Навчальний проект "Українська народна іграшка - надбання нації"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

«Українська народна іграшка-надбання нації

Автор проекту

Ефа Вячеслав Володимирович, вчитель трудового навчання, технологій Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Вільнянської районної ради Запорізької області

Номінація

Успішний навчальний проект (зареєстровано на сайті спільноти №1312-422)


Перелік шкільних навчальних предметів

 • Українська мова і література
 • Зарубіжна література
 • Музика, образотворче мистецтво
 • Я і Україна
 • Довкілля
 • Природознавство
 • Географія
 • Історія України
 • Інформатика
 • Всесвітня історія
 • Людина і суспільство
 • Основи економіки
 • Трудове навчання
 • Художня культура

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 1. Уміння вчитися
 2. Соціальна компетентність
 3. Загальнокультурна компетентність
 4. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

6 клас, 12 років

Час проведення

5 уроків по 45 хвилин

Мета проекту

Ознайомити з історією виникнення української народної іграшки та її призначенням в житті людини; Дати поняття про види та конструктивні особливості дерев’яної іграшки; Формувати знання з основ конструювання і проектування дерев’яної іграшки. Розвивати творчі здібності і знання конструювання виробів з деревини; Розширювати політехнічний кругозір учнів і розвиток їх творчих здібностей. Виховувати працелюбність, свідоме ставлення до праці та бережливе ставлення до природи, уважність, прагнення оволодіти знаннями.

Опис проекту

Ідея проекту:

Ідея проекту полягає втому, щоб дослідити яка іграшка буде кращою для дитини. Виникла вона коли я знайшов старого дерев'яного коника на якому ще я гойдався, і дав його погратися своєму сину. Потрібно було бачити його очі і цю радість на обличчі, і він покинув всу іграшки які були йому куплені: машинки, солдатики та все інше.Після цього я вирішив із допомогою 6 класу провести дослідження яка іграшка краща для дитини сучасна чи українська народна. Учні склали питання і почали ходити по місту проводити опитування людей трьох вікових груп. Опитування показало, що до української народної іграшки люди відносяться з повагою, а сучасну іграшку більшість населення боїться навіть купувати своїм дітям. Проект передбачає вивчення історії народних традицій та культури українського народу. Досліджуються відомості з історії виникнення та розвитку української народної іграшки – одного з найвизначніших явищ української культури. Формування в учнів культури побуту та праці, трудових прийомів і умінь виготовлення іграшок.


Основні питання:

Ключове питання:

Чи впливає гра на життя?

Тематичні питання:

1. Чим цікава українська народна іграшка для людини ХХІ століття?

2. Яка краща: сучасна іграшка чи українська народна іграшка?

3. Який вплив має українська народна іграшка на сучасну дитину?


Змістовні питання:

1. Як розвивалася українська народна іграшка?

2. Як розвивалася сучасна іграшка?

3. Як виглядала українська народна іграшка?

4. Яка українська іграшка вважалася оберегом? Чому?

5. Які особливості виготовлення української народної іграшки?

6. Які народні іграшки інших націй?

7. Як українська народна іграшка впливає на виховання та розвиток дитини?

Структура проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Завдяки участі в цьому проекті в учнів можливе розширення кругозору з історії народних традицій , прилучення до національної культури, переймання духовності рідного народу. Проект допоможе учням розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з проблем морально-етичного та естетичного життя сучасної людини. При проведенні дослідження учні ознайомляться зі змістом проблеми. Відповідаючи на питання тесту, вони оцінюють свої знання та можливості з культури та історії рідного народу. Учні планують соціальний проект для свого мікрорайону. При підготовці і створенні презентації учні формують та вдосконалюють навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати, ранжувати, створювати схеми та представляти результати в вигляді діаграм. Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher. Побудувавши діаграму в Excel, учні отримують навички систематизувати, порівнювати зібраний матеріал та правильно його відображати за допомогою діаграм для представлення і аргументування власної думки.


Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основна.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для дослідження поставленої проблеми;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

«Яка дитина в грі, така з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте» А. С. Макаренко
Номер Крок Що потрібно зробити? Як звітувати?
1. Висуваємо гіпотезу

-Переглянути презентацію вчителя

-Ознайомитись з гіпотезою яку будемо досліджувати — найкращою іграшкою для сучасної дитини є українська народна іграшка.

-Обговорити план роботи над проектом

-Підготувати план роботи над проектом

2. Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів

-Відшукати поняття “українська народна іграшка” у мережі Інтернет

-Шукаємо матеріали, пов’язані з розвитком дрібної української іграшки

-Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту

-Підготувати навчальні матеріали про розвиток української народної іграшки

-Створити таблицю (документ) зі списком використовуваних джерел

3. Проводимо дослідження

-Дослідження реалізуються в рамках опитування населення свого міста

-Створити презентацію за результатами

-Підготувати публікацію

-Створити Веб-сайт

4. Опрацьовуємо результати досліджень

-Створити таблицю результатів досліджень

-Представити графічно результати досліджень

-Підготувати схеми та графіки

5. Узагальнюємо результати

-Порівняємо сучасну іграшку з українською народною іграшкою

-Систематизувати результати досліджень по видам матеріалів

-Підготувати ілюстрації

6. Завершуємо і підводимо підсумки

-Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками

-Публічний захист результатів проекту перед батьками, учнями та адміністрацією школи

-Вивантаження матеріалів у мережу Інтернет


Які результати одержали учні в проекті?

Основним результатом проекту стали виготовлені дерев'яні іграшки.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Презентація результатів

Публікація проекту

Учнівські презентації


Вчительська презентація

Схема оцінювання


Використані матеріали:

Друковані матеріали

•Лозован Михайло „Генна пам’ять народної іграшки” Журнал „Поштовий вісник” № 07 (29.02. 2008)

•Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. — К.: АртЕк, 1999. — 256 с

•Найден О.С. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові основи // ОМ — 1991 — №3 — с.27-30

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Інтернет-ресурси

Список джерел

Проекти подібної тематики

Відгуки про проектНам буде цікаво дізнатися Вашу думку про наш проект

Заповнити форму для відгуків