Навчальний проект "“Educational Package” "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Теми освітньої сфери спілкування: «Україна», «Великобританія».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова

Навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: географія, історія, економіка, музика, мистецтво, наука, драма, інформатика.

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 8-х класів. У ІІ семестрі на уроках англійської мови учні вивчають теми освітньої сфери спілкування: «Україна», «Великобританія», під час вивчення яких в учнів формуються світоглядні установки щодо пізнання та розуміння культурних аспектів своєї країни та країни, мова якої вивчається. В ході проекту учні об’єднуються у 2 групи, кожна з яких отримає завдання «скомпонувати» так звану посилку культурного змісту – “ Educational Package”. Дітям потрібно зібрати ряд об’єктів – символів, що презентують культуру даної країни у посилку та надіслати її іншій команді. Кожна група учнів аналізує та визначає роль та значення кожного символу, характерного для культури даної країни, та висловлює свої міркування команді – партнеру. Результатом аналізу об’єктів та інформації про культурні аспекти країн буде проведення презентацій про культуру країни – партнера.

Під час виконання проекту учні навчаються знаходити, диференціювати, класифікувати, співставляти та презентувати інформацію щодо культури своєї країни та країни – партнера; створювати " Educational Package” презентації про культуру країни - партнера, рефлексувати над тим, що вони вивчили про культуру іншої країни та над відмінностями між культурами; створювати есе рефлексії, вікторину з запитаннями щодо культурних символів, як форми здогадки перед прибуттям посилки, PowerPoint презентації про культурні стереотипи, путівник подорожі до країни партнера та розігрувати відео – кліп про країну – партнера.

План вивчення теми

плани

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться об’єктивне оцінювання з метою розвитку в учнів навичок мислення вищих рівнів і навичок 21 століття. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми буде організована вікторина і обговорення Ключового запитання. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з урахуванням оцінки за блог. Визначення попередніх знань учнів відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом вчитель використовує план діяльності для того, щоб допомогти учням на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Проводиться оцінювання за допомогою таблиці ЗХД, письмового та усного опитування. Через роботу блога учні показують свої власні дослідження, діляться своїми думками з іншими. Використовується Форма оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

інструменти

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель здійснює підбір інформаційних ресурсів для проекту, створює дидактичні матеріали по темі, створює буклет, вступну презентацію для учнів. Вчитель представляє вступну презентацію, пояснює, які завдання повинні виконати та які дослідження провести учні по групах. Також складає план роботи та визначає етапи роботи над проектом. Вчитель виявляє попередні знання дітей по темі проекту за допомогою вхідної вікторини, обговорює з учнями, як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторських прав. Під час роботи над проектом вчитель корегує план роботи груп, використовує документи для фасилітації, а також завдання диференційованого характеру (для обдарованих дітей та для дітей, що потребують особливої уваги). Вчитель проводить додаткові заняття та консультації за потребою, спілкується з учнями он-лайн. Як керівник проекту, вчитель пояснює критерії оцінювання учнівських робіт, які він розробив заздалегідь, і умови захисту проекту школярами. І етап За тиждень до початку роботи над проектом вчитель презентує учням публікацію про проект та навички 21 століття, що вони набудуть протягом реалізації проекту. Початком роботи над проектом буде вікторина, яка дасть вчителю можливість дізнатися про рівень обізнаності учнів в заданому тематичному контексті. Вчитель об’єднує учнів у 2 команди та ставить завдання перед кожною командою відшукати 10 об’єктів – символів, що презентують культуру країн України та Великобританії. Після деякого осмислення та обговорення зібраних символів, учні компонують так звану посилку культурного змісту «Educational Package» та надсилають її іншій команді. Посилки культурного змісту можуть містити символи – об’єкти, співвідносні зі святкуваннями національного значення (наприклад, свята Різдва та Пасхи), або іншими культурними вимірами (наприклад, інгредієнти типового кулінарного блюда регіону разом з інструкціями рецепту для цього блюда). ІІ етап Вчитель представляє проект за допомогою вступної презентації, учні виконують завдання для визначення своїх навчальних потреб, знайомляться з ключовим, тематичними та змістовними питаннями проекту, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Учні вирішують, яким чином стимулювати зацікавленість та інтригу у учнів іншої команди. Альтернативно, учні можуть створити власну вікторину з метою виявлення розуміння та здогадки щодо відібраних культурних символів, чи PowerPoint презентацію про культурні стереотипи. Для фасилітації можна включити такі корисні наочні референції як карти та веб-сайти. ІІІ етап Учні фотографують прибуття посилки та момент її відкриття. Учні шукають відповіді на запитання: ‘Чи були здогадки вірними?, ‘Чи розуміють учні значення об’єктів – символів?’, ‘Які були очікування та що стало сюрпризом?’. Вчитель організовує живе спілкування не лише в межах однієї групи, а й між учасниками різних груп. В ході проекту учні завантажують свої рефлексії на учнівський блог; створюють есе про певні символи, що здивували; компонують довідники подорожі до країни команди – партнера; також, додатково, створюють ігровий відео – кліп – презентацію культури країни. Матеріали будуть доступні для учасників упродовж дослідницької діяльності та після завершення роботи в проекті. IV етап Учні презентують свій кінцевий продукт – Power Point презентацію про культуру країни команди – партнера: ‘ Україна – Великобританія’. Кожній групі відводиться 20 хвилин.

діяльність вчителя

діяльність учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Алєксєєнко Вікторія Георгіївна

Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг

Контактні дані

VG160955@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.06.-24.06.2017р.

Місце проведення тренінгу

Криворізька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна