Навчальний проект Подорож у світ прекрасного

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

= Автор проекту

Зайченко Світлана Анатоліївна

Назва проекту

фізика 7клас

Кратка аннотація проекту

Працюючи над проектом учні 7 класу розглянуть найбільш поширену тему у фізиці"Світлові явища". Вони знайомляться з теоріями про природу світла, джерелами світла. Знаходять їх прояв в природі і застосування в побуті і техніці В ході спостережень за природними явищами та огляду літератури навчаються бачити прекрасне, що приводить до виховання дбайливого ставлення до природи. В кінці проекту учні зроблять висновки, які донесуть до своїх слухачів. Даний проект також можна використовувати під час навчальної практики.

Спрямовуючи запитання

Ключове питання

Чи є світло таємницею?

Тематичні питання

  • 1.В чому «поетичність» фізики і необхідність знання її законів?
  • 2.Який внутрішній зв’язок між поетичним сприйняттям та її науковим описом?

Змістовні питання

Світлові явища в природі. Джерела і приймачі свтла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. Закони відбивання світла. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

План проведення проекту

1.Розробляючи тему проекту, учні разом з учителем визначають Ключове питання, обговорюють тему проекту, розподіляються по групах та обирають партнерів для виконання проекту.
2.Учні використовують різні джерела інформації з застосуванням комп’ютерних технологій для збору даних та виконання своїх проектів, презентацій, публікацій.
3.Виконують дослідницьку роботу, пов’язану з цим проектом.
4.Самостійно аналізують та роблять висновки, обговорюють їх та обмінюються думками.
5.Збирають інформацію з Інтернету та інших джерел, систематизують її та аналізують.
6.Обговорюють та працюють над планом створення веб-сайту, публікації, презентації.
7.Демонструють свої роботи учням школи.

Час, необхідний для реалізації проекту

4 тижні
Перший крок організаційно - підготовчий (2 доби)"Формування оцінювання і планування"
-евристична бесіда в ході демонстрації вступної презентації вчителя;
-обговорення загального плану проекту;
Другий крок (1,5 тижні)експериментально – аналітичний "Визначення напрямку пошуку, пошук інформації в різних джерелах (по групах)"
-Аналіз знайденої інформації, вибір головного.
-Підготовка інформації для використання в роботі.
-Самооцінювання спільної роботи в проекті за допомогою контрольних аркушів.
-Рефлексія.
Третій крок –етап коригування проектів та підготовк до захист (1 тиждень)
-Створенная презентацій, публікацій.
-Самооцінювання і коректування проектів за допомогою обговорення у групах
-Самооцінювання спільної роботи в проекті за допомогою контрольних аркушів
Заключний етап( 1 тиждень)
-Захист проекту перед класом
-Рефлексія.

Публикація вчителя

Файл:Буклет вч Зайченко 1.jpg


Файл:Буклет вч Зайченко2.jpg

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Приклади продуктів проектної деяльності учнів

учнівська публікація сторінка1


учнівська публікація сторінка2

  • Учнівська публікація "Світлові явища у живописі"


Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності =

Корисні ресурси

Проекти з аналогічною тематикою

Інші документи