну насолоду від творчого напруження своїх інтелектуальних і фізичних сил. Гра завжди носить невимушений характер. Вона спирається на внутрішнє спонукання людини і дозволяє йому розвивати самостійність, мимовільність дій. У грі задоволення приносить не тільки результат, але й процес його досягнення".

Ключове питання:

Мій край - моя історія жива?

Тематичні питання:

 • На честь яких відомих людей названі вулиці Запоріжжя?
 • Як історія впливає на сьогодення?

Візуалізація (структура) проекту

Діяльність вчителя:

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Діяльність учня:

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Task #1

18.10-20.10

The Internet is rich on a great number of various interesting services. You get the opportunity to work with photos, videos, maps of the world etc. Even sitting at home you can virtually travel to any country or city and walk along its streets. With the help of these services you can make the route of your future traveling, create photo album or go window-shopping from your own room. One of these services will help you to you find the city ' situated behind the riffles'. In its center you will be met by the defender, warrior, traveler, story-teller. This verse is about him:

"«Хоч дивися на мене, та ба — не вгадаєш!
Відкіль родом і як зовуть — нічирчик не знаєш!»

You have to find the traveler and to make photo with him.

Another famous military traveler “shared” his name with some geographical location in this city. He was the military pilot, ace, warrant officer of the Russian Emperor Army and great romantic: he named his plane with a tender feminine name. One of our English teachers also has this name.

You have to find this object with the help of service and to make its screenshot.

Your task:

 • Identify the service – 1p
 • Identify the object and make photo with it – 2p
 • Name the traveler -1p
 • Name the plane – 1p
 • Make the screenshot with the object -1p

Extra task:

 • Make the group photo while completing the task – 1p
 • Make a short film ( max 2 min) about the traveler for English pen-friends and tourists -3p
 • Write a short review about interesting moments and challenges which you met on your way (15 sent) – 3p

You have 3 days to complete this task. The deadline is October, 20 until 11 p.m.

Total for the 1st task: 13 points

Attention !!! Don’t forget about your safety rules!!!

Завдання 1 на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер
 • Фотоапарат / мобільний телефон
 • Відеокамера

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • геосервіси
  • пошукові машини
 • Текстовий редактор
 • Програми для роботи із зображеннями
 • Програми для роботи з відео

3 Звітування:

 • Створення фотоколлекції
 • Створення відеорепортажу (на англ.мові)
 • Замітка про проходження завдання(на англ.мові)
2. Task #2

21-22.10

School is a place where the child spends more than 10 years, gets knowledge, meets new people and improves the character. There is a special classroom in your school. There you study the science which appeared in the 2d half of XX century. Norbert Viner is the founder of this science. Ii this cabinet you will find the computer case. Your next task is there.

Streets of the city they are like people. At first they appear, get their names, grow and decorate themselves with new constructions. Then they grow older and might even disappear. The old streets are replaced by new and beautiful with other new, melodious names.

People used to call this street “ Gorky Street” but then it was renamed in honor of the military intervention participant, which took place in Ukraine in 1917 – 1921.

You will be able to make a virtual trip along this street with the help the service of the company, which was officially announced 23.09.1997 and was officially created in 2000. Enjoy and visit the park there.

Task:

 • Find the task – 1p
 • Find the modern name of this street -1p
 • Identify the service and company - 2p
 • Make the screenshot of the park – 1p

Extra task:

 • Write a short review about your virtual trip (up to 10 sen) – 3p
 • Make 5 photos of interesting objects and name them in a creative way – 2p

Total for the 2d task: 10 points

Завдання 2 на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер
 • Фотоапарат / мобільний телефон

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • геосервіси
  • пошукові машини
 • Текстовий редактор
 • Програми для роботи із зображеннями

3 Звітування:

 • Створення фотоколлекції
 • Замітка про проходження завдання (на англ.мові)
3. Task #3

23-24.10

The next task you will be able to get from a teacher, who holds classes of the science which is connected with the past of humanity. The first letter in the name of this teacher means cheerfulness, emancipation, openness, and changeability at the same time. If you want to get the task, you have to answer the question: “Who was forgotten to be rewarded for the construction of bridges in our city?"

Task:

The Zaporizhzhya region is famous not only for cossacks and historical events. Well-known actor Gosha Kutsenko, Pavlo Volvach, Anatoliy Serdiuk, Oleksandr Avramenko and many others were born and lived (live) here. Our city is known for singers and musical groups. This group is very unpredictable. It harmoniously unites folk with depressed blues and acoustic rock. They use peculiar folk instruments called “Koza-duda” and “Djolomygy”. This group has a song named after the known game that appeared in India more than 2000 ago.

Task:

 • Get a task - 1 p
 • Define a group - 1 p
 • Define a game - 1 p
 • Find a song (clip) and send the link from external source - 1 p

Extra task:

 • Find 5 more songs about our city – 5p
 • Write the short description about the way how you completed this task – 3p

Total for the 3d task: 12 points

Завдання 3 на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • пошукові машини
  • сервіси для роботи з аудіо ресурсами
  • відеосервіси
 • Текстовий редактор

3 Звітування:

 • 5 аудіо файлів
 • Замітка про проходження завдання (на англ.мові)
4. Task #4

25-27.10

There is a beautiful square in Zaporizhzhia, named in honor of the famous film director and editor of the magazine “LeF”. This square has some object which was nominated as the one of “ 7 Local Wonders” Your task is to make photo with this object and make the short video. Be creative!

Task

 • Name the name of film director - 1 p
 • Define an object - 1 p
 • Take a picture with an object - 1 p
 • Make a video - 10 p

Extra task:

 • Write a short article (10 sentences) about your team - 3 p

Завдання 4 на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер
 • Фотоапарат / мобільний телефон
 • Відеокамера

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • пошукові машини
 • Текстовий редактор
 • Програми для роботи із зображеннями
 • Програми для роботи з відео

3 Звітування:

 • Створення фотоколлекції
 • Створення відеорепортажу (на англ.мові)
 • Замітка про проходження завдання(на англ.мові)
5. Task #5

28-29.10

"Fog overwater, fog under water, fog in the head of creator" – It is the metaphoric characteristic made by one famous Russian writer of another well-known Russian poet. In Zaporizhzhia we have the street, named in honor of the poet and the square, named after the writer. In past, the street was famous for bright fairs; nowadays it is popular because of busy students’ life. And the square is the best place for you if you want to get married or print a book.

Your task:

 • Define the names of the 1st and 2d locations - 2 p
 • Name the previous name of the 1st location – 2p
 • Find and name the well-known works of both authors – 5p
 • Find and learn a part of poetry ( English version), then make a video with declamation of this verse - 5 p (every group gets for 5p for every video)

Extra task:

Total for the 5th task: 34+…

Завдання 5 на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер
 • Мобільний телефон
 • Відеокамера

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • пошукові машини
  • віртуальні словники
 • Текстовий редактор
 • Програми для роботи з відео

3 Звітування:

 • Переклад уподобаної поезії
 • Створення відео декламації (на англ.мові)
 • Замітка про проходження завдання(на англ.мові)
6.

Extra task

18.10-29.10

Additional task should be completed by the end of the project: Human memory is extremely attentive to every person, who consciously took care about the native land, about the city. Old-timers remember the names of glorious heroes rather well, but junior generation simply examines monuments and memorial plaques that will remind about the glorious habitants of city.

Your task:

 • Take as many pictures of monuments and memorial plaques as possible, find by means of searching network short information about them. - For every photo - a 0,5 p
 • Create presentation(MS PowerPoint) or booklet(MS Publisher) for English-speaking foreigners, then place the photos and found information there - 10 p.
 • The deadline for this task is October, 29, 11 p.m.

Додаткове завдання на українській мові

1 Використане апаратне забезпечення:

 • Персональний комп'ютер
 • Фотоапарат / Мобільний телефон

2 Використане програмне забезпечення:

 • Браузер
 • Інтернет-сервіси
  • пошукові машини
 • Текстовий редактор
 • Програми для роботи із зображеннями
 • Програма для створення мультимедійних презентацій
 • Програма для створення публікацій

3 Звітування:

 • Створення фотоколекції пам’ятників та меморіальних дошок
 • Створення мультимедійної презентації або публікації (на вибір команди, на англ.мові)


Які результати одержали учні в проекті?

Рольова гра, як один із способів представлення результатів завдань, а саме – відеосюжети про визначні пам’ятки Запоріжжя іноземною мовою, дали можливість поглянути на рідне місто очима туристів, зацікавлених та небайдужих, адже, найчастотнішою причиною вивчення іноземних мов є можливість вільно почувати себе за кордоном та вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, маючи доступ до найновішої інформації. Даний проект створив можливість перетворити «статичні» знання на практичні навички та збільшити готовність учнів до безпосереднього мовного контакту, знявши страх перед помилками. Розширення кругозору учасників проекту та групові форми творчої роботи дали можливість учням наблизитися до такої категорії мовців як «quick thinkers», тобто тієї категорії, яка спокійно користується різноманітними мовними кліше у спонтанному мовленні, не витрачаючи багато часу на дослівний переклад, а роблячи акцент на передачі основної думки. Таким чином, такий фактор як «first language interference» зводиться до мінімуму.

Результати завдання 1:

Замітка:

Відесюжет:

Фотоколлекція:

Повний фотоальбом Завдання 1

Більше результатів Завдання 1

Результати завдання 2:

Замітка:

Фотоколлекція:

Повний фотоальбом Завдання 2

Більше результатів Завдання 2

Результати завдання 3:

Замітка:

Більше результатів Завдання 3

Результати завдання 4:

Замітка:

Відесюжет:

Повний відеоальбом

Фотоколлекція:

Повний фотоальбом Завдання 4

Більше результатів Завдання 4

Результати завдання 5:

Переклад:


Відесюжет:


Більше результатів Завдання 5

Результати додаткового завдання

Мультимедійні презентації:


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Наш фотоальбом

Повний фотоальбом

Матеріали проекту:

Підготовчий етап

 • Публікація

Етап реалізації квесту

Етап оцінювання

Результати вхідної анкети

Результати вихідної анкети

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Нагородження переможців

09.12 на козацькому колі відбулось нагородження переможців квесту. Команда переможців отримали цікаві книжки (О.Уальд "Портрет Доріана Грея", Шарлотта Бронте "Джен Ейр", Рей Бредбері "Подорож до центу Землі", Джейн Остін "Гордість і упередження", Стефані Майєр "Сутінки"). Всі команди отримали дипломи учасників та невеличкі сувеніри.

Повний фотоальбом

Статистика платформи

Плани на майбутнє:

Не випадково в статистиці платформи присутні дані переглядів з Італії. Оскільки даний квест можна проводити на платформі будь-якої соціальної мережі, учням також було запропоновано розширити географічні межі, та позмагатися із учнями інших країн. Зокрема, враховуючи специфіку Запорізького Січового колегіуму (а саме: наявні класи з 5 по 11 для дітей, переважно, сільської місцевості; а також те, що це школа-інтернат із великою кількістю гуртків та додаткових занять), для подальшого змагання було обрано 2 школи: школу в російськомовному місті Кіровоград, в якій англійська мова також є другою іноземною та коледж Primo Levi в місті Рим, Італія. Наразі ведуться переговори з представниками даних шкіл та будується план реалізації квесту.

Р.S.

1. 9.12 під час шкільної педагогічної наради був представлений досвід впровадження квест-технології на уроках англійської мови:

2.Учнями 11 класу підготовлена стаття для шкільної газети "Джалапіта" (випуск планується 13 січня 2014 року): Шаблон статті

3.Дана розробка також представлена на конкурсі Centenary Competition for Schools 2013, Cambridge English University

Список літератури

 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: 9 кл.: підруч.для загальноосвітн.навч.закл. - К.:Генеза, 2009 - Розділ 5 "Комп'ютерні мережі", Розділ 6 "Основи роботи з тестовою інформацією"
 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: 10 кл.: підруч.для загальноосвітн.навч.закл. (рівень стандарту) - К.:Генеза, 2010 - Розділ 1 "Текстовий процесор", Розділ 2 "Компютерні презентації та публікації", Розділ 3 "Служби Інтернету"

Інтернет-ресурси

Для проходження квесту

Допомога в роботі

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Відгуки учнів!

 • It was amazing! We had a lot of fun. It was really interesting! We have learned more about our native city and, of course, have practised our knowledges in English. Thank you for it! (Оля Протасова)
 • Quest is really interesting for me! Every day I learn many interesting facts about famous people. Thanks you for this еxperience! (Катя Черкун)
 • It's really funny and amusing to spend free time with my lovely friends. We are get to know new things, really remarkable information abour our city. Thank you very, very much, cause it'a awesome to develop our brains in this excellent way. (Диана Нагайская)
 • Our group is very worried about each task and tries to do everything on time and accurately. (Катерина Маслова)
 • Oh, this task was a bit strange, but interesting too,of course. It was wonderful to have outing with my classmates around city. We made funny photos. (Анна Щербина)
 • Great idea! We are a team, we like to spend time together!) (Наташа Рындя)
 • It's realy good idea to made this quest!!! It is so intresting for us!! Sometimes it's hard, but it hotted up our interest! Thank you a lot! But, as for me, this quest could be more interesting if we will do it around city. And thank you that you force us to go outdoors! We need it so much!! Thank you!!! (Аня Савенко)

Більше відгуків від учнів

Відгук вчителя історії Костюк О.В.

Протягом декількох днів учні старших класів брали участь в квесті. Мене, як вчителя історії рідного краю, зацікавила тема квесту, який був пов’язаний з цікавими сторінками історії і сучасності нашого краю. Шукаючи відповіді на питання, учні дізнавалися про відомих діячів нашого краю, цікаві події з історії їх життя, історію назв вулиць Запоріжжя, прослідкувавши еволюцію змін назв, пов’язаних з зміною історичних епох нашої держави, тощо.

Ті події, історичні особи, які розглядалися, не зустрічаються під час вивчення тем історії рідного краю (за браком часу), а те що вони дізналися під час квесту, допоможе учням в більшому обсязі опанувати теми уроків з історії Запорізького краю, зрозуміти, якою цікавою і яскравою вона була.

Учні, які брали участь, показали своє вміння працювати в команді, логічно мислити, співставляти, робити висновки. Також учні ще раз попрактикувались у вмінні пошуку потрібної інформації в Інтернеті, удосконалились у вмінні «правильно» читати питання. Мені, як вчителю історії, цей веб-квест, показав ще один спосіб, як цікаво і пізнавально можна подавати інколи деякі складні теми з історії, а саме, підключаючи до пізнавальної, пошукової діяльності учнів як під час уроків, так і в позаурочний час.

Відгук вчителя гімназії №50, викладача курсів іноземних мов Helen Doron Early English International School, волонтера благодійного фонду "Джерело допомоги" Мишустиної Л.

Данный проект является замечательным способом популяризации английского языка. Выполнение достаточно сложных, хорошо продуманных заданий показало высокий уровень знаний языка, умение общаться, используя активную лексику, стремление к получению новых знаний. Ученики получили возможность использовать знания английского языка не на уроке и не на олимпиаде, а именно в той сфере, которая им наиболее интересна - в повседневной жизни. Позитивная атмосфера, неподдельные эмоции и драйв сделали свое дело - язык стал живым и это было достигнуто посредством квеста.

Відгук заступника директора з питань інформатизації, вчителя інформатики Аджимян О.Р.

Кожен сучасний вчитель погодиться, що сьогодні Інтернет відіграє значну роль в освіті. Чому ж тоді ми так мало використовуємо його на своїх уроках? Звичайно, один з найбільш поширених відповідей - «Не кожен шкільний кабінет поки ще оснащено комп’ютерами та вільним доступом до мережі». Але я вважаю, що причина в іншому і пов’язана вона з різницею між доступом до інтернет-ресурсів та знанням, як все це можна використовувати при вивченні будь якого шкільного предмету. Знайти вихід з такої ситуації спробували вчителі нашої школи, які намагаються використати інноваційну освітню технологію - web-квест. QUEST "ZAPORIZHZHIA IN FACES" – яскравий приклад міжпредметного проекту, який дав можливість застосовувати колегіантам на практиці здобуті знання з англійської мови, інформатики, спецкурсу «Мережеві технології Веб2.0», історії рідного краю та медіакультури.

Мені сподобалась тема квесту своєю актуальністю, бо ми дійсно буденно проходимо вулицями до назв яких звикли і не завжди знаємо чиє ім’я вони носять. Спостерігаючи за перебігом квесту, я бачила велику зацікавленість і активність учнів, бо завдання були підготовлені та розроблені дійсно цікаві, спонукали до активних дій і комунікації в команді, в одно час учні також мали можливість продемонструвати індивідуальні творчі здібності.

У квесті ідеально поєдналися елементи навчання і відпочинку. При вирішенні поставлених ігрових завдань учні дізнатися багато нового, відкрити для себе нові факти, цікаві місця, якось інакше подивитися на вже знайомі речі. З точки зору інформаційної діяльності при роботі над квест -проектом його учаснику показали високі і навички пошуку, аналізу інформації, вміння зберігати, передавати, порівнювати і на основі порівняння синтезувати нову інформацію, створюючи власні творчі медіа проекти.

Реалізований квест-проект "ZAPORIZHZHIA IN FACES" цілком показав, що його успіх визначила ретельна підготовка, розробка етапів, аналіз сервісів Інтернету та програмного забезпечення, яке учні можуть використати на етапах проекту та при відображенні своєї діяльності. Все це потребує багато часу, але ця технологія користується величезною популярністю у сучасних школярів і здатна не тільки розширити кругозір учнів, але і дозволяє активно застосувати на практиці свої знання та вміння, а також прищеплює бажання до навчання в цілому. За нею – майбутнє!