Навчальний проект "Книжці я найкращий друг"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Книжці я найкрщий друг

Призвище, ім'я, по батькові

Шевченко Вікторія Вікторівна

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Українське читання, українська мова, трудове навчання, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

-запитувати різні бази даних;

-опитувати оточення;

-консультуватись в експерта;

-одержувати інформацію;

-уміти працювати з документами та класифікувати їх;

-використовувати набуті знання

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

3 клас, 9 років

Термін реалізації проекту

2 тижні

Мета проекту:

-Формування в учнів знань про історію виникнення книги.

-Формування в учнів навичок розрізняти за показниками види книг.

-Визначать та усвідомлювати значення ролі книги в житті людини, сучасному світі.

-Навчаться виділяти у книжці та правильно називати структурні елементи, пояснювати їх призначення.

-Формування рис успішного мовця і творчого читача.

-Вдосконалять власні навички пошуку інформації, її обробки та збереження.

-Навчаться представляти результати власних досліджень у формі презентацій, публікацій, статей.

-Навчаться публічно захищати результати власних досліджень.

-Формування навичок правильного раціонального розподілу часу та бажання вчитися.

-Формування навичок роботи в колективі.

-Сприяти розвитку вміння мислити оригінально, доносити нові ідеї до інших.

-Вчити учнів використовувати комп’ютерні технології як засіб для спілкування, пошуку, опрацювання, збереження та обробки інформації.

Опис проекту

Проект розрахований на учнів 3класу і відповідає навчальній темі «Похвала книгам» з предмету українське читання. Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми, розширення уявлень про історію виникнення книги, поглибленні пізнавальних інтересів, усвідомленні ними ролі книги в житті людини, сучасному світі, формування рис успішного мовця і творчого читача. Учні вчаться самостійно виділяти у книжці та правильно називати структурні елементи, пояснювати їх призначення.

Ідея проекту:

Прослідкувати розвиток виникнення книги і спрогнозувати подальшу роль книги в історії людства

Основні питання:

Ключове питання:

Хто вчить як на світі жить?

Тематичні питання:

• Коли і як з’явилась книга?

• Де можна знайти загадки, прислів’я, вірші про книжку?

• За допомогою чого можна відремонтувати книгу?

Змістові питання:

· З чого складається книга?

· Які бувають книги?

· Де з'явилась перша друкована книга?

· З чого робили книги в Єгипті?

· Хто був автором першого Букваря?

· Де зберігаються книги?

· Коли і де виникла перша бібліотека?

Візуалізація (структура) проекту

New-Mind-Map st4b.jpg

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Збір інформації
  • Збирали інформацію про історію виникнення книги
  • Збирали інформацію про розвиток книги
  • Збирали інформацію про можливості використання книги в житті людини
звітували у вигляді заповнення електронного журналу, спілкувались за допомогою google-груп, використовували Інтернет для знаходження інформації
2. Обробка інформації
  • Створювали повідомлення про історію виникнення книги
  • створювали статтю про правила поведінки з книгою
  • Прогнозували майбутнє книги в історії людства
Звітували у вигляді мультимедійної презентації, буклету, вікі-статті та блогу


Які результати одержали учні в проекті?

Після закінчення проекту учні отримали знання про історію виникнення, розвиток та будову книги, навчились використовувати ресурси мережі Інтернет для навчання та отримання знань.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Матеріали проекту:

План вивчення теми "Книжці я найкращий друг"

опитувальник “Книжці я найкращий друг”

Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 1

Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 2

Критерії оцінювання роботи групи

Динаміка роботи груп

Критерії оцінювання буклету "Прислів'я, загадки та вірші про книгу"

Критерії оцінювання презентації "Історія виникнення книги"

Критерії оцінювання блогу "Книголюби"

Критерії оцінювання вікі-статті "Правила поведінки з книгою"

Самооцінювання роботи в групі

таблиця З-Х-Д

інформаційний буклет для учнів "Книжці я найкращий друг"

презентація вчителя "Книжці я найкращий друг"

Учнівська вікі-стаття "Правила поведінки з книгою" до проекту "Книжці я найкращий друг"

учнівський буклет "Прислів'я, загадки та вірші про книгу"

Блог "Книголюби"

учнівська презентація "Історія виникнення книги"

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Список літератури

1. Савченко О.Я. Підручник Українське читання : підручник для 3 класу. -К.:Ранок, 2003.- 160 с.:іл.
2. Енциклопедії
3. Овчінніков В. С. Історія книги : еволюція книжкової структури :навч. посібник за спец. "Образотворче мистецтво" / В. С. Овчінніков . - Л.  : Світ, 2005. - 420 с.
4. Із історії найдавнішої писемності // Чум. шлях. - 2004. - № 6. - С. 29 - 30

Проекти подібної тематики

Проект "Книжечка для найрозумнішого малюка-дивака"

Відгуки про проект

Опитувальник "Відгук про проект"

Відгук про проект (таблиця)