Навчальний проект Защита окружающей среды

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Полякова Тетяна Геннадіївна

Клотова Татьяна Юрьевна

Предмет, класс

Англійська мова, 9-10 клас

Краткая аннотация проекта

Проект використовується при вивченні теми «Ми та навколишнє середовище» у 9 класі та "Природа та погода" у 10 класі загальноосвітньої школи. Під час роботи над проектом учні знайомляться з глобальними проблемами людства, природними катастрофами, екологічними проблемами. Велика увага приділяється роботі над індивідуальними проектами, які потім учні оцінюють самостійно. Проект має велике виховне значення, тому що він виховує дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Робота над цим проектом дозволяє учням здобувати досвід, шукаючи необхідний матеріал з різних джерел. Проект розвиває комунікативні уміння та навички учнів, творчі навички, уміння та навички роботи з інформацією, навички самоаналізу та навички критичного мислення. І, звичайно, робота над цим проектом є чудовою можливістю для учнів удосконалити знання англійської.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Що таке екосистема і чому я маю про неї дбати?

Проблемные вопросы

Чи важливо для людства захищати навколишнє середовище?

Учебные вопросы

Види забруднення навколишнього середовища. Як ми можемо покращити стан навколишнього середовища? Чому це важливо для нас? Чи забруднюється природа в твоєму місті? Як ти можеш на це впливати?

План проведения проекта

1 етап (1 урок)

Вчитель:

 ставить проблемні питання, наводить факти з вивчаємої теми, щоб викликати зацікавленість учнів (у вигляді публикації або стартової презентації);

 знайомить з темами досліджень, якими можуть зайнятися учні в рамках цього проекту;

 знайомить з формами захисту учнівських робіт;

 знайомить з методикою роботи над проектами (якщо є потреба);

 знайомить з критеріями оцінювання робіт учнів

Учні:

 об'єднуються в групи;

 обирають тему дослідження

2 етап (1 урок)

Вчитель:

 знайомить учнів з правилами оформлення робіт;

 допомагає учням організувати їх роботу;

 дає поради (у разі потреби) зі складання графіку роботи й розподілу обов'язків між членами групи

Учні:

 складають графік роботи над своєю темою;

 розподіляють обов'язки між членами групи;

 знайомляться з правилами оформлення робіт

3 етап (4 урока)

Вчитель:

 проводить консультації з учнями;

 переглядає проміжні матеріали;

 направляє дітей в потрібне русло в їх роботі, підказуючи кращі засоби вирішення поставлених питань;

 відслідковує роботу учнів

Учні:

 шукають теоретичний матеріал з обраної теми;

 обирають форму захисту своєї теми;

 оформлюють роботу в обраному форматі;

 готують матеріал для захисту теми

4 етап (2 урока)

Вчитель:

 оцінює захист учнями обраних тем;

 ставить питання з виконаної роботи;

 переглядає оціночні аркуші самих учнів;

 підводить підсумки досліджень учнів

Учні:

 захищають обрану тему (в обраному форматі);

 відповідають на питання вчителя й однокласників;

 оцінюють свою роботу й роботу своїх однокласників;

 проводять рефлексію

= Визитная карточка проекта

[1]

Публикация учителя

Стартовая публикация 1

Стартовая публикация 2

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Стартовая презентация учителя 1

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Проект-презентация учащегося 1

Проект-презентация учащегося 2

Проект-презентация учащегося 3

Проект-презентация учащегося 4

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Метод оценивания

Критерии оценивания ученического проекта

Критерии оценивания группового проекта

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Метод проектов на уроках английского языка

Лист планирования работы участника группы

Правила работы на ПК

Полезные ресурсы

Для чего нужна презентация на уроке?

Учительский портал

Проекты с аналогичной тематикой

[2]

Другие документы

wiki.iteach.com.ua

iteach.com.ua

britishcouncil.org

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. English. Your English Self: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (8-й рік навчання) / Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич. - К.: Наш час, 2009. - 272с.

Посилання

[1. http://zelenyshluz.narod.ru/articles/watervid.htm (ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ)

2. http://edu.greensail.ru/encyclopedia/poluting/zagryazniteli.shtml (Загрязнители воды)

3. http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/6/68/1011616.htm (ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

4. http://www.omk.dp.ua/about-us/water-quality-index/gryaz/ (Обеззараживание питьевой воды. Основные загрязнения воды и решения этих проблем)

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B

2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0 (Загрязнение атмосферы)

6. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/ru/ (Загрязнение воздуха внутри помещений и

здоровье)

7. http://timofeys.narod.ru/articles/vozduh.html (Загрязнение воздуха и развитие заболеваний)

8. http://ioniz.org.ua/zagrjaznenie-vozduha.html (Загрязнение воздуха)

9. http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/feht/ageyeva/library/library19.htm (Загрязнение

атмосферного воздуха в России)

10. http://censor.net.ua/go/offer/ResourceID/53373.html (Про Украину)

11. http://revolution.allbest.ru/ecology/00054560_0.html (Причины загрязнения в Донбассе)

12. http://www.new-garbage.com/ (Экология. Отходы. Мусор. Выбросы. Утилизация. ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА)

13. http://www.ecoguild.ru/docs/utilothodov.htm (Проблемы утилизации отходов)

14. http://www.sunhome.ru/journal/115848 (Переработка мусора)

15. http://mus1.ru/ (Переработка отходов, переработка мусора, утилизация отходов)

16. http://www.dromash.ru/processing/chart.php (Переработка мелкого строительного мусора)

17. http://h.ua/story/58141/ (Сжигание мусора или его переработка? Мнения экспертов)

18. http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm (Сайты, учебные материалы по экологии) ]


Курс Intel Навчання для майбутнього Донецьк 23.08.- 18.09.2010 для вчителів англійської мови