Навчальний проект "Ядерний реактор. Використання енергії атому людством"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ядерний реактор. Використання енергії атому людством

Призвище Ім'я по Батькові

Коваль Ірина Іванівна

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Енергетичні технології, фізика,математика,природничі науки,комп’ютерні технології

== Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 • Уміння вчитися
 • Cоціальна компетентність
 • Загальнокультурна компетентність
 • Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

11 клас 16-17 років

Термін реалізації проекту

1 місяць

Мета проекту:

Формування в учнів уявлення про загальні закономірності природи, атомну енергію та природничо-наукову картину світу; розвиток уміння самостійно добувати та аналізувати інформацію з різних джерел, досліджувати оточуючи об'єкти, використовуючи свої знання з фізики, співпрацювати в парі ,в групі розвиток навичок спілкування один з одним за допомогою сучасних технологій.;застосовувати знання отримання з різних джерел.

Опис проекту

Сучасний світ не може обійтись без ядерної енергії. Технології з атомної енергетики використовуються людством в різних галузях науки та техніки, медицині. Тому виникла цікава ідея вивчення енергетичного потенціалу України, методів здобутку найдешевших енергоносіїв, проблем енергозбереження, екологічної безграмотності людства та вплив енергії атому на здоров’я людини. Це надало можливості учням вдосконалити свої знання про ядерну енергетику та впізнати багато нового і цікавого.

Ідея проекту:

Той, хто не дивиться вперед, опиниться позаду (Іспанська приказка)

Ключове питання:

Чи може атом бути мирним?

Тематичні питання:

а) навчальні • Актуалізувати знання, які потрібні для вивчення теми. • Познайомити учнів з будовою атомного реактору та застосування атомної енергетики. • Підвести їх до свідомого вивчення материалу про роль енергії атому.

б) розвиваючі • Розвивати загальноосвітні навички та вміння; • Розвивати вміння аналізувати інформацію, загальні методи пізнання: експеримент і теорія. • Розвиток пізнавального інтересу та творчих здібностей.

в) виховні • Виховувати свідоме ставлення до екологічної безпеки. • Виховувати моральне ставлення до життя, як найвищої цінності. • Формувати навички до здатності аналітико-синтетичної роботи, охорои праці та здоров’я людини при реалізації наукових задач.

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Висуваємо гіпотезу Розглянули пропозиції вчителя, прослухали рекомендації щодо опрацювання різних джерел інформації. Внесли найбільш уподобані адреси сайтів по темі проекту в таблицю ресурсів проекту
2. Проводимо дослідження 1 група - Аналітична. Вивчали головні елементи ядерного реактору на швидких нейтронах Оформлення звіту у вигляді презентації
3. Проводимо дослідження 2 група - « Проблема перетворення ядерної енергії» досліджували за допомогою різних джерел інформацію про проблему перетворення внутрішньої енергії атомних ядер Оформлення звіту у вигляді презентації
4. Проводимо дослідження 3 група – Вивчали влив роботи АЕС на здоров’я людини та навколишнього середовища Оформлення звіту у вигляді презентації
5. Проводимо дослідження 4 група - Ознайомилася з проблемами екологічного характеру Оформлення звіту у вигляді презентації.
6. Проводимо дослідження 5 група - Ознайомилася з новинками техніки та науковими досягненнями вчених інших країн. Оформлення звіту у вигляді презентації.
7. Завершуємо і підводимо підсумки Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками Публічний захист результатів проекту


Які результати одержали учні в проекті?

 • визначати цілі пізнавальної діяльності;
 • знаходити оптимальні способи реалізації поставлених цілей;
 • використовувати різноманітні інформаційні джерела;
 • шукати і знаходити необхідну інформацію, оцінювати отримані результати;
 • організовувати свою діяльність;
 • співпрацювати з іншими учнями;
 • працювати із технічними пристроями (комп'ютером, оргтехнікою, цифровою технікою);
 • проявляти соціальну активність та приймати активну життєву позицію.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:


Блог проекту

Блог проекту

Додатки

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Список літератури

 • Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. Пер. с англ., М.: Прогресс, 1992.
 • О физике и физиках. Иоффэ А. Ф. – Л.: Наука, 1977.
 • Клод Карон. Статья «Любовные истории Парижа».
 • Голин Г. М., Филонович С. Р. Классики физической науки (с древнейших времен до начала ХХ в.): Справ. Пособие. – М.: Высш. Шк., 1989. – 576 с.:ил.
 • Емельянов И.Я., Гаврилов П.А., Селивестров Б.Н. «Управление и безопасность ядерных энергетических реакторов» - Москва: «Атомиздат», 1975 г.
 • Кащеев В.П. «Ядерные энергетические установки» - Минск: «Вышейша школа», 1989 г.
 • Кащеев В.П., Левадный В.А. «Атомная энергия. Прошлое, настоящее и будущее» - Минск: «Вышейша школа», 1984 г.
 • Кесслер Г. «Ядерная энергетика» - Москва: «Энергоатомиздат», 1986 г.
 • Коллиер Дж., Хьюитт Дж. «Введение в ядерную энергетику» - Москва: «Энергоатомиздат», 1989 г.
 • Маргулова Т.Х. «Атомная энергетика сегодня и завтра» - Москва: «Высшая школа», 1989 г.
 • Маргулова Т.Х. «Атомные электрические станции» - Москва: «Высшая школа», 1984 г.

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект