Навчальний проект "Рослини і тварини у світі великих перетворень"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Рослини і тварини у світі великих перетворень

Призвище Ім'я по Батькові

Жиленкова Анна Віталіївна

Номінація

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Біологія. Дотичні навчальні предмети: екологія, природознавство, хімія.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 • запитувати різні бази даних;
 • опитувати оточення;
 • консультуватись в експерта;
 • одержувати інформацію;
 • уміти працювати з документами та класифікувати їх;
 • використовувати набуті знання

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

15-17 років, 10 клас

Термін реалізації проекту

Чотири 45-хвилинних уроків

Мета проекту:

 • Вдосконалювати навички учнів збирати інформацію кількома способами, аналізувати, впорядковувати, осмислювати набуті знання
 • Спонукати учнів до пошуку причинно-наслідкових зв’язків, осмисленню ідей, їх ґрунтовному поясненню
 • Вчити працювати в команді, вміло використовувати сильні сторони інших для досягнення спільної мети
 • Вчити використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації
 • Вчити швидкому пошуку та доцільному використанню інформації, коректному плануванню часу
 • Вчити самостійно визначати першочергові завдання
 • Вчити виконувати завдання без стороннього нагляду
 • Мотивувати учнів до усвідомлення необхідності саморозвитку та самовдосконалення
 • Вчити аналізувати та синтезувати отриману інформацію для пошуку відповідей на поставлені запитання

Опис проекту

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту проводяться батьківські збори з метою виявлення обізнаності учнів з досліджуваної теми та вмотивування їх до участі в дослідницькій роботі. Батьки отримують буклети з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі для отримання дозволу на участь дітей у проектній діяльності.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з пропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються презентація вчителя та таблиці "З-Ц-Д"(Знаємо-Цікавимось-Дізнались)

Ідея проекту:

Даний проект допоможе учням навчитися використовувати різні способи збору та обробки інформації, шукати різноманітні шляхи розв'язання поставлених проблем.

Основні питання:

Ключове питання:

Як навколишнє середовище впливає на тварин і рослин.

Тематичні питання:

Навіщо тваринам і рослинам пристосовуватись?

Як саме впливає середовище на пристосування рослин і тварин?

Що ми можемо без рослин?

Чому деякі тварини вимирають?

Що ми можемо без тварин?

Де брати ліки, коли будуть відсутні рослини і тварини?

Змістові питання:

Де мешкають тварини?

Яке значення в природних угрупованнях можуть відігравати тварини?

Що означає поняття адаптація?

Що таке паразитизм? Яка роль в природі «відведена» паразитам?

Яким чином тварини можуть пристосовуватися до умов свого середовища існування?

Що значить поняття інстинкт і яке його значення в пристосуванні?

Які, на вашу думку, риси китів свідчать про їх пристосованість до життя у воді?

Візуалізація (структура) проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Збір інформації
 • Збирали інформацію про пристосування рослин
 • Збирали інформацію про пристосування тварин
звітували у вигляді заповнення електронного журналу, спілкувались за допомогою google-груп, використовували Інтернет для знаходження інформації
2. Обробка інформації
 • досліджували усі можливі пристосування рослин
 • досліджували усі можливі варіанти пристосування тварин
Звітували у вигляді мультимедійної презентації, буклету, вікі-статті та блогу


Які результати одержали учні в проекті?

В процесі роботи над проектом учні ознайомились з видами адаптацій та їх особливостями, відшукали відповіді на питання: навіщо рослинам та тваринам пристосовуватись, яким чином відбувається адаптація, як місце проживання рослини чи тварини впливає на тип пристосувань.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Матеріали проекту:

Уміння 21 століття

Критерії оцінки мультимедійних презентацій

Критерії оцінки публікацій

Критерії оцінки вікі-статті

Критерії оцінки буклета

Критерії оцінювання блогу

Критерії оцінювання роботи групи в ході проекту

Підсумкове тестування

Дидактичний матеріал

Дидактичний матеріал

Дидактичний матеріал

Дидактичний матеріал

Дидактичний матеріал

Дидактичний матеріал

Динаміка роботи груп

карта З-Ц-Д

Хмара тегів

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Вікіпедія

Список літератури

Біологія. Підручник для 10 класу. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П. Біологія. 10 клас. Кількість сторінок: 288. Видавництво Київ, "Генеза", 2010 рік.

Проекти подібної тематики

Рослини і тварини

Відгуки про проект

Відгук

Відповіді