Навчальний проект Україна (Київ)

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Олійник Вікторія Миколаївна СОЦСРДС "Смарагдове місто"

Предмет, класс

Англійська мова, 6 клас Беркун Л. Our English.- В.:Освіта.- 2006

Краткая аннотация проекта

Проект проводиться підчас вивчення теми «Україна. Київ» в 6 класі загальноосвітньої школи. В процесі роботи над проектом учні вчаться надавати характеристику географічному положенню, кліматичним умовам, державним символам; називати та описувати визначні місця України та її столиці Києва. Значна увага приділяється самооцінці учнями своєї роботи, яка проводиться у формі складання своїх власних індивідуальних проектів. За результатами захисту учні нагороджуються грамотами. Проект має велике виховне значення: виховання почуття патріотизму, поваги до історичного минулого, до людей, які мешкають на одній території, виховує культуру спілкування.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Чи варто обирати Батьківщину?

Проблемные вопросы

Яке географічне положення України? Які кліматичні умови має країна? Державні символи України. Які вони? Які факти історичного минулого вам відомі? Які визначні місця вам відомі? Чи може бути інше місто столицею країни?

Учебные вопросы

Як географічне розташування країни впливає на її розвиток? Склад населення країни. Як кліматичні умови впливають на життя і діяльність мешканців країни? Які історичні події були впливовими для життя країни? Які визначні місця Києва вам відомі? Як скласти розповідь-опис? Для чого використовуємо граматичну конструкцію So\ Neither I do?

План проведения проекта

Учитель на першому етапі знйомить учнів з темою, наводить факти за темою, щоб викликати інтерес учнів у вигляді презентації або публікації. Під час обговорення виникають проблемні питання, над якими учні будуть працювати протягом 2-х тижнів. Учитель також знайомить з формами захисту учнівських робіт; знайомить з методикою роботи над проектом; знайомить з критеріями оцінювання робіт учнів. Учні поділяються на три групи: істориків, географів, журналістів. Учитель допомагає організувати роботу в групах, розподілити ролі та завдання для підготовки до презентації. Протягом двох тижнів учні вирішують проблемні питання. На наступному етапі відбувається обговорення та узагальнення матеріалу; захист проектів.

1. Формулювання теми проекта, цілей та задач. 2. Складання вчителем візитки проекта, методичних та дидактичних матеріалів до проекта і розміщення їх у мережі. 3. Етапи реалізації проекта.

- знайомство з проектом (вступна презентація), формулювання проблем, які будуть вирішуватися протягом виконання проекту;
- формування груп для проведення досліджень, розподіл ролей учасників групи; 
      
- робота учнів з пошуку матеріалів проекту, обробка інформації;
- виконання дидактичних завдань до проекта; 

- спільне обговорення в групі результатів проекта;       

- оформлення досліджень у формі презентацій та публікацій 
      

4. Презентація результатів проекта на уроці-конференції.

5. Оцінювання работи за проектом учнями, учителем.

6. Підведення підсумків

Визитная карточка проекта

Візитна карточка проекта Візитна карточка проекта Візитна карточка проекта

Публикация учителя

OOleynik-publ1.jpg

OOleynik-publ2.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Стартовая презентация учителя стартовая презентация учителя

Пример продукта проектной деятельности учащихся

проектна діяльність учня

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Матеріали по оцінюванню учнів

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Додатковий матеріал лист планування правила роботи на ПК

Полезные ресурсы

корисні ресурси

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

інші документи

Заставский Ф.Д. География Украины:Учебнле пособие. – Х.: Аванта, 1994

Кильпатрик В. Основы метода: Учебнле пособие. - М.-Л., 1928.

Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. М., 1926.

Королев В.И. Страницы истории Украины. Конспекты. – Симферополь: Крымский психолого-педагогический факультет. ПГПИ, 1999. – 100с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат . — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005.

Соловьев И. М.. Из практики метода проектов в американских школах // На путях к новой школе.- 1929.

Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина, — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Kilpatric W.H. The Project Method//Teachers College Record.-1918.-19 September/- P.319-334.

Посилання

Курс Intel Навчання для майбутнього Донецьк 23.08.- 18.09.2010 для вчителів англійської мови