Навчальний проект "Епоха англійської мови"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Епоха англійської мови або вікно у світ без меж

Призвище Ім'я по Батькові

Мачула Ірина Володимирівна

Лобанова Валентина Сергіївна

Скляр Людмила Леонідівна

Номінація

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Англійська мова, інформатика, українська мова, світова література, музика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

життєві компетентності та навички ХХІ сторіччя:

критичного мислення та спроможність приймати рішення

навчання й новаторства

навички комунікації і співробітництва

компетентності в питаннях інформаційних і комунікаційних технологій

ініціативність і самостійність

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

учні 6-х та 10-х класів віком від 11 до 16 років

Термін реалізації проекту

Для реалізації проекту потрібно 2 місяця, по два заняття на тиждень.

Над проектом працювали у 2012 році з 2 жовтня по 30 листопада

Мета проекту:

• формування мотивації до вивчення англійської мови;

• вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі на англійській мові;

• розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях, розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

• подальший розвиток базових навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

• удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Опис проекту

Всім, звичайно, давно відомо, що знання англійської мови може стати у нагоді в житті. Ще хтось сумнівається? Тоді цей проект допоможе вирішити, чи потрібне знання англійської мови сучасній людині; які існують новітні методи вивчення мови, чи можливо поєднувати навчання з задоволенням. Робота над проектом сприяє здійсненню між предметних зв'язків англійської мови з: інформатикою та ІТ, української мовою, світовою та художньою культурою. Виконання досліджень реалізується через пошук, аналіз, оцінювання та застосування на практиці знайдених відомостей.

Ідея проекту:

У нашій гімназії учні вивчають поглибленно німецьку мову з 1 класу. Англійську мову починають вивчати з 5 класу, але приделяють їй не багато уваги, вважаючи що достатньо знати німецьку. Тому виникла нагальна потреба мотивувати учнів вивчати англійську більш завзято та переконати, що це є потреба,а не розкіш у сучасному світі.

Ключове питання:

Англійська мова - привілей і розкіш чи предмет першої необхідності?

Тематичні питання:

1. Навіщо вчити англійську мову?

2.Чи можливо навчатися із задоволенням?'''''

Змістові питання

1. Де можна зустріти англійську мову?

2.Яку роль відіграє англійська мова у нашому житті?

3.Як краще організувати навчання?

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Вступний
 • Учні ознайомлюються з вступною презентацією вчителя, ключовим та тематичними питаннями
 • Обирають тему для дослідження
 • Ознайомлюються з критеріями оцінювання їх роботи в проекті та рекомендаціями щодо створення презентацій, публікацій та веб-сайту

Вступна презентація

Критерії оцінювання:

презентації[1]

публікації[2]

вебсайту[3]

Рекомендації по створенню буклету, презентації,веб-сайту

Список сайтів про авторське право


2. Основний: учні об’єднуються в пари за бажанням чи обирають самостійну роботу та планують роботу над дослідженнями:

1 напрямок:

Пошук вживання англійських слів у нашому житті. Учні з власного досвіду з’ясовують на яких уроках у школі та де у повсякденному житті можна зустріти англійські слова. Виконують творчі завдання:[4] За знайденими результатами обирають напрямок подальшого дослідження. Планують, розробляють сценарій власних мультимедійної презентації та публікацій.2 напрямок:

Визначити роль англійської мови в житті пересічного українця. Учні розробляють питання для анкети, щоб з’ясувати, яку роль відіграє англійська мова у житті кожного з нас. Проводять анкетування однолітків. Підраховують результати, роблять аналіз проведеного опитування та приходять до висновку що англійська мова займає велике значення у нашому житті і у світі. Вона зустрічається повсякчасно у нашому житті і її потрібно вивчати. Результати досліджень оформлюють у вигляді таблиць та діаграм. Узагальнюють інформацію у публікації про роль англійської мови3 напрямок:

Пошук методів навчання. Знаходять в Інтернеті різні методи навчання. Визначають преваги та недоліки кожного. Аналізують та систематизують матеріал. Доводять актуальність обраної теми. Результати оформлюють в вигляді презентацій.

1 напрямок: Де можна зустріти англійську мову ?

 • Роботи учнів 6-х класів:
 • "English—у нашому житті"Мета дослідження: Виявити зв’язок між вивченням англійської мови в школі та повсякденним життям на прикладі меню в ресторані швидкого харчування Mc Donald’s
 • Роботи учнів 10-х класів:

Що означають назви клавіш?Як ефективно користуватись клавіатурою?

 • "Танці або dаnсing?"Проблемне питання:Чи існує зв’язок між англійською мовою і танцями??
 • "Англіцизми в українській мові"Проблемне питання:Що таке англіцизми? Коли доречно вживати англіцизми? Чи може сучасна українська мова існувати без англійської мови? Чи існує загроза існуванню української мови?

2 напрямок: Яку роль відіграє англійська мова? Навіщо вчити англійську мову?

 • Творчі завдання

Завдання.Знайти відповідність між скалярними величинами мови Паскаль і значенням слів у англійській мові.,Завдання: Опрацювати таблицю ключових слів мови програмування Паскаль та описати зміст поданих програм. Порівняти вживання слів., Завдання: знайти відповідність між англійським прислів'ям, їх дослівним перекладом та аналогом в українській мові

3 напрямок: Як краще організувати навчання?

 • "Вся правда про оволодіння англійською мовою"Проблемне питання: Як краще вивчати мову? Напрямки дослідження: Англійська мова в світі; Вивчення англійської мови в нашій гімназії; Англійська мова в сферах життя; Міфи про вивчення англійської мови; П'ять кроків до самостійного вивчення англійської мови
 • "English For Music Fanatics" Мета дослідження:показати необхідність знання англійської мови для розуміння пісень.Довести, що можна вивчати мову за допомогою текстів популярних пісень.

* Творчі завдання

3. Узагальнюючий
 • Узагальнюють результати досліджень
 • Проводять просвітницьку діяльность серед однокласників, друзів, знайомих та батьків
 • створюють веб-сайт

"Вікно у світ без меж"

Творче завдання: Заповніть та упорядкуйте Посилання на ресурси Інтернету

4. Захист проекту
 • Презентують результатати своїх досліджень
 • Проводять оцінювання проекту в цілому, отримують відгуки про те, наскільки вдалим він був
 • Узагальнюють знайдені відповіді на тематичні питання
 • Висловлюють думки про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології

Листи оцінювання:

презентації[5]

публікації[6]

вебсайту[7]

Підсумкова форма оцінювання роботи учнів над проектомЯкі результати одержали учні в проекті?

Працюючи над проектом учні дійшли таких висновків:

1.Англійську мову можна зустріти: У медіа просторі; музиці; комп'ютері; Інтернеті; техниці, кулінарії; Mc Donald’s ;спорті; танцях та інших сферах нашого життя

2.Англійська мова має велике значення в нашому житті і в світі

3.Знання англійської мови:

збільшує можливості отримання інформації; допомагає у спілкуванні з однолітками з-за кордону; дозволяє досконало освоїти комп’ютер та його програми, бути сучасною освідченою людиною ; допомагає повністю насолодитися мистецтвом; покращити знання рідної мови;

4.Щоб краще організувати навчання можна:

Відвідувати уроки англійської мови у школі; Займатися з репетитором; Займатися самостійно за допомогою Інтернет-ресурсів, Поєднати приємне задоволення з навчанням через музику, книжки або кінофільми.

Отже, способів і можливостей вивчення англійської в наш час сила силенна. Кожен, звичайно, сам вирішує для себе, яку йому мову вивчати і вивчати взагалі. Але, для того, щоб йти в ногу з усім світом і відкривати нові можливості в самих різних напрямках, англійська мова - це те, що потрібно, і це те, що дозволить зробити впевнений крок на шляху до успішного майбутнього.

В цьому учасники проекту впевнилися на всі 100 %.

Знання англійської мови в сучасному світі є своєрідним вікном у світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, можна досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей.

Відповідь на ключове питання:

Знання англійської мови не привілей і розкіш, а предмет першої необхідності

Наш фотоальбом

учасники проекту

Матеріали проекту:

Презентація проекту

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Посилання на використані ресурси Інтернету

Список літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДРУКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Проект "Єпоха англійської мови" приймав участь у конкурсі навчальних проектів за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» у Запорізькій області

Наказом ЗОІППО № 249-Д від 20.12.2012 Про підсумки обласного конкурсу навчальних проектів з англійської мови за програмою "Intel® Навчання для майбутнього"

учасників проекту нагороджено дипломом за І місце.

Цей проект обран найкращим навчально-виховний проект з англійської мови, впроваджений в навчальний процес. Журі відмітило високий професійний рівень використання комп’ютерних технологій, врахування вікових особливостей учнів.