Навчальний проект " Слідство ведуть знавці геометрії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Слідство ведуть знавці геометрії

Автор проекту

Євтух Тетяна Анатоліївна

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Мови, мистецтво, промислові технології,математика,природничі науки,комп’ютерні технології

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Розвиток уявлень про загальні закономірності природи та природничонаукову картину світу.Розвиток навичок самостійно здобувати знання з різних джерел інформації, aналізувати реальні

життєві ситуації. Розвиток вміння вести діалог, дискусію, робити аргументовані висновки, презентувати себе перед однолітками.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

8 клас, 14 років

Термін реалізації проекту

Проводиться впродовж вивчення одного розділу програми, декілька місяців. Діяльність за проектом триває 6-8 днів.


Мета проекту:


формування в учнів уявлення про загальні закономірності природи та природничонаукову картину світу;

розвиток уміння самостійно добувати та аналізувати інформацію з різних джерел, досліджути оточуючи об'єкти, використовуючи свої знання з геометрії, співпрацювати в парі,в групі;

розвиток навичок спілкування один з одним за допомогою сучасних технологій.

Опис проекту

Учні розподіляються на групи і починають свою роботу зі складання списку чотирикутників, які зустрічаються в техніці, у природі та житті. Потім вони досліджують властивості чотирикутників, практичне їх застосування . Учні створюють презентації, публікації та веб-сайти, та спілкуються один з одним з допомогою сучасних технологій. На завершення учні обирають ситуацію з реального життя, описують її розв’язання за допомогою властивостей чотирикутників та створюють PowerPoint презентацію, використовуючи властивості чотирикутників.

Ідея проекту:

Ключове питання:

Які переваги та обмеження має застосування властивостей чотирикутників в нашому житті?

Тематичні питання:

Чи потрібні нам чотирикутники ? Де ми застосовуємо чотирикутники?

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Перегляд учительської презентації
 • “Мозкова атака” :
 • Обговорення :Яка інформація потрібна для того, щоб досягти поставленої мети
2. Визначення Ключового питання: Які переваги та обмеження має застосування властивостей чотирикутників у нашому житті?
 • “Мозкова атака” :
 • Як учні думають, чи можна застосувати властивості чотирикутників в житті.
3. Розподіл на групи
 • Складають списки чотирикутників, які зустрічаються в техніці, у природі та житті
 1. Досліджують веб-сайти про чотирикутники.
4. Вивчення основних характеристик чотирикутників.
 • Збирають данні
 1. Використовують комп’ютерні технології для збору даних: комп’ютер, електронні таблиці Excel; Publisher; PowerPoint
5. Розгляд реальної життєвої ситуації.
 • Кожна група планує і описує приклад з реального життя, щоб використати одержані знання
 1. Використовують цифровий фотоапарат для зйомок реальної ситуації.
6. Підготовка звіту
 • Оформлюють зібраний матеріал
 1. Створення публікації чи веб сайту за допомогою Publisher; презентації за допомогою PowerPoint
7.


Які результати одержали учні в проекті?

Вивчили властивості чотирикутників. Дослідили застосування чотирикутників в реальному житті. Навчилися добувати інформацію з мережі internet Навчилися створювати презентації , публікації.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Учнівські роботи

Презентація[1][2][3]

Публікація[4][5][6]

Веб сайт[7]

Методичні матеріали

Презентація проекту" Слідство ведуть знавці геометрії"

Дидактичні матеріали

Таблиці

Задачі

Складання фотороботів

Тест

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб - сайту

Використані матеріали:

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Рулетка .Олівець .Шнури. Комп’ютери.Цифровий фотоапарат.Принтер.Сканер.

Інтернет-ресурси

Вікіпедія

Картинки

Фестиваль педагогических идей

Список літератури

"Геометрія.8 клас"

Проекти подібної тематики

Проекти вчителів Запорізької області

Відгуки про проект