Навчальний проект Англомовні країни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Полякова Тетяна Геннадіївна

Возіянова Лариса Валеріївна

Предмет, класс

Англійська мова, 8 клас

Краткая аннотация проекта

Проект використовується при вивченні теми «Англомовні країни» в 8 класі загальноосвітньої школи. Під час роботи над проектом учні знайомляться з англомовними країнами, їх культурою та традиціями, з географічним положенням та кліматом англомовних країн, з великими містами, з видатними людьми. Велика увага приділяється роботі над індивідуальними проектами, які потім учні оцінюють самостійно. За підсумками захисту проектів учні нагороджуються різними дипломами або грамотами. Проект має велике виховне значення, тому що він виховую повагу до людей різних національностей, повагу до культурних звичок різних народів, розвиває інтерес до різних країн та любов до рідної країни. Проект розвиває комунікативні уміння та навички учнів, творчі навички, уміння та навички роботи з інформацією, навички самоаналізу та навички критичного мислення.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

В яких країнах англійська є офіційною мовою?

Проблемные вопросы

1. Чи є англійська мовою міжнародного спілкування?
2. Чому англійська є мовою міжнародного спілкування? Обґрунтуйте свою відповідь.
3. Чи знаєте ви особливості англійської мови в різних англомовних країнах?

Учебные вопросы

1. В яких випадках вживаються сполучники:if, when, as soon as, till, until, by the time?

2. Використання непрямої мови.

3. Узгодження часів.

План проведения проекта

1 етап (1 урок)

Вчитель:

 ставить проблемні питання, наводить факти з вивчаємої теми, щоб викликати зацікавленість учнів (у вигляді публикації або стартової презентації);

 знайомить з темами досліджень, якими можуть зайнятися учні в рамках цього проекту;

 знайомить з формами захисту учнівських робіт;

 знайомить з методикою роботи над проектами (якщо є потреба);

 знайомить з критеріями оцінювання робіт учнів

Учні:

 об'єднуються в групи;

 обирають тему дослідження

2 етап (1 урок)

Вчитель:

 знайомить учнів з правилами оформлення робіт;

 допомагає учням організувати їх роботу;

 дає поради (у разі потреби) зі складання графіку роботи й розподілу обов'язків між членами групи

Учні:

 складають графік роботи над своєю темою;

 розподіляють обов'язки між членами групи;

 знайомляться з правилами оформлення робіт

3 етап (4 урока)

Вчитель:

 проводить консультації з учнями;

 переглядає проміжні матеріали;

 направляє дітей в потрібне русло в їх роботі, підказуя кращі засоби вирішення поставлених питань;

 відслідковує роботу учнів

Учні:

 шукають теоретичний матеріал з обраної теми;

 обирають форму захисту своєї теми;

 оформлюють роботу в обраному форматі;

 готують матеріал для захисту теми

4 етап (2 урока)

Вчитель:

 оцінює захист учнями обраних тем ;

 ставити питання з виконаної роботи;

 переглядає оціночні аркуші самих учнів;

 підводить підсумки досліджень учнів

Учні:

 захищають обрану тему (в обраному форматі);

 відповідають на питання вчителя й однокласників;

 оцінюють свою роботу й роботу своїх однокласників;

 проводять рефлексію

= Визитная карточка проекта

[1]

[2]

Публикация учителя

Polyakova publ 1.jpg

Polyakova publ 2.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Стартовая презентация учителя 1 Стартовая презентация учителя 2

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Проект-презентация учащегося 1

Проект-презентация учащегося 2

Проект-презентация учащегося 3

Проект-презентация учащегося 4

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Метод оценивания

Критерии оценивания ученического проекта

Критерии оценивания группового проекта

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Метод проектов на уроках английского языка

Лист планирования работы участника группы

Правила работы на ПК

Полезные ресурсы

Список сайтов

Для чего нужна презентация на уроке?

Учительский портал

Материал по страноведению

Проекты с аналогичной тематикой

[3]

Другие документы

wiki.iteach.com.ua

iteach.com.ua

britishcouncil.org

Биркун, Л.В. Наша англійська: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.В.Биркун.-К.: Освіта, 2008. - 192 с.: іл.

Посилання

Курс Intel Навчання для майбутнього Донецьк 23.08.- 18.09.2010 для вчителів англійської мови