Навчальний проект "Знайомі незнайомці"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Біжан Олена Вікторівна, вчитель початкових класів Червонополянської ЗОШ І-ІІІст.

Назва проекту

Проект "Знайомі незнайомці"

Предмет, клас

Предмет - природознавство, українська мова, інформатика

Клас- 4

Коротка анотація проекту

Учні будуть досліджувати основні характеристики хвойних, дізнаються, що сосни і ялини не тільки для окраси природи, вони приносять користь, можуть бути для когось домівкою. Додатково для учнів буде проведений конкурс малюнків «Моє улюблене дерево ». Учні будуть досліджувати різноманітність хвойних, а також створить презентацію про це в Power Point. Вони будуть шукати цікаву інформацію про сосну і ялинку в бібліотеці та в Інтернеті та випустять публікацію в Publisher. Учні проводитимуть конкурс, узагальнюватимуть матеріали пошуку та створять Веб-сайт в програмі Publisher Як кульмінація проекту учні приймуть участь в конференції..

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Без сосни і ялини нема України

Тематичні запитання

Які дерева найпоширеніші на Україні?
Які дерева потрібно оберігати?

Змістові запитання

Які дерева називаються вічнозеленими?
Які хвойні дерева є у нас в області?
Від кого треба захищати ялинки і сосни?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

Застосування компетентнісно-світоглядного аспекту використання про різноманітність хвойних дерев у житті людей

Дидактичні цілі проекту

В ході проекту учні вивчатимуть різноманітність хвойних дерев, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи, в учнів вдосконалюватимуться навички проведення вимірювань та порівнянь результатів вимірювання. Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Методичні завдання проекту

Предметні області

  1. ...Я і довкілля. Природознавство Загальноприродничий компонент освітньої галузі.

Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду; сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів.

  1. ...Мова та читання. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами.
  2. ...Комп’ютерні технології. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми .

Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Комп’ютерні технології щоб навчати, відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел

Публікація вчителя

[1]

Візитна картка проекту

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

[2]

Самостійні дослідження учнів

Кількість зрубаних дерев [3]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація [4] Буклет[5] Веб-сайт[6]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оцінювання веб-сайта [7] Оцінювання презентацї[8] Оцінювання буклета [9]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Дидактичні матеріали[10] План проекту[11] Лікувальні властивості хвойних [12] Сосна-різновиди[13] Цікаве про сосну [14]

Інші документи