Навчальний проект "Нетемні віки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

«СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія середніх віків інформатика, географія, зарубіжна література

Вік учнів, клас

7 клас, 12 років

Стислий опис проекту

У 7 класі на уроках історії учні вивчають тему «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ». Протягом роботи над проектом учні будуть досліджувати, які зміни відбулися в V – XVст. на політичній карті Європи. Учні визначать, які міста вирізнялися в добу Середньовіччя, проведуть статистичне дослідження європейських міст за кількістю жителів. Учні об’єднаються у 3 групи(архівісти, етнографи, картографи), кожна з яких отримає власне завдання і презентує свою роботу перед класом.

План вивчення теми

плани

Оцінювання

Протягом дослідження теми проводиться опитування та оцінювання учнів, щоб допомогти їм розвивати навички мислення 21 століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу та вікі-статті в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого прогресу у навчальній діяльності. Використовується формуюче оцінювання, тобто оцінювання, яке проводиться на всіх етапах діяльності: до, під час і після завершення проекту з метою розвитку критичного мислення, спонукання учнів до критичного оцінювання результатів своєї роботи, взаємооцінювання та самооцінки. На початку проекту вхідне тестування проводиться з метою виявлення рівня знань учнів. Також створюється таблиця ЗХД, яка доповнюється впродовж всього проекту. Протягом проекту учні проводять самооцінку відповідно до критеріїв сформульованих вчителем. Наприкінці роботи над проектом учні демонструють свої роботи, взаємооцінюють діяльність інших груп, заповнюючи відповідні бланки, проходять підсумкове тестування.

інструменти оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів та вчителя Учні об’єднуються в групи за рівнем навчальних досягнень. В кожній групі будуть консультанти – це учні з високим рівнем навчальних досягнень, які керують групою та допомагають менш встигаючим учням. І група (картографи) Дослідницьке завдання: порівняти карту античного світу та Середньовічної Європи і з´ясувати, які нові держави виникли. Результат представити у вигляді карти, яку потрібно викласти на сторінку спільного блогу. ІІ група(архівісти) Дослідницьке завдання: проаналізувати, з яких джерел ми дізнаємося про розвиток середньовічних міст, перелічити авторів, які описували в своїх творах європейські міста доби Середньовіччя. ІІІ група (етнографи) Дослідницьке завдання: спланувати і провести віртуальну екскурсію середньовічним замком. Під час роботи над проектом кожна група в разі необхідності отримує консультацію вчителя. Наприкінці проекту учні захищають свої роботи, заповнюють бланки самооцінки і взаємооцінки, або пишуть контрольну роботу, або проходять підсумкове тестування . Вчитель демонструє презентацію та націлює на дослідницьку діяльність з метою більш глибокого вивчення та відповіді на ключове, тематичні за змістові питання; знайомить з формами оцінювання робіт під час дослідницької діяльності. Вчитель організовує, координує об’єднання учнів, забезпечує навчальними та довідковими матеріалами для пошукової діяльності, інструментарієм для досліджень (практичних робіт). Вчитель розробляє завдання на перевірку та закріплення набутих знань, коригує роботу учнів. Вчитель організовує спілкування не лише в межах однієї групи, а й між учасниками різних груп. В ході проекту учні завантажували презентації на загальний блог з проекту. Матеріали будуть легко доступні для учасників упродовж дослідницької діяльності та після завершення роботи в проекті. діяльність вчителя

діяльність учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Безверхий Олександр Петрович

Фах, навчальний предмет

вчитель історії

Навчальний заклад

Криворізький Центрально-Міський ліцей

Місто\село, район, область

м.Кривий Ріг

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.06.2017 –24.06.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізька загальноосвітня школа №8

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна