Навчальний проект "Мій Сучасник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

My Contemporary. Мій Сучасник.

Автор проекту

Калюжна Маргарита Володимирівна

Передмова

Цього року приймала участь у міжнародній освітній онлайн конференції "Нова школа: мій маршрут". Під час роботи конференції пройшла курс TEO, керівник Ольга Урсова та Методи оцінювання у класі 21 століття, керівник Ольга Пікулик. Виникла ідея проекту "Мій Сучасник", який було представлено у межах курсу TEO. Моя робота. Деякі посилання, на жаль, вже не активні. Як все швидко змінюється у світі технологій. А на цій сторінці представляємо нашу спільну роботу з учнями. Перегляньте, будь ласка, що було, що змінилося, додайте свій коментар.

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

Англійська мова, суспільствознавство

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 • Співробітництво
 • Творче мислення
 • Вирішення проблем
 • Пошук та застосування інформації
 • Технології
 • Самостійність

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

 • 8-Д клас
 • 13-14 років

Термін реалізації проекту

грудень 2012 року

Мета проекту

Визначити сучасника, проаналізувати, яким чином він зміг досягти успіху та що означає успіх для кожного, навчитися використовувати у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології, виховувати почуття толерантності.

Опис проекту

Ідея проекту:

Влітку на одному з телевізійних каналів у Новинах демонстрували репортаж про українську художницю, дуже талановиту і яскраву особистість. Але так сталося, що всі свої роботи вона змушена віддавати одній компанії за визначену суму, яка дуже занижена від справжньої вартості її робіт. І вона не може нічого зробити, тому що підписала контракт з цією фірмою на дуже несприятливих умовах для себе. Але вона продовжує творити і які світлі та духовно сітлі її роботи. Який же мій сучасник?

Основні питання:

Ключове питання:

Чому нас може навчити сучасник?

Тематичні питання:

 • Хто з тих, кого Ви знаєте може служити прикладом для Вас?
 • Як він досягнув успіху?

Змістові питання:

 • Хто такий сучасник?
 • Які критерії успіху?
 • Яким можу стати я?

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

 • Представлення ідеї проекту учням. Отримання згоди батьків на роботу учнів над проектом.
 • Ведення блогу вчителем, де відображено хід реалізації проекту.
 • Визначення учнем критеріїв успіху, визначення сучасника та створення презентації.
 • Підсумки проекту.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (монологічне та діалогічне) - ведення діалогу за темою, власні міркування;
 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею - пошук, аналіз та відбір інформації;
 • мовна (лінгвістична) компетенція, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні - синтез інформації;
 • загальнонавчальні компетенції (вміння вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем - мотивація до навчання та вивчення;
 • зіставлення іноземної мови з рідною - написання есе;
 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування - усвідомлення необхідності вивчення іноземної мови;
 • емоційно-ціннісне ставлення до всього, що нас оточує - визначення сучасника та чому він може навчити;
 • уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності - "дія за зразком".

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Вступний
 • Учні ознайомлюються з проектом.
 • Визначаються критерії роботи над проектом та презентацією.
 • Бесіда з учнями про дотримання авторського права.
 • Отримують згоду батьків на роботу над проектом.
 1. Критерії есе
2. Збір інформації про сучасника та успіх.
 • Шукаємо визначення слів успіх, сучасник у різних тлумачних словниках.
 • Знаходимо висловлювання, поезію відомих людей про успіх та сучасника.
 • Збираємо отриману інформацію.
 1. Task 1
 2. Створюємо стікерні дошки та редагуємо спільну. [1]
3. Підсумовуючий
 • Визначаємо, що означає успіх шляхом голосування.
 1. SummariseЗа допомогою сервісу Twitter створено опитування, учні мають змогу проголосувати, що означає успіх.
4. Обговорення
 • Обираємо тему Twitter чата
 1. Task 2Створення опитування за темою для Twitter чата, використання хештегу #scskr (success kirovograd) Чат у Twitter
5. Узагальнення
 • Обираємо сучасника, пишемо есе та створюємо презентацію.
 • Обговорюємо теми есе.
 1. Task 3
6. Висновки
 • Представляємо презентації.
 • Обговорюємо, дискутуємо.
 1. Роботи учнів Steven Jobs Georgie Henley Zhenya Davidyuk Neymar Tom Hanks James Phelps and Oliver Phelps


Які результати одержали учні в проекті?

Більшість учнів визначили, що успіх - щастя, 71 % опитуваних вважають саме так. 14 % - асоціюють успіх з цінностями, ще 14 % зі словом мрії. Обговорювати планували тему успіх та свобода. За цю тему проголосувало 7 опитуваних. Створили презентації про Сучасника. Найвагомішим результатом було спілкування та обговорення теми проекту.

Наш фотоальбом


Матеріали проекту:

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Assessment Tools Field-tested Learning Assessment Guide

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Власний відгук про проект. Проект розпочинався з вересня 2012 року, але безпосередньо почали працювати над ним у грудні з 9 до 29, тобто три тижня. Хочу відмітити, що однозначно невдало вибраний час: кінець семестру, велике навантаження на учнів. У класі 21 учень: усі приймали участь у проекті, але представили свої роботи остаточно лише 6 дітей, 6 надали інформацію на чорнетках. Деякі не встигли, але були і такі, що взагалі не бажали приймати участь. І хочу зауважити, що це були діти, яких ми називаємо відмінниками. І як зауважив один з батьків, що дитина сказала, а що проект мені дасть. Тобто відсутність мотивації або її недостаність - важливий момент при роботі над проектом. При тому, що на його початку ми обговорювали, які вміння та навички кожен зможе отримати наприкінці. деякий процент дітей бажає мати матеріальний приз в руках за участь у проекті. Про буду думати у наступний раз за допомогою батьківського комітету. Теплими словами згадую онлайн конференцію "Нова школа: мій маршрут": намагалася застосувати усе чому навчилася під час участі у ній. По-перше, формуюче оцінювання та самооцінювання. Велика подяка за ідею індивідуальної та групової бесіди. Кожного дня починали: Що ти зробив учора? Які труднощі були? Що ти сьогодні збираєшся робити? А враховуючи специфіку нашого класу - діти навчаються у дві зміни до 6 години вечора, то дуже багато часу проводили у соціальних мережах Facebook та Вконтакте в режимі онлайн. Одним з моїх недоліків була відсутність відео інструкції з використання онлайнових сервісів. Діти не всі змогли відредагувати спільну стікерну дошку, а на своїх змінити налаштування приватності. Не вдалося провести і Twitter чат, як планувалося, не всі мали інтернет-зв'язок. Позитив - реєстрація на Twitter та знайомство з його можливостями для організації спільної роботи. Обговорення презентацій вирішили вже зробити у січні. Висновок: це наш четвертий проект на конкурс Intel. Змінилася я і змінилися мої учні: я вірю в себе і вважаю, що і відсутність роботи - це теж результат, який змушує замислитися і створити нові умови для діяльності. А саме головне, що мої учні все більше захоплюються проектною технологією і що вони розумні, творчі і відкриті до співпраці.