Навчальний проект "Найпотужніша теплова машина"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Вплив Сонця на розвиток живої та неживої природи"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Природознавство","Iнформаитика", "Українська мова"

Вік учнів, клас

8 років, 2 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект для учнів 2 класу з природознавства у темі «Вплив Сонця на сезонні явища в природі». Об’єднавшись у групи, учні дізнаватимуться про взаємозв’язки між живою та неживою природою, вплив Сонця на об’єкти живої природи, про роботу сонячних променів, проводитимуть дослiди та спостереження за впливом Сонця на життя рослин, тварин та людини . У проектній діяльності використовують можливості сервісів веб 2.0 (блоги, електронну пошту, ГуглДокс, сервіс Imagehref тощо) Результатами своїх досліджень діляться з однокласниками та батьками.

План вивчення теми

План вивчення та план впровадження

Оцінювання

Стислий опис оцінювання При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителю ставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування. З-Х-Д- схеми, асоціативний кущ, організаційні діаграми допомагають відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів. У цей час відбувається включення суб’єктивного досвіду та оцінка початкових уявлень учнів з теми проекту. Форма оцінювання для блогу з впливу Сонця на зміни у живій та неживій природі протягом року описує критерії для його створення та використовується як під час його розробки учнями, так і для оцінювання кінцевого продукту. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цей зворотний зв'язок для перевірки своїх кінцевих продуктів. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними щоденників дає інформацію про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проекті з більш широкими поняттями. інструменти

Діяльність учнів та вчителя

Учитель ставить перед учнями ключове питання: «Як оживити планету?» Проводить евристичну бесіду про те, як можна оживити мертву планету? Запитує, що, на їхню думку,необхідно, щоб відродити життя на планеті? Учні записують в таблицю, що їм відомо про умови життя на землі (З-Х-Д). Учитель демонструє стартову презентацію, у ході якої обговорює з класом тематичні питання проекту та завдання для дослідження. Учні об’єднуються у малі групи для виконання завдань: • «Дослідники» - разом з вчителем визначають досліди, які необхідно провести, щоб довести, чи можуть сонячні промені проходити крізь «стіни», чому саме на Землі можливе життя. • «Спостерігачі» - проводять спостереження за положенням Сонця на небосхилі, записують результати спостережень до щоденника, порівнюють з попередніми результатами і з’ясовують,чому відбуваються зміни у неживій природі. • «Блогери» - створюють і постійно ведуть блог, який інформує про результати спостережень та досліджень впливу Сонця на зміни у живій та неживій природі протягом року. Кожна група, отримавши завдання, планує свою діяльність за допомогою вчителя, здійснює пошук в Інтернеті необхідних ресурсів, ознайомившись з інструкцією вчителя та законом про авторське право. Учитель спостерігає за роботою груп, ставить їм питання, робить короткі нотатки про хід обговорення, планування, розв’язання поставлених завдань та відслідковує досягнутий учнями прогрес, допомагаючи їм у спільній роботі та сприяючи формуванню у них навичок самостійної роботи. Підсумок Завершиться навчальний проект поверненням до Ключового запитання «Чи можна оживити мертву планету?». Учитель пропонує учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках. Надає їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадує їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організовує обговорення всім класом щоб кожна група могла поділитися своїми відповідями з усіма. У ході такого обговорення в учні формуються навички створення власного висловлювання, комунікативні навички;відбувається розуміння та усвідомлення ролі ефективного спілкування: усного та за допомогою мультимедіа – засобів. Можливе додаткове продовження проекту По закінченню проекту група «Блогери» продовжує ведення блогу «Вплив Сонця на зміни у живій та неживій природі протягом року», інформують про нові «відкриття». діяльність вчителя діяльність учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Литвин Людмила Олександрівна

Фах, навчальний предмет

вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Контактні дані

моб.тел. 0972676478

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.06.2017 - 24.06.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізька загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №8

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна