Навчальний проект "Містер Чотирикутник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Жданюк Валентина Миколаївна

Назва проекту

"Містер Чотирикутник"

Предмет, клас

геометрія 8 клас

Коротка анотація проекту

Мета цього проекту для учнів – застосування знань властивостей чотирикутників для ситуацій реального життя. Учні починають зі складання списку чотирикутників, які зустрічаються в техніці, у природі та житті. Потім вони досліджують властивості чотирикутників, практичне їх застосування . Учням 8 класу пропонується взяти участь у проектній діяльності з метою розгляду питань, що стосуються навчального матеріалу теми "Чотирикутники". Предмет дослідження школярів відбувається в аспекті засвоєння теоретичного матеріалу теми та практичного його застосування під час розв’язування геометричних задач. Під час виконання завдань навчального проекту учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його презентації.

Особливістю реалізації навчального проекту та досягнення результату відбувається через: - здійснення чіткої диференціації завдань для учнів, відповідно рівню навчальних досягнень школярів; - організацію спільної роботи учнів з документами через здійснену індивідуальну роботу.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Які переваги та обмеження має застосування властивостей чотирикутників в нашому житті?

Тематичні запитання

Чи потрібні нам чотирикутники ?

Де ми застосовуємо чотирикутники?

Яким чином розвивалося вчення про чотирикутник?

Чи всі чотирикутники однакові?Чи можливо життя безчотирикутника?

Змістові запитання

Які ти знаєш чотирикутники?

Як називають і позначають чотирикутники?

Що називають діагоналлю чотирикутника?

Сформулюй теорему про суму кутів чотирикутника.

Який чотирикутник називають паралелограмом?

Які ти знаєш ознаки паралелограма?

Серед властивостей і ознак паралелограма вкажіть взаємно обернені теореми.

Яка властивість паралелогорама широко використовується на практиці?

Яку фігуру називають прямокутником?

Які властивості має прямокутник?

За якими ознаками можна встановити, що паралелограм є прямокутником?

Яку фігуру називають ромбом?

Які особливі властивості мають діагоналі ромба?

За якими ознаками можна встановити, що паралелограм є ромбом?

Яку фігуру називають квадратом?

Який ромб є квадратом?

Які властивості має квадрат?

Який чотирикутник називають трапецією?

План проведення проекту

Публікація вчителя

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Візитна картка проекту

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Приклади продуктів проектної діяльності учнів

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Корисні ресурси

Проекти з аналогічною тематикою

Інші документи