Навчальний проект Материк Північна Америка

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор

Бєлая Марина Анатоліївна

Название проекта

Материк Північна Америка

Предмет

Географія 7 клас

Описание проекта

Проект "Метарик Північна Америка" входить до вивчення курсу фізична географія материків та океанів у 7 класі. Під час реалізації проекту учні визначать географічне положення материка, пригадають з попереднього курсу історію його відкриття та дослідження. Потім розглянуть складові географічної оболонки Північної Америки та об'єднають їх в єдине ціле шляхом вивчення природних зон. Цей проект розів'є основні навички. які вимагає 21 століття, такі як: творчість та інноваційність. критичне мислення, комуникативні навички, інформаційну грамотність, соціальні навички.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Для чого потрібно вивчати природу?

Проблемные вопросы

1. Як можна мандрувати Північною Америкою? 2. Які закономірності природи зустрічаюься на материку? 3. Як суспільство використовує знання про закономірності природи Північної Америки?

Учебные вопросы

1. Які головні особливості географічного положення Північної Америки? 2. Які основні етапи освоєрря материка? 3. Як називається корінне населення континенту? Переселенці яких європейських країн засвоїли Північну Америку? 4. Чим пояснюється різноманіття форм рельєфу материка? 5. Чому на материку сформувалося багато родовищ різноманітних корисних копалин? 6. Під впливом яких основних чинників формується клімат Північної Америки? 7. В яких кліматичних поясах розташований материк? Які особливості кожного? 8. Які особливості мають внутрішні води континенту? 9. Чим обумовлено формування визначенних природних зон материка? 10. Як в Північниі Америці Охороняють природу? 11. Що за населення проживає в Північній Америці? 12. Які країни розташовані на материку? Які з них найрозвинені?

План проведения проекта

І етап проекту (початковий) Ознайомлення з темою проекту, його основною ідеєю, метою. Об'єднання учнів в групи. Планування роботи груп таким чином, щоб наприкінці проекту кожна група презентувала свій продукт діяльності. ІІ етап Поетапне збирання, обговорення інформації (можна за допомогою інтернету та інших джерел). Накопичення портфоліо (шляхом поточного тестування, різних видів опитування) на кожного учня протягом реалізації проекту. ІІІ етап (заключний)Презентація продуктів діяльності. Оцінка діяльності кожного учня. Презентація продукту діяльності

Цели проекта

1.Визначати географічне положення материка. Знати особливості історії відкриття та дослідження Північної Америки. Аналізувати закономірності розміщення рельєфних одиниць та покладів корисних копалин. Виявляти закономірності формування клімату та розміщення основних об'єктів внутрішніх вод.З'єднувати всі компоненти географічної оболонки під впливом яких формуються природні зони материка. Оцінювати рівень використання природних ресурсів населенням континенту та державами, розташованими на ньому. 2. Ефективно використовувати та презентувати інформацію подану в підручнику, знайдену в інших джерелах. Користуватися різними видами географічних карт, як загальногеогафічного призначення так і тематичними, знаходити за ними основні географічні об'єкти материка, визначати відстані, географічні координати, амплітуди температур тощо. Виховувати навчальні та інноваційні навички, вміння працювати з інформацією, медіа та комп'ютерні навички, життєві компетенції.

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

Belaya1.jpg Belaya2.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

[1]презентація учителя

Пример продукта учебной деятельности учащегося

работа от ученика

работа от ученика

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы