Навчальний проект Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Старцева Ірина Матвіївна

Предмет, класс

Історія України, 8 клас

Краткая аннотация проекта

Виникнення українського козацтва - це історично-об’єктивний процес. Слово «козак» походить з тюркських мов і означає вільна, озброєна людина. шукач пригод, мандрівник». Запорозька Січ, як утворення військово-політичного характеру, виконувала і функції державного утворення. Січ - це фортеця. Запорозька Січ була зародком нової української державності Cучасне українське козацтво – система самодіяльних об’єднань громадян України, створених із метою відродження традиційних козацьких цінностей з урахуванням реалій сьогодення як фундаменту розбудови незалежної Української держави. Українське козацтво XV - XVI ст. та сучасне козацтво є проявом суспільного явища. Даний проект створюється протягом вивчення теми « Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі». Завдання учнів полягає в тому, щоб виявити характерні передумови та причини виникнення українського козацтва, особливості військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі, утворення козацького реєстру, висловити ставлення до історичного та сучасного існування козацтва як суспільного явища Написати статті для інформаційного бюлетеня і створити комп'ютерні презентації, зроблить узагальнення матеріалу через створення створення веб - сторінки. Проект передбачає створення декількох проектних груп учнів. Клас об’єднується в 4 групи, які працюють над розкриттям тематичних питань

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Яким був процес зародження, формування та розвитку українського козацтва як суспільного явища?

Проблемные вопросы

Які передумови та причини виникнення українського козацтва? Які особливості військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі? Як відбувалося утворення козацького реєстру? Як проходить козацьке відродження у нашому місті?

Учебные вопросы

1. Чим було зумовлено виникнення українського козацтва? 2. Хто займався козакуванням у Дикому Полі? Назвати соціальний та національний склад. 3. Якими були їхні заняття? 4. Коли та де виникла перша Запорозька Січ? 5. Хто був засновником першої Запорізької Січі? 6. Назвіть причини виникнення військової організації козаків. 7. Яким був політичний і військовий устрій запорожців? 8. Які були правові норми виникнення реєстрового козацтва? 9. Назвіть основні військові клейноди козаків. 10. Чим славилося військове мистецтво козаків? 11. Чому у сьогоденні проходить процес відродження козацтва? 12. Якими є основні завданнями Українського козацтва на сучасному етапі?

План проведения проекта

План проекту

1. Знайомство з темою проекту, метою,завданнями.

2. Складання вчителем візитки проекту, методичних та дидактичних матеріалів до проекту,розміщення їх в мережі.

3. Етапи реалізації проекту:

• Знайомство з проектом (стартова презентація), формулювання проблем, які вирішуватимуться в проекті

• Формування груп для проведення досліджень, розподіл ролей між учасниками груп

• Складання плану роботи групи над проектом

• Робота учнів щодо пошуку матеріалів до проекту, обробка інформації

• Виконання дидактичних завдань до проекту

• Сумісне обговорення в групах результатів проекту

• Оформлення результатів дослідження у формі презентацій і публікацій, вики-статті

• Розміщення результатів робіт учнів в мережі

4. Презентація результатів проекту.

5. Оцінювання роботи за проектом учасниками, вчителем.

6. Підведення підсумків

Визитная карточка проекта

Візитна картка[1]

Публикация учителя

Файл:Публикация учителя.jpg1 сторона Публикация учителя 2.jpg2 сторона

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

[Презентація учителя]

пример продукта проектной деятельності учащихся

Файл:Публікація учня 1.jpg1сторінка Файл:Публікація учня 2.jpg2 сторінка

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Оцінювання роботи груп

Тестові завдання

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Презентація учнів Запорізька Січ

Презентація учнів Сучасне козацтво

Полезные ресурсы

[[Запорозька Січ - Вікіпедія http://uk.wikipedia.org Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Реєстрове козацтво http://poplavok.wordpress.com Дмитро Яворницький Історія запорозьких козаків http://exlibris.org.ua/cossacks/index.html Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі http://histua.com/ua Українське козацтво Генеза і становлення козацтва в Україні.Українське козацтво: формування соціального стану. http://ukrainaforever.narod.ru/firmoteka/ukrainian-cossacks.html Процес заснування Запорозької Січі, воєнна організація, побут, звичаї та вірування запорозьких козаків http://soclist.by.ru/pollit3.htm Запорозька Січ - історичний проект http://www.sich.in.ua Енциклопедія українського козацтва http://web.znu.edu.ua Землі запорізьких козаків та їх межі http://www.kazak-kozak.com О. Д. Бойко - посібник "Історія України" http://history.vn.ua/book/boyko.html Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі http://images.yandex.ua]]ресурси

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с. 2. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1991. – 456 с. 3. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підручник для загальноосвіт.навч.закл. – К.:Генеза, 2008. -304 с. 4. Величко С.В. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1. – 371 с.; Т.2. – 642 с. 5. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К.: Наукова думка, 1992. – 544 с. 6. Крип’якевич І.П Історія України / Відп. Ред..Ф.П.Шевченко, Б.З.Якимович – Львів: Світ, 1992. – 560 с. 7. Лотоцький А. Історія України для дітей. – Івано-Франківськ: Обласне Товариство української мови ім. Т.Г.Шевченка „Просвіта”, 1991. – 256 с. 8. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. К.: Либідь, 1994. – 768 с. 9. Сас П.М. Історія України. ХVI – XVIII століття: Навч. Посібник. – Л.: Дивосвіт, 2001 10.Соловьев С.М. Чтение и рассказы по истории России. / Сост. С.С.Дмитриева. – М.: Правда, 1989. – 768 с. 11. Субтельний Орест. Україна: історія/Пер. С англ.. Ю.І.Шевчука. – К.: Либідь, 1991. – 512 с. 12. Українські народні думи та історичні пісні /Під ред.. М.П.Рильсьного, К.Г.Гуслистого. – К.: Вид-во АН УРСР. 1955. – 660 с.