Навчальний проект "Welcome to My Motherland"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Скригун Оксана Адамівна

Назва проекту

Welcome to My Motherland

Ключове питання

What is the best place for you?

Тематичні питання

What should we know about the place of our birth?

Змістові питання

Where is your village situated?

When was Bogdanivka founded?

What is it like?

What do you know about its history?

How many people live there?

What are they interested in?

Are there any problems in your village?

Ідея проекту

Ідея проекту виникла при підготовці до щорічного „Тижня англійської мови". Проблеми необізнаності учнів в історії рідного краю, байдужості і пасивності у суспільстві, наштовхнули мене на думку в проектній формі зацікавити учнів деякими з питань що стосуються життя їхньої малої батьківщини. Адже, на мою думку, ще з дитинства необхідно виховувати в людині справжнього громадянина, патріота який знає, поважає і любить історію своєї Батьківщини.

Стислий опис

Проект пропонується для реалізації бажаючим взяти участь учням з 2 по 11 класи. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють отримані знання про свою малу батьківщину, її історію, побут, життя села сьогодні, використовуючи власні спостереження, розповіді рідних, односельців та учителя історії, літературу та періодичні видання, ресурси Інтернету, набувають дослідницьких умінь, навички фотографування та малювання. Проект складається з декількох міні-проектів, об’єднаних спільною темою. Задля реалізації поставленої мети учні були об’єднані у групи: краєзнавці, соціологи, екологи, екскурсоводи та митці. Проект має також практичну частину. Група екологів намагалась привернути увагу до проблеми озеленення села, провівши опитування та оздобивши занедбану ділянку землі в центрі села. Кожна група оформлюює результати своєї роботи у вигляді публікацій, презентацій WEB- сайтів, фотоальбомів та виставок. Учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх товаришів.

Навчальні предмети

Англійська мова, історія рідного краю, екологія рідного краю, історія України, інформатика

Класи

2-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2-12 класи. К.: Перун. -2005.-208 с.

2.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. - 2010.

3.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-4 класи. К.: Освіта. – 2012.

4.Державний освітній стандарт базової і повної середньої освіти // Іноземні мови, 2004. - № 1.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

- поглибити знання учнів з англійської мови під час вивчення тематичного матеріалу;

- активізувати вживання вивчених лексичних одиниць з теми «Моя Батьківщина»;

- навчати учнів узагальнювати свій навчальний досвід у писемному та усному мовленні;

- розвивати комунікативну та соціокультурну компетенцію, уміння співпраці під час виконання колективних проектів;

- розвивати уміння логічно та послідовно викладати свої думки, аналізувати, синтезувати та робити висновки, розвивати творчі здібності учнів; формувати і розвивати міжпредметні і предметні компетенції, способи навчально-пізнавальної діяльності.

Учні

дізнаються: про історію заснування свого села, познайомляться з найцікавішими сторінками його життя в довоєнний період, проаналізують життя богданівців сьогодні, проведуть соціальне дослідження захоплень та талантів жителів села сьогодні, обговорять актуальні екологічні проблеми нашої місцевості.

навчаться співпрацювати в групі та команді, адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; аналізувати й оцінювати досягнення національної культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей); працювати в групі, давати самооцінку своїй відповіді, висловлювати свою думку, аргументувати і доводити її, ставити запитання учням і учителеві, добувати інформацію з різних джерел, виділяти потрібне із масиву інформації, поєднувати різні джерела інформації, критично оцінювати інформацію, самостійно здобувати знання, планувати та організовувати свою діяльність, виконувати творчі та інтелектуальні завдання, робити презентацію, WEB-сайт , публікацію.

Діяльність учнів

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

На цьому етапі учні разом з учителем обговорюють завдання, проблему та шлях її розв'язання. Учні розподіляють напрямки для проведення індивідуального дослідження згідно з особистими інтересами та вподобаннями так діляться на групи. Вчитель допомагає визначити джерела інформації (інтернет-сайти, періодичні видання, книги) та тривалість проекту.

ОСНОВНИЙ ЕТАП

Наступною сходинкою на шляху до виконання проекту є детальне вивчення учнями джерел інформації та обговорення варіантів способу реалізації проекту. Кожна група вирішує, як оформити та представити свою частину проекту (у вигляді карти села, презентації, публікації, веб-сайту, виставки малюнків та фотоальбому. На цьому етапі вчитель консультує, спостерігає за роботою учнів та направляє процес аналізу. Безпосередня творча робота з виконання проекту проходить в позаурочний час. Група "Краєзнавців" (10-11 класи)досліджує історію села від заснування й досьогодні. Висвітлює найвизначніші дати та події. Створює презентації PowerPoint.

Група "Соціологів" (9 клас) обирає об'єктом дослідження населення. Проводить опитування та систематизацію найпоширеніших захоплень та хобі жителів села. Створює веб-сайт.

Група "Екологів" (7 клас) звертає увагу на екологічні проблеми довкілля. Планує та втілює соціально-трудовий проект екологічного спрямування з метою привернути увагу жителів села до проблем сьогодення. Результати роботи представлені у вигляді фотоальбому.

Група "Екскурсоводів" (7 клас) розробляє маршрут екскурсії визначними пам'ятками нашого села. Створює путівник для іноземних туристів, що час від часу відвідують село.

Група "Художників" (1-4 класи) готує виставку малюнків "Яким я бачу моє село" та презентує її на Дні села в жовтні.

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

Кульмінаційним моментом, логічним завершенням спільної роботи стане презентація проекту, на яку буде запрошено глядачів (учителів історії та екології та групу підтримки: учні старших класів). Учні презентувтимуть створену ними презентацію-путівник по цікавим місцям нашого села, знайомлячи присутніх із результатами дослідження та створеними ними плакатами.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2-3 місяці

Вхідні знання та навички

Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту - володіння лексикою теми "Моя батьківщина"

- знання клавіатури та вміння користуватися “мишкою”;

- уміння друкувати і копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері;

- вміння створювати презентацію за допомогою PowerPoint;

- уміння працювати з програмою Publisher;

- вміння фотографувати;

- досвід групової роботи;

- вміння користуватися фондами бібліотеки та іншими джерелами інформації;

- навички пошуково-дослідницької діяльності в Інтернеті;

- навички аналізу, ситезу та систематизації необхідної інформації

- вміння робити самооцінку власній діяльності.

Результати проекту

Участь у обласному конкурсі навчальних проектів за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього" для вчителів англійської мови - ІІ місце

Як змінилося ставлення учнів до навчання?

Перш за все вдалося досягти основної мети, яка ставилася перед початком проекту: зацікавити історією та життям сучасного села. Як свідчить бліц-опитування учнів-глядачів після презентації проекту, найбільше всім сподобалося дослідження історичного тла, на якому було засноване та процвітало село Богданіівка. У багатьох виникло бажання самостійно щось пошукати, перевірити, оцінити, а це – основне для сучасної людини.

Якими успіхами учнів можна похвалитися?

Всі – молодці. Нам все-таки вдалося розширити та поглибити свої знання з історії та англійської мови. Коли працюють дружно і панує взаємовиручка, то чого ж більше треба?

Що є основним результатом проекту?

Основний «моральний» результат проекту – це усвідомлення учнями того, що всі ми є громадянами великої держави з славним минулим, а це минуле складається з таких сторінок історії як наше село. Школярі переконалися на практиці, що світ багатогранний, і багато людей пов’язані невидимими нитками з іншими. Вони побачили, що поділ знань людства на окремі «шкільні» предмети є дуже умовним. «Матеріальним» результатом можна назвати створені презентації, публікації і розміщений в мережі сайт.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Методичні матеріали

Презентація вчителя

Завдання для груп

Тести

Положення про конкурс малюнка "Яким я бачу своє село"

Розписка від батьків про згоду на використання дитячих фотографій (зразок)

Дозвіл батьків на використання дитячої творчої роботи (зразок)

Дидактичні матеріали

Кросворд "In a Village"

Кросворд "My Village"

Boarging game "Unknown Ukraine"

Гра "Search the Word"

Гра "Proverbs"

Ребус "Sunflower"

Ребус "Village"

Вікторина "Do You Know the History of Your Village?"

Друковані матеріали

Rudy P. Friesen. Building on the past. Mennonite Architecture, Landscape and Settlements in Russia/Ukraine. - Raduga Publications. - Winnipeg, MB. - 752 pages

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ватман, папір, фарби

Ресурси Інтернету

Волости и важнейшие селения Европейской России

Деревни Украины. Описание

Google (пошук ілюстрацій)

Оцінювання знань та вмінь учнів

Таблиця оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання веб-сайту

Критерії оцінювання готовності учнівського проекту