Навчальний проект "Чарівна квітка Петриківки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Чарівна квітка Петриківки

Призвище Ім'я по Батькові

Ткаленко Катерина Віталіївна

Номінація

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Образотворче мистецтво. Дотичні навчальні предмети: історія, художня культура, біологія.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 • запитувати різні бази даних;
 • опитувати оточення;
 • консультуватись в експерта;
 • одержувати інформацію;
 • уміти працювати з документами та класифікувати їх;
 • використовувати набуті знання

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

6 клас. 11-12 років

Термін реалізації проекту

три тижні

Мета проекту:

 • Вдосконалювати навички учнів збирати інформацію кількома способами, аналізувати, впорядковувати, осмислювати набуті знання
 • Спонукати учнів до пошуку причинно-наслідкових зв’язків, осмисленню ідей, їх ґрунтовному поясненню
 • Вчити працювати в команді, вміло використовувати сильні сторони інших для досягнення спільної мети
 • Вчити використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації
 • Вчити швидкому пошуку та доцільному використанню інформації, коректному плануванню часу
 • Вчити самостійно визначати першочергові завдання
 • Вчити виконувати завдання без стороннього нагляду
 • Мотивувати учнів до усвідомлення необхідності саморозвитку та самовдосконалення
 • Вчити аналізувати та синтезувати отриману інформацію для пошуку відповідей на поставлені запитання

Опис проекту

Навчальний проект розрахований для учнів 6 класів. Тема: Види декоративно –ужиткового мистецтва. Петриківський позпис. Метою проекту є розширити поняття про види декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомити з традиціями і технікою петриківського розпису, формувати уміння та навички посильного виконання елементів розпису; розвивати комунікативні здібності, естетичний смак, художні здібності, бачення прекрасного у природі та народному мистецтві; виховувати любов до традиційних видів народного мистецтва. Отримавши завдання, учні об’єднуються в групи, одержують завдання, відшукують інформацію в Інтернеті та в бібліотеці про особливості декоративно-прикладного мистецтва (петриківський розпис), історію виникнення розпису. Підбирають матеріал, інструмент, проводять соціологічне опитування серед батьків, досліджують перші та сучасні кроки застосування петриківського розпису, з’ясовують час виникнення розпису та шлях його розвитку. У процесі своїх досліджень та на завершальному етапі учні створюють презентацію, учнівську вікі-статтю. І наприкінці проекту батьки з дітьми малюють колективний малюнок та збирають старовинні речі побуту із зображенням патриківського орнаменту для оформлення міні-виставку.

Ідея проекту:

Даний проект допоможе учням навчитися використовувати різні способи збору та обробки інформації, шукати різноманітні шляхи розв'язання поставлених проблем.

Основні питання:

Ключове питання:

Який відгук від мистецтва минулих літ живе поряд з нами?

Тематичні питання:

1. Чи допомагає декоративно-ужиткове мистецтво поліпшити чи удосконалити речі побуту?

2. Яку роль грав петриківський розпис у минулому, і що зараз він собою представляє?

3. Які декоративні малюнки використовували наші предки для прикраси оселі, та речей побуту?

4. Які матеріали потрібні майстру для написання картини у техніці петриківський розпис?

Змістові питання:

1. Що таке «декоративне» і «ужиткове" мистецтво?

2. Які характерні особливості творів петриківського розпису?

3. За допомогою яких основних видів мазків створюються твори петриківського розпису?

4. Де зараз у сучасному світі можна побачити використання петриківського розпису?

5. Чи не втратив своєї актуальності петриківський розпис?

Візуалізація (структура) проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Збір інформації
 • Збирали інформацію про виникнення петриківського розпису
 • Збирали інформацію про розвиток петриківського розпису
 • Збирали інформацію про використання петриківського розпису в побуті
звітували у вигляді заповнення електронного журналу, спілкувались за допомогою google-груп, використовували Інтернет для знаходження інформації
2. Обробка інформації
 • досліджували історію винекнення та розвиток петриківського розпису та оформити
 • досліджували усі можливі варіанти створення "Чарівної квітки" у техніці петриківський розпис
 • проводили дослідження та дізналися про особливості Петриківського розпису
 • проводили опитування серед батьків та знайомих на тему: "Що ховає в собі бабусина скринька?"
Звітували у вигляді мультимедійної презентації, буклету, вікі-статті та блогу


Які результати одержали учні в проекті?

Після закінчення проекту учні отримали знання про історію винекнення петриківського розпису, розвиток та використання петриківського розпису у побуті, отримали знання про можливості використання розпису не тільки за прямим призначенням, навчились використовувати ресурси мережі Інтернет для навчання та отримання знань.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Матеріали проекту:

Оцінювання знань учнів
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 1
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 2
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 3
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 4
Карта З-Х-Д
Кросворд
Критерії оцінювання презентації
Критерії оцінювання роботи групи в ході проекту
Критерії оцінки мультимедійних презентацій
Уміння 21 століття
Оцінювання Веб-сторінок
Критерії оцінювання блогу
Критерії оцінювання публікації
Критерії оцінювання роботи групи
Критерії оцінювання вікі-статті
Динаміка роботи груп
Лист самооцінки учня в ході проекту
Хмара тегів

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Віртуальний посібник з петриківського розпису
Справжню петриківку відрізнити дуже легко
Валентина Панко: «Петриківкою» все більше цікавляться у містах
Основи петриківського розпису (навчання)
Основи петриківського розпису (навчання)
Документальний історичний фільм про розпис «Диво Придніпров'я» (ВІДЕО)
У Києві з'явився храм, розписаний «петриківкою»

Список літератури

1.Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу:

[етнографія України] / М. Грушевський. – К. : Либідь, 2006. – 256 с.

2. Гуцульська дитяча сирна іграшка // Розкажіть онуку. – 1997. – № 28. – 24. –

С. 54–55.

3. Дивокрай. Вибрані дидактико – методичні матеріали у 2-х книгах / під ред.

Л.В. Калузька. К. : – Мандрівець, 2007. – 268 с.

4.Петриківка: Альбом репродукцій. Упорядник.-редакційна колегія.-

Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2001.-216 с.:іл..

5.Петриківськи первоцвіт: методичний посібник/Упор.: В.І.Купрієнко,

Н.О.Міхіна, І.Б.Корінько та ін..- Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 40с.

6.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /

О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін..- Тернопіль: Мандрівець,

2013.-264.

Проекти подібної тематики

Навчальний проект "Петриківський розпис"

Відгуки про проект

Відгук

Відповіді