Навчальний проект "Запантентовано Людиною чи Природою?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Запантентовано Людиною чи Природою?

Автор проекту

Мироненко Олена Миколаївна, вчитель вчитель біології, заcтупник директора Цвітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівського району Кіровоградської області

Номінація

Кращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

біологія, інформатика, основи здоров'я, естетика

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

7-8 класи, 12-14 років

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Ми часто вживаємо фразу "Очевидне - неймовірне!" Кожна людина має побачити очевидне, але не кожен цією можливістю користується. Під час проекту учні намагаються дати відповідь на запитання «Запантентовано Людиною чи Природою?» та проектують моделі живої природи в область техніки шляхом встановлення аналогії, зокрема, намагаються створити новий інструмент (знаряддя) використовуючи знання з біології.

Основні питання

Ключове запитання: "Запантентовано Людиною чи Природою?"

Тематичні питання:

 • "Було чи винайшли?"
 • "Копії чи винаходи?"
 • Люди чи живі істоти рухають технічний прогрес?

Змістові питання:

 • "Які пристосування до виживання в будові тіла мають тварини ?"
 • "Які пристосування до виживання в будові мають рослини?"
 • "Які "досягнення" природи розглядає біоніка"
 • "Як людина використовує досягнення природи в техніці?"
 • "Які технологічні проблеми допомагають розв’язувати живі істоти?"
 • "Як побачити очевидне?"

Етапи проекту

У таблиці наведені основні модулі проекту в яких розкрито яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили? Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання? Над проектом можуть працювати як окремі учасники так і команди.

Од звичайного погляду скрите відкривається лиш дивакам. Прочитай золоті манускрипти, подивися у вічі вікам. Л. Костенко
Номер Назва модуля Що потрібно зробити в цьому модулі? Які звітні матеріали слід представити?
1. Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів
 • Познайомтесь з сервісом закладок Бобрдобр і візьміть участь у формуванні закладок проекту
 • Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту
 1. зареєстрируйтесь у Бобрдобр і візьміть участь у наповненні закладками групи «Група учасників проекту Запатентовано природою»
 2. внесіть найбільш уподобані адреси сайтів по темі проекту до таблиці ресурсів проекту
2. Вчимося бачити приховане
 • Поспостерігати за об'єктами живої природи
 1. Підготуйте презентацію, присвячену особливостям будови і життєдіяльності рослин і тварин і встановленню аналогії між світом Природи і технічним прогресом.
3. Щоб вижити...
 • Відшукати на соціальних веб-ресурсах відео-роліки про пристосування рослин і тварин до середовища існування, до виживання в певних умовах, до розмноження
 1. Створити відеоархів проекту.
 2. Підготувати публікацію про особливості виживання в біології.
4. Народна мудность, цитати й афоризми
 1. Познакомтесь із роботою пошукової системи Флексум. Створіть групу пошуку проекту.
 2. Відшукайте прислів'я, приказки, легенди, афоризми про взаємогармонію людини і природи, уміння бачити, відберіть найцікавіші й підготуйте Вікі-статтю або буклет.
5. На початку було...
 • Провести опитування, досліджуючи питання «Люди чи живі істоти рухають технічний прогрес?».
 1. проаналізувати результати засобами редактора електронних таблиць.
 2. Результати оформить на Web-сайті з метою обміну інформацією з усіма зацікавленими з даного питання.
6. Завершуємо і підводимо підсумки
 • Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками!
 1. переглянути матеріали інших учасників проекту й висловити свою думку й оцінку
 2. презентувати свій пристрій


Дидактичні матеріали

Тестові завдання

Тестові завдання для учнів 8 класу

Кросворд

Аналіз результатів опитування

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Які результати одержали учні в проекті?

Серед очікуваних результатів – поглиблення знань з біології рослин і тварин, розширення кругозору учнів, розвиток інтересу до вивчення природничих наук, розвиток абстрактного мислення

Приклад(и) учнівських робіт

Ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Інтернет-ресурси

Web 2.0 проекту:

Соціальні сервіси корисні для проекту

 • Фотосервіси:

Корисне відео

Література

 • Берг А. И. Бионика и её значение для развития техники. В кн.; Бионика. М., “Наука”, 1965, стр. 3.
 • Берг А. И., Сотсков Б. С. Состояние и Тенденции развития бионики. В кн.; Вопросы бионики. М., “Наука”, 1967, стр, 3; Наука и жизнь, 1966, № 6, стр. 3.
 • Бионика. М., “Наука”, 1965.
 • Вопросы бионики. М., “Наука”, 1967.
 • Жерарден Л. Бионика. М., “Мир”, 1971.
 • Клименко А. И. Живая радиоэлектроника. М., “Знание”, 1968.
 • Крайзмер Л. П., Сочивко В. П. Бионика. М., “Энергия”, 1968.
 • Литнецкий И. Б. Бионика. Киев, “Техника”, 1967.
 • Литнецкий И. Б. Беседы о бионике. М., “Наука” 1968.
 • Мазитова Р. М., Охотская В. Н., Пучкин Б. И. Обоняние и его моделирование. Новосибирск. “Наука”, 1965.
 • Мартека В. Бионика. М., “Мир”, 1967.
 • Милн Л. Дж., Милн М. Чувства животных и человека. М., 1966.
 • Райт Р. Х. Наука о запахах. М., “Мир”, 1966.