Навчальний проект Людина - частина Всесвіту

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Носик Людмила Василівна

Предмет, класс

Етика 6 клас

Краткая аннотация проекта

Цей проект об'єднує такі предмети як етику, основи здоров'я, природознавство. Основна ідея полягає у тому, щоб навчити учнів поважно ставитися до природи, примножувати її багатства, жити в гармонії із Всесвітом. Учні вчаться збирати інформацію через різні джерела, аналізувати їх та пропонувати свої шляхи вирішення проблем.

Зміст запропонованого проекту полягає в тому, що учні повинні зрозуміти те, що недбале ставлення людини до природи, не тільки знищує природу а й саму людину. Реалізація завдань проекту це створення учнівських презентацій, проведення акцій, екологічних десантів, випуск газети та виступ агітбригади на актуальні проблеми сучасного життя.

Учні, отримавши завдання, долучаються до вирішення актуальних проблем екології. Об'єднавшись у групи вони повинні самостійно зібрати інформацію, опрацювати та проаналізувати її між собою, обговорити з батьками, звернутися по допомогу до екологічних служб, та спробувати на практиці реалізувати свої пропозиції. Робота в малих групах, парах, формує у них соціальну компетентність, толерантне ставлення один до одного. Формуються уміння аргументувати та відстоювати свою точку зору, вислуховувати товаришів. Спільна діяльність формує комунікативну компетентність учнів.

Основна увага приділяється практичній реалізації питань проекту в реальному житті.

Вопросы, направляющие проект

1. Науково-технічний прогрес не зробив людину щасливою, а породив безліч проблем;

2. Люди не зовсім усвідомлюють, зашкоджуючи природі, що загрожують собі;

3. Людина - частина природи, бо живе за законами природи;

4. Не природа мститься людині за її зло, а людина сама себе знищує;

5. Якщо людина не буде поважати закони природи, вона себе знищить;

6. Від кожного з нас залежить чи збережемо ми себе і природу;

7. Тільки культурна людина, в основі поведінки якої виступають моральні якості, може розумно ставитися до природи


Основополагающий вопрос

Роль людини у збереженні навколишнього середовища.

Програма розрахована на учнів 6 класу і передбачає роботу протягом 4-45-хвилинних уроки. До виконання будуть залучені учні, батьки, співробітники екологічної служби та органів місцевого самоврядування.

Проблемные вопросы

Як побудувати гармонійні взаємовідносини людини і Всесвіту.

Учебные вопросы

1. Чи є людина частиною природи. 2. Як культурна людина повинна ставитися до природи. 3. Що означає берегти природу 4. Як повя'зані довкілля і здоров'я

План проведения проекта

Визитная карточка проекта

Визитная карточка

Публикация учителя

300pxПервая сторона публикации 300px Вторая страница публикации

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Стартовая презентация учителя

Пример продукта проектной деятельности учащихся

презентация учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

 Оцінювання.
 Чи погоджуєшся ти з твердженням? ( кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Людина - частина природи

 Так  Ні

2. Людина має ставитися до природи як споживач, використовуючи її багатства на задоволення

 власних потреб
 Тк  Ні

3. Довкіллям називають

 а) рослинний і тваринний світ;
 б) відпочинок, улюблене заняття;
 в) навколишнє середовище, оточення, в якому живе людина.

4. Чи пов'язані стан довкілля та здоров'я людини

 Так  Ні

5. Чи морально нехтувати власним здоров'ям

 Так  Ні

6. Чи означає берегти природу, значить не руйнувати те, що створено нею самою?

 Так  Ні
 Доповни твердження ( кожна відповідь оцінюється в 2 бали)

1. Прикладом забруднення довкілля вважаю..... 2. Коли мені випала б нагода вирішити одну екологічну проблему людства, я зроби би таке: 3. Сформулюй 3 найважливіші, на твою думку, правила морального ставлення людини до природи...

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

 Дидактический материал

Полезные ресурсы

Жизнь возможна лишь если все будут за нее

Природа мстит европейцам катаклизмами

Око планеты

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы