Навчальний проект "Крок до здоров'я"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Лабнюк Оксана Михайлівна, вчитель інформатики Луцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 11 - колегіуму Волинської області, проект "Крок до здоров'я"

Назва проекту

Крок до здоров'я

Предмет, клас

Основи здоров'я, біологія, 9 клас

Коротка анотація проекту

Метою проекту є формування в учнів мотивації до здорового способу життя, навичок пошуку, аналізу та узагальнення набутих знань. В ході проекту учні будуть шукати та опрацьовувати теоретичний матеріал, визначать основні заходи методи профілактики щодо захворювань Грипу та ГРВІ, обчислювати можливі витрати на профілактику грипу та лікування хвороби, порівнювати результати. Заключним кроком проекту буде проведення конкурсу-дегустації "Смузі-напій здоров'я"

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Чи завжди ми маємо вибір?

Тематичні запитання

 1. Чим ми хворіємо: ГРВІ чи ГРИП?
 2. В чому полягає профілактика?
 3. Підрахуємо, що дешевше: профілактика чи лікування

Змістові запитання

 1. Що таке ГРВІ?
 2. Що таке Грип?
 3. Які симптоми грипу?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

В учнів розвивається навчально-пізнавальна компетентність, навички самостійної роботи, роботи в групах. Діти вчаться чітко формулювати мету і завдання, шукати способи їх розв'язання. Також розвиваються навички виступу перед аудиторією, культура мовлення, вміння підбирати аргументи для відстоювання власної думки.

Дидактичні цілі проекту

Під час роботи в проекті учні навчаються правильно планувати і виконувати роботу згідно критеріїв і вимог, ефективно співпрацювати в групі, дотримуватись рольового розподілу. Вчаться аналізувати, узагальнювати отриманні знання та робити висновки щодо необхідності проведення профілактики грипу, ГРВІ та дотримання здорового способу життя. Учні поглиблюють знання з біології, основ здоров’я методом самостійного пошуку, досліду, аналізу та систематизації знань. Проводять пошук в Інтернеті, вчаться ефективно використовувати знайдену інформацію, посилатися на використані джерела. Самостійно проводять обчислення витрат на профілактику і лікування та порівнюють результати. В процесі роботи в проекті та захисту учні навчаються захищати власну думку, підтверджувати власну ідею, ілюструючи її прикладами, виступати перед аудиторією, ставити мету, проблемне питання та шукати оптимальні способи досягнення мети. Навчаються спілкуватися та співпрацювати в групах, прислухатися та поважати думку інших.

Методичні завдання проекту


Освітня - оволодіння теоретичним матеріалом шляхом самостійного пошуку, опрацювання та аналізу матеріалу, систематизація та узагальнення знань.
Виховна - виховання організованої, цілеспрямованої особистості із чітко сформованою мотивацією щодо здорового способу життя.
Розвивальна - розвиток аналітичного мислення, комунікативних здібностей учнів.
Організуюча - формування навичок роботи в групі, вміння формулювати завдання, добирати аргументи та відстоювати власну позицію.

Предметні області

 1. Біологія
 2. Основи здоров'я
 3. Інформатика

Презентація вчителя

Презентація вчителя

Візитна картка проекту

План проекту

План реалізації проекту проекту

План реалізації

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Презентація вчителя

Самостійні дослідження учнів

 • Під час роботи в проекті учні самостійно визначать основні методи та санітарно-гігієнічні рекомендації щодо проведення профілактики захворювань, обчислять витрати на профілактичні засоби та на курс лікування ГРВІ з ускладненням (згідно практичних рекомендацій лікарів та вартості ліків в аптеці)
 • Обчислення витрат

Приклад продукту проектної діяльності учнів

 1. Учнівська презентація
 2. Учнівська публікація
 3. Учнівський блог

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

 1. [Критерії оцінювання презентації]
 2. [Критерії оцінювання публікації]
 3. [Критерії оцінювання веб-сайту]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Журнал оцінювання

Інші документи

Анкета "Чи цінуєте ви своє здоров'я?"

Посилання на сайти


http://vn.20minut.ua/news/76719
http://life.pravda.com.ua/technology/2009/10/29/29680/
http://www.amizon.ua/ua-maininfo_7.html
http://ua.textreferat.com/referat-15243-1.html
http://h1n1.zzl.org/?p=124
http://www.rate1.com.ua/ua/suspilstvo/medicina/1680/
http://eureka.ucoz.ua/