Навчальний проект "Незабутня подорож до Великобританії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Незабутня подорож до Великобританії

Призвище Ім'я по Батькові

Сиромятнікова Наталья Михайлівна

Номінація

найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

англійська мова, географія, історія, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

соціальна, комунікативна, інформаційна

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

7 клас

Термін реалізації проекту

6 тижнів

Мета проекту:

Розвивати уміння учнів у читанні (читати тексти про Великобританію, її визначні місця, географічне положення, клімат),у говорінні (навчити складати зв’язні висловлювання про Великобританію),аудіюванні (сприймати на слух та розуміти зміст висловлювання про Лондон, визначні місця Лондона, використовуючи диск Window on Britain), письмі (складати письмові твори про визначні місця, про королеву Великобританії). Розвивати пам’ять, увагу, мислення, формувати лексичні навички з теми, удосконалювати граматичні навички, розвивати мовну компетенцію учнів.

Опис проекту

Навчальний проект для учнів 7 класу з теми «Великобританія». Географічне положення, клімат, населення, грошова одиниця, країни мову якої ми вивчаємо. Визначні міста Великобританії та цікаві міста Лондона. Учні, об’єднавшись у три групи, досліджують географічне положення, клімат, культуру Британії, населення(шукають інформацію в Інтернеті, працюють із словниками, картами, спілкуються з учителями географії, історії та музики). Результати презентують у вигляді презентацій, учнівських блогів , вікі-статей та бюлетеня.

Ідея проекту:

пов'язати англійську мову з іншими навчальними предметами

Основні питання:

Ключове питання:

Що ти знаєш про Великобританію та її визначні місця? What do you know about Great Britain and places of interest?

Тематичні питання:

  • Яка офіційна назва Великобританії? What is the official name of Great Britain?
  • Яка столиця Великобританії? What is the capital of Great Britain?
  • Що ти знаєш про географічне положення? What do you know about geographical position?
  • Хто править країною? What is the head of the state of Great Britain?

Змістові питання:

  • Де проживає королева Великобританії? What is the London home of the Queen?
  • Що є башта Лондона зараз? What is the Tower of London now?
  • Що таке Біг Бен? What is Big Ben?
  • Яка найвідоміша площа у Великобританії? What is the famous square in Great Britain?

Візуалізація (структура) проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Підготовчо-мотиваційний етап

На даному етапі вчитель демонструє учням вступну презентацію та інформаційний буклет. Діти зорієнтовуються на проектну діяльність, ознайомлюються з видами проектної діяльності, дізнаються теми досліджень.

Презентація:

Буклет вчителя:

В процесі перегляду презентації вчителя учні працюють з картою знань та заповнюють таблицю ЗХД. Вчитель проводить усне фронтальне опитування. На даному етапі учні опрацьовують хмару тегів, яка містить ключові поняття з теми.

Клас об'єдную у 3 групи:

Інформаційно-технологічний етап

На даному етапі вчитель проводить з учнями дидактичні ігри: обери правильну відповідь, знайди пару, вікторина "Чи знаєш ти Великобританію?", які створені засобами learningapps

Основною діяльність учнів на даному етапі є збір і опрацювання інформації.


Завданням групи є вивчення визначних місць Лондон. Результатом роботи групи "Екскурсоводи" має стати вікі-стаття. Учнівська вікі-стаття "Визначні місця Лондона" Також ця група оформлює учнівський блог, в якому розміщає цікаві завдання з теми.

Завданням групи є вивчення клімату, географічного положення, флори та фауни Великобританії. Результатом роботи групи "Мандрівники" має стати презентація.

Завданням для групи є вивчення біографії членів королівської родини. Результатом роботи групи "Журналісти" має стати публікація на тему "Royal Family"

Контрольно-рефлексійний етап

Приклади учнівських робіт:

На даному етапі учні оцінюють власну роботу за допомогою розроблених вчителем форм з критеріями оцінювання: критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання презентації, Критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання публікації. Також учні оцінюють роботу кожної групи за допомогою критеріїв оцінювання роботи групи. На останньому уроці учні заповнюють таблицю ЗХД і обмінюються думками щодо проекту. Свої враження записуюють у темах google-груп:google-група "Журналісти", google-група "Екскурсоводи", google-група "Мандрівники".

Які результати одержали учні в проекті?

По закінченню проекту навчились більш вільно володіти англійською мовою, більше зрозуміли культуру Великобританії.

Наш фотоальбом


Матеріали проекту:

Портфоліо Сиромятнікової Наталії Михайлівни з теми "Незабутня подорож до Великобританії"

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Визначні місця Лондона

Лондон

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

відгук про проект

Таблиця відповідей