Навчальний проект "Тарас Григорович Шевченко – великий знавець українського фольклору"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Тарас Григорович Шевченко – великий знавець українського фольклору"

Призвище Ім'я по Батькові

Козачок Ірина Валеріївна

Номінація

"Найкращий навчальний проект"

Перелік шкільних навчальних предметів:

 • Українська література;
 • Музика; Я і Україна;
 • Історія України;
 • Інформатика;
 • Всесвітня історія

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Соціальна: брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір.

Загальнокультурна: оволодівати досягненнями української та світової культури та літератури, підвищувати рівень знань, умінь і навичок з української мови.

Інформаційна: удосконалювати уміння одержувати, осмислювати, обробляти й використовувати інформацію з різних джерел.

Саморозвитку й самоосвіти: розвивати потребу самостійно вчитися протягом усього життя, опановувати вміння й навички самоаналізу, самоконтролю, самооцінки.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

8 клас

Термін реалізації проекту

1 місяць

Мета проекту:

1. Навчати восьмикласників працювати у групі, створювати колективну роботу.

2. Формувати інтерес та уміння дослідницької, творчої та пошукової роботи.

3. Сформулювати тему, ідею поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка, проаналізувати її художні засоби, порівняти їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження довести художню цінність даної поеми.

4. Дослідити образ головного персонажа поеми — отамана Гамалії, його риси характеру, змальовані у творі, оцінити місце цього образу в українській літературі.

5. Дослідити історію створення поеми «Гамалія», висунути свою версію щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору.

6. Поглибити й систематизувати знання про творчість Тараса Григоровича Шевченка, сприяти вивченню класичної літератури, українського фольклору, історії.

7. Виховувати патріотичні почуття, формувати громадянську свідомість учнів.

Опис проекту

Даний проект спрямований на аналіз раннього періоду творчості Т.Г.Шевченка, глибоке вивчення і дослідження його поеми «Гамалія», порівняння іі теми, ідеї, художніх засобів з мотивами і художніми засобами народних дум, балад та історичних пісень. Під час роботи над проектом восьмикласники мають розподілитися на групи і обрати один з трьох напрямків діяльності — дослідницький, творчий, пошуковий — для всебічного дослідження художньої цінності поеми «Гамалія» та визначення її місця в українській літературі. Проект спрямований на заохочення учнів до вивчення класичної літератури, українського фольклору, історії, формування патріотичної громадянської свідомості.

Ідея проекту:

  Визначити роль і місце творчості Т.Г.Шевченка в новій українській літературі; дослідити обставини, під впливом яких сформувався світогляд письменника. 
  Проаналізувати твори про козацьку славу України, риси вдачі запорожців. 
  Удосконалювати уміння восьмикласників працювати з текстом ліро-епічного твору.
  Навчати учнів формулювати та відстоювати власну думку й оформлювати висловлення у вигляді творів, тез, схем, таблиць.

Ключове питання:

Поема “Гамалія” Тараса Григоровича Шевченка – оригінальний своєрідний твір чи елементарний переспів народних дум і балад?

Тематичні питання:

 • Чи властиві жанрам усної народної творчості мотиви, образи, художні засоби, використані Т.Г.Шевченком у поемі “Гамалія”?
 • Чи властиві жанрам усної народної творчості мотиви, образи, художні засоби, використані Т.Г.Шевченком у поемі “Гамалія”?
 • Чи існувала реальна історична постать, схожа на отамана Гамалію?

Змістові питання

 • Які мотиви притаманні народним думам, баладам та історичним пісням?
 • Яку роль відіграють художні засоби, використані у поемі “Гамалія” Т.Г. Шевченком?
 • Яким постає перед нами образ отамана Гамалії з однойменної поеми Т.Г. Шевченка?
 • Якими рисами характеру наділені головні герої народним дум і балад?
 • Що стало поштовхом до створення образу Гамалії?
 • Яка подія трапилась у листопаді 1842 року в житті письменника?
 • Звідки Т.Г. Шевченко черпав знання про історію українського народу та визначні битви і походи козаків?
 • Які почуття викликає у вас подія, зображена в поемі “Гамалія”?

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1.
 • Навчати восьмикласників працювати у групі, створювати колективну роботу.
 1. Поділ на три групи, враховуючи взаємну повагу, інтерес до запропонованої теми, особисті уподобання.
2.
 • Формувати інтерес та уміння дослідницької, творчої та пошукової роботи.
 1. Вибір напрямку діяльності: дослідницький, творчий, пошуковий.
3.
 • Сформулювати тему, ідею поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка, проаналізувати її художні засоби, порівняти їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження довести художню цінність даної поеми.
 1. Формулювання теми, ідеї поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка, аналіз її художніх засобів, порівняння їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження доведення художньої цінності даної поеми і створення презентації.
4.
 • Дослідити образ головного персонажа поеми — отамана Гамалії, його риси характеру, змальовані у творі, оцінити місце цього образу в українській літературі.
 1. Дослідження образу головного персонажа поеми — отамана Гамалії, його рис характеру, змальованих у творі, цінування місця цього образу в українській літературі. На основі дослідження оформлення публікації у вигляді буклету.
5.
 • Дослідити історію створення поеми «Гамалія», висунути свою версію щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору.
 1. Дослідження історії створення поеми «Гамалія», пошук інформації та створення своєї версії щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору. Розробка веб-сайту.
6.
 • Поглибити й систематизувати знання про творчість Тараса Григоровича Шевченка, сприяти вивченню класичної літератури, українського фольклору, історії
 1. Участь у проекті, створення власних висловлень, демонстрація результатів роботи.
7.
 • Виховувати патріотичні почуття, формувати громадянську свідомість учнів
 1. Демонстрація проекту на відкритому заході


Які результати одержали учні в проекті?

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Учнівські роботи:

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Оцінювання знань та вмінь учнів

оцінювання презентації,

оцінювання публікації,

оцінювання веб-сайту;

загальне оцінювання всіх учнів;

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

1.http://www.kulturamovy.org.ua

2. http://www.history.org.ua/?termin=Kozactvo_i_folklor

3. http://museumshevchenko.org.ua/

4. http://www.ukrlit.vn.ua/article/225.html

5. http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/SHEVCHENKO/shevchenko34.txt

Список літератури

1. Сулима М.М., Баліна К.Н., Тригуб І.А. Українська література. Підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. – К.: Грамота, 2008


2.Колесса Ф., Мелодії українських народних дум, серія 1—2, Львів, 1910—13 («Матеріали до української етнології НТШ», т. 13—14),2 Київ, 1969

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект