Навчальний проект "Запорізька Січ - козацька республіка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Запорізька Січ - козацька республіка

Призвище Ім'я по Батькові

Андреєва Світлана Василівна

Номінація

найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

історія, інформатика, правознавстов

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Соціальна компетентінсть, загальнокультурна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

15 років, 8 клас

Термін реалізації проекту

10 уроків по 40 хвилин

Мета проекту:

розвивати знання про українську культуру та традиції

Опис проекту

Навчальний проект з Історії України. Метою проекту є ознайомлення учнів з історією Запорізької Січі. учні познайомляться з географічним положенням та особливостями розташування, політичним устроєм, традиціями та побутом українських козаків.

Ідея проекту:

Через розвиток знань про українське козацтво пробуджувати пітротичні якості

Основні питання:

Ключове питання:

Чи може людина жити без волі?

Тематичні питання:

Чи можемо ми назвати Запорізьку Січ козацькою республікою?

Козак це найманець іноземних владик чи захисник рідних земель?

Змістові питання:

1. Де, коли і як виникла Запорізька Січ?
2. Кого і як приймали в козаки?
3. Хто очолював козацьке військо?
4. Яким було військове спорядження козаків?
5. Проти кого воювали козаки?
6. Якими рисами характеру відзначались козаки?
7. Що робили козаки в мирний час?
8. Хто такі реєстрові козаки?

Візуалізація (структура) проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Підготовчий етап
Вчитель виконує пошук Інтернет ресурсів з теми, перевіряє готовність комп’ютерного обладнання, резервує час в шкільній бібліотеці, готує вступну презентацію та буклет для учнів.

Мотиваційний етап
На першому уроці вчитель ознайомлює учнів з буклетом та вступною презентацією. В ході проведення вступної презентації учні починають заповнювати таблицю ЗХД(перший та можливо другий стовпчик).

Організаційний етап
Перший тиждень проекту. Учні об’єднуються у 3 дослідницькі групи:

  • Географи
  • Політики
  • Господарники

Кожна група отримує власне завдання для дослідження.

Етап пошуку та обробки інформації(8 уроків)

Завдання для груп:
1. Зробити дослідження за заданою темою

2. Зробити висновки щодо виконаного дослідження

3. Оформити результати дослідження у вигляді вікі-сторінки, презентації або публікації

4. Додати цікаву публікацію до блогу навчального проекту.

5. Презентувати власне дослідження на підсумковому занятті.

В процесі виконання дослідження учні на кожному уроці звітують про виконану роботу. Це робиться у вигляді коротенької доповіді(2 хв). Такий вид роботи дасть змогу вчителю проконтролювати і при необхідності скоригувати просування учнів.

Група Географи досліджує географічне положення, особливості розташування та природні умови Запорізької Січі. Результати оформлює у вигляді публікації.

Група Політики досліджує політичний устрій. Результати оформлює у вигляді презентації.
Група Господарники досліджує побут, заняття, дозвілля козаків. Результати оформлює у вигляді вікі-статті. Учнівська вікі-стаття на тему: "Господарство Запорізької Січі"

Кожна група приймає участь в оформленні учнівського блогу: «Козацькому роду нема переводу»

На даному етапі вчитель проводить перевірку знань за допомогою усного опитування та дидактичних ігор: Чи хочеш ти стати мільйонером, Виникнення Запорізької Січі, карти знань, ребусів.

Презентаційний етап(останній урок)
Учні презентують результати дослідження, захищають свою роботу. Виставляють оцінки за допомогою розроблених вчителем критеріїв оцінювання:критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання презентації, критерії оцінювання публікації, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання групової роботи, критерії самооцінювання. Відповідають на запитання опитувальника. Закінчують заповнення таблиці ЗХД.

Приклади учнівських робіт:

Учнівська публікація "Запорізька Січ - козацька республіка"

Учнівська презентація "Запорізька Січ - козацька республіка. Суспільно-політичний устрій"

Учнівська вікі-стаття на тему: "Господарство Запорізької Січі"

Учнівський блог "Козацькому роду нема переводу"

Які результати одержали учні в проекті?

в ході навчального проекту учні збирали інформацію, аналізували її, систематизували. Отримали безліч нових вражень та емоцій.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Презентація вчителя
Буклет
Чи хочеш ти стати мільйонером
Виникнення Запорізької Січі
Карта знань
Опитувальник
Таблиця ЗХД
Ребуси

Критерії оцінювання:

Критерії оцінювання блогу
критерії оцінювання презентації
Критерії оцінювання публікації
Критерії оцінювання вікі-статті
Критерії оцінювання групової роботи
Критерії самооцінювання

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Вікіпедія http://learningapps.org

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Відгук