Навчальний проект Рослини і тварини

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Дзиганська Любов Юріївна

Предмет, класс

Англійська мова,5 клас

Краткая аннотация проекта

Учні вивчають особливості тварин і рослин. Використовуючи свої здобуті знання учні діляться на дві групи: одні спостерігають за життям рослин, а інші - за життям тварин. Наприкінці проекту учні здійснюють уявну подорож до природи та самостійно проектують експеримент , проводять свої спостереження, що тривають протягом 7 днів. Пізнають для чого потрібні рослини і тварини, яке подальше життя без тварин і рослин, які вчинки людини вливають на навколишнє середовище. Учні розглядають питання про важливість для людини існування рослин і тварин .Вони використовують знання про рослинний і тваринний світ для написання листа проти знищення природи. Отримавши завдання учні стають задіючими в рішення життєвих проблем. Вони об'єднавшись у групи, повинні самостійно зібрати інформацію, ілюстрації стосовно: життя рослин і тварин, їх значення в житті людини, причини їх зникнення, захист рослинного і тваринного світу.Пізнають для чого потрібні рослини і тварини, яке подальше життя без тварин і рослин, які вчинки людини вливають на навколишнє середовище. Учні розглядають питання про важливість для людини існування рослин і тварин .Вони використовують знання про рослинний і тваринний світ для написання листа проти знищення природи. Робота в парах потребує терпіння один до одного, вміння аргументувати вибрану інформфцію, вислухати думку товариша. Тобто спільно з розширенням та углубленням практичних навичок , виникає формування комунікативної компетенції учнів.Задача ускладнюється тим, що сторений документ повинен мати гіперструктуру, матеріал повинен бути старанно вивчений, зроблені висновки. Проект орієнтован на діючі навчальні програми і може бути інтегрован у процес навчання: Основи здоров'я, Англійська мова, Я і Україна, Географія.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Наскільки важливо для людини існування рослин і тварин?

Проблемные вопросы

Чому ми маємо охороняти навколишнє середовище? Для чого потрібні рослини людині? Яке подальше життя без рослин і тварин? Чи стане гіршим наше життя без рослин і тварин? Які вчинки людини впливають на навколишнє середовище?

Учебные вопросы

Які рослини і тварини занесені до Червоної книги України? На які групи діляться рослини і тварини? Як зробити підписи до малюнка, фотографії? Як заповнити анкету?

План проведения проекта

1етап(1урок)

Учитель:

- ставить проблемні запитання , "мозковий штурм" в групах;
- знайоме з темами досліджень;
- знайоме з методикою роботи;
- знайоме з критеріями оцінювання робіт учнів;

Учні:

- об'єднуються в групи;
- вибирають тему дослідження;
- пошук інформації в різних джерелах дослідження;

2етап(1урок)

Учитель:

- знайоме учнів з правилами оформлення робіт;
- допомагає учням організувати їх роботу;

Учні:

- складають графік роботи над своєю темою;
- розподіляють обов'язки між членами групи;
- знайомляться з правилами оформлення робіт;

3етап(4урок)

Учитель:

- проводить консультації з учнями;
- направляє дітей у правильне русло в їх роботі;
- спостерігає за роботою учнів над темою;

Учні:

- шукають теоретичний матеріал;
- проводять свої дослідження;
- оформлюють свою роботу;
- готують матеріали;

4етап(1урок)

Учитель:

- оцінює захист учнями теми;
- ставить запитання до виконаної роботи;
- підводе підсумки роботи дослідження учнів;

Учні:

- захищають свою тему роботи;
- відповідають на запитання;
- оцінюють свою роботу та роботу своїх однокласників;
-проводять рефлексію.

Визитная карточка проекта

визитка

Публикация учителя

Dzyganska publ 1.jpg Dzyganska publ 2.jpg


Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Стартовая презентация Часть 1

Стартовая презентация Часть 2

Пример продукта проектной деятельности учащихся

презентація учнів

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Критерии оценивания ученического проекта

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

етапи проектної діяльності


Правила работы на ПК

1. Зарегистрируйтесь в "Журнале пользователя", который лежит на Вашем столе.

2. Помните, техника не прощает грубости и равнодушия.

а) не нужно трогать экран руками, используйте для этого указку;

б) не задавайте несколько команд сразу (компьютеру необходимо время, что бы справиться с уже

поставленной задачей), иначе он может зависнуть.

3. Для безопасности работы в Интернет:

а) Лучше всего работать в команде.

б) Прочти, проанализируй, потом щелкни по ссылке.

в) постарайся не отвлекаться на рекламы. Времени для работы мало.

г) Никогда не пиши свое имя. Электронный адрес или телефон.

4. Документ лучше не распечатывать с сайта, а вначале сохраните его в Word. Удалите всё лишнее.

      План формування проектних груп

1.Провести обговорення методом "мозкового штурму",у ході якої кожен учень назве теми, які цікавлять його найбільше. На дошці записати перелік цих тем.

2.Уході подальшого обговорення кількість тем скорочується. Залишаються лише ті, які можна дійсно реалізувати.

3.Кожен учень на окремму аркуші записує перелік тем, зважаючи на пріоритетність власних інтересів.

4.Враховуючи особисті нахили і зацікавленість учнів щодо тем, формуються групи.

5.Керівника групи обирають члени групи після її формування, а не до.Керівником стане той, чия зацікавленість темою й організаторські здібності найбільші.

     Порядок проведення "мозкового штурму". 

1. Обрана проблема записується на дошці або папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима;

2. Студенти висувають ідеї щодо її вирішення. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними; 
3. студент записує на дошці всі ідеї, які пропонуються; 
4.коли всі присутні будуть вважати кількість поданих 
ідей достатньою, їх висування припиняється; 
5. після того, як майже всі ідеї зібрано, група їх узагальнює аналізує і розвиває; 
6. обираються ті ідеї, які, на думку групи, допомогу рішення поставленої проблеми.

методичні рекомендації до підготовки проекту

        Етапи проведеня дослідження

1.Актуальність теми.

2.Теоретичне та практичне значення теми.

3.Ступінь розробки у науковій літературі.

4.Об'єкт дослідження.

5.Предмет дослідження.

6.Основна мета дослідження.

7.База таперіоди дослідження.

8.Основні завдання дослідження.

9.Практичне значення одержаних результатів.

Полезные ресурсы

Червона_книга_України Рідкісні_та_зникаючі_рослини_і_тварини_України _

Галерея рослин і тварин


рідкісні рослини ітварини

Проекты с аналогичной тематикой

1.1 Мінерали; 1.2 Рослини і тварини

Другие документы

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лист оценивания Веб сайта

Meтод проектів

[проектна робота

Посилання

Курс Intel Навчання для майбутнього Донецьк 23.08.- 18.09.2010 для вчителів англійської мови