Навчальний проект "Від камінця до ноутбука"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

«Від камінця до ноутбука»

Ідея проекту:

Ідея проекту полягає у створенні першого і єдиного на Україні музею «Історія обчислювальної техніки» у навчальному закладі.

Завдання вчителя:

знайти відповідь на питання: «Як треба організувати навчальний процес, щоб виховати на уроці інформатики сучасну конкурентноздатну особистість?»

Мета вчителя:

• розширити межі творчої діяльності – як власної, так і своїх учнів;
• усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій при навчанні різним предметам, а не лише інформатиці;
• привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування практично – спрямованих завдань;
• розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для проводження дослідження, створення презентацій, публікацій та веб – сайтів;
• ознайомити учнів з поняттям «проектна діяльність» і знайти відповідь на питання: «Які етапи розвитку пройшла обчислювальна техніка?»
• показати роль обчислювальної техніки в розвитку людства та ознайомити учнів зі старими зразками обчислювальної техніки;
• формувати в учнів первинну інформаційну культуру, культуру проектування;
• удосконалити свої знання з проектування та створення банку проектів, ідей, пропозицій;
• розвивати мислення: вміння аналізувати, класифікувати, пояснювати процеси за допомогою комп’ютерних технологій.

Автор проекту

Кийко Олена Онатоліївна, вчитель інформатики КЗ МНВК "Компьютерний центр" Управління освіти Вознесенської міської ради у Миколаївській області

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

інформатика, географія, фізика, математика, українська мова, економіка, історія.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

6, 7, 9, 10, 11, класи, 11 – 16 років

Опис проекту

Як виникла ідея проекту?

Ідея проекту виникла у мене у 2008 році під час вивчення теми «Історія розвитку обчислювальної техніки». Кожного року під час вивчення цієї теми я демонструвала учням графічні зображення обчислювальної техніки. Але це було не дуже цікаво, діти задавали багато питань, хотіли побачити на власні очі та доторкнутись до старих зразків обчислювальних приладів, хотіли спробувати провести розрахунок за допомогою арифмометра, або потримати в руках перфокарту. Це дійсно вже музейні експонати, і більшість учнів чує цю назву вперше. Я почала з учнями спільну дослідницьку діяльність по вивченню цієї проблеми.

Яке дослідження проводили учні? Що вони робили?

Учні дослідили як здійснювався розвиток обчислювальної техніки з давніх-давен до сьогодення. З цією метою учні спілкувалися з працівниками підприємств міста Вознесенська і Вознесенського району, жителями міста, однолітками, друзями, працівниками історико – краєзнавчого музею. Під час роботи над проектом учні повинні провести дослідницьку роботу в результаті якої зробити певні висновки і дати відповідь на питання «Які етапи розвитку пройшла обчислювальна техніка?». Учні опрацювали матеріали підручників з інформатики різних видавництв, здійснювали пошук інформації в мережі Інтернет.

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення. Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології у вигляді свідомої пошукової роботи з інформаційними джерелами для пошуку інформації у всесвітній мережі Інтернет, роботі над додатковою літературою в бібліотеках міста. Учні працювали в мережі Інтернет над пошуком віртуальних музеїв обчислювальної техніки, біографіями вчених – винахідників, малюнками зразків старої техніки. Вони показують практичне застосування набутих базових знань та вмінь з інформатики та інших предметів. Учні удосконалюють свої знання та вміння по роботі з програмою POWER POINT, Flash, Publisher, графічними редакторами Fotoshop, Paint, CorelDraw, Хara, текстовим процесором Word, працюють в мережі Інтернет, створюють Web – сайти за допомогою мови розмітки гіпертексту html, працюють з принтером, сканером, проектором. Робота над проектом, з одного боку, сприяла опануванню сучасними технологіями для розв'язання практичних задач, формуванню системно-інформаційної картини світу, системного та об'єктно-орієнтованого мислення, пізнавальної активності та творчих компонентів мислення. З іншого боку, це сприяло формуванню у учнів стійкого інтересу до навчання, що є необхідною умовою практичної реалізації особистістно-орієнтованого навчання.

Як використовувалися інформаційно – комунікаційні технології вчителем?

В процесі роботи над навчальним проектом учні розвивають навички мислення високого рівня, свою життєву компетентність, вчаться самі робити висновки, знаходити нові оригінальні підходи, докази, розвивають творчі здібності. Вони не просто вивчають історію розвитку обчислювальної техніки, а й створюють культурну спадщину для нащадків. Практична спрямованість діяльності учнів підкреслюється під час роботи з пакетом програм MsOffice. Учні зробили висновок, що історія створення обчислювальної техніки – одна зі сторінок історії людства, вона має велике значення для подальшого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій. З метою зацікавлення учнів у навчанні та розвитку їх творчого мислення вчителем широко використовувалися інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні презентації, робота в мережі Інтернет, публікації та Web – сайти. Під керівництвом вчителя школярі проведуть пошук в Інтернеті:
1) сайтів, які містять інформацію про видатних вчених – винахідників обчислювальної техніки;
2) сайтів з інформацією опису зразків обчислювальної техніки;
3) віртуальних музеїв обчислювальної техніки різних навчальних закладів.
Група, яка працюватиме над проектом, проаналізує отримані дані, зібрані експонати, систематизує їх і створить музейні експозиції. Результатом проекту є створення музею «Історія обчислювальної техніки», учнівського сайту, учнівської презентації та публікації, які будуть показані учням та вчителям з інших предметів, будуть презентовані працівникам Вознесенської міської ради, депутатському корпусу, громаді міста.

Які результати одержали учні в проекті?

Результат виконання проекту ,,відчутний” – це конкретний результат – створений музей «Історія обчислювальної техніки», готовий до показу та втілення в подальшу навчально – виховну роботу. Музей будуть відвідувати учні шкіл міста при вивченні шкільних предметів інформатика, інформаційні технології, географія, фізика, математика, українська мова, економіка, історія, а також жителі міста Вознесенська. На протязі проектної діяльності учні:
 навчилися розв'язувати проблеми,
 займатися проектною діяльністю,
 розробляти етапи втілення проекту,
 оволоділи технологією створення банку ідей,
 навчилися впорядковувати інформацію, робити її аналіз,
 навчилися використовувати різноманітні методи, засоби навчання, інтегрувати знання, уміння з різних предметів.
Учні ознайомилися з новою формою учбової діяльності - проектною.

Досягнуті результати проекту:

• Розкриття уніфікованого змісту проектної діяльності, адаптованої до шкільної практики, орієнтованої на особистість учня;
• Розвиток життєвої компетентності учнів;
• Реалізація навчальних цілей, що стоять перед сучасною школою;
• Впровадження в роботу особистісно-орієнтованого навчання;
• Розвиток у учнів пізнавальних навичок, вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі;
• Розвиток творчого та критичного мислення учнів, вміння бачити, аналізувати, сформулювати та вирішити проблему;
• Впровадження нових педагогічних технологій в повсякденну роботу;
• Формування в учнів мотивації до навчання.
Під час робота над проектом учні дослідили як здійснювалося написання перших програм, вивчили будову зразків обчислювальних приладів, зробили аналіз існуючих проблем у розвитку інформаційних технологій.

Галерея музею:

Фотографії музею:

Відкриття музею

Екскурії учнів

Календар історії:

KI.JPGСІЧЕНЬ

01 В 1878 році на півдні півострова Ютландія народився Агнер Крарул Ерланг (1878–1929) — датський математик, піонер у вивченні трафіку в телекомунікаційних системах. Ім'ям цього дослідника названа одиниця інтенсивності навантаження в телекомунікаційних системах (эрланг).

10 В 1938 році в Мілуоки (штат Вісконсін) народився Дональд Ервін Кнут — автор знаменитої праці “Art Computer Programming” (“Мистецтво програмування”).

19 В 1912 році в Петербурзі народився Леонід Віталійович Канторович (1912–1986) — видатний математик і економіст, академік, лауреат Нобелівської премії, що розробив теорію “великоблочного програмування”.

28 В 1857 році в Рочестере (штат Нью-Йорк) народився Уїльям Берроуз (1857–1898), який займає одне з головних місць у ряді винахідників клавішних рахункових машин.

KI1.JPG

.

ЛЮТИЙ

04 В 1943 році у в Новому Орлеані (штат Луїзіана) народився Кенет Томпсон — один з творців операційної системи UNIX .

05 В 1943 році у в місті Клервілл (штат Юта) народився Нолан Бушнелл — винахідник комп'ютерних ігор, засновник компанії Atari, один з найуспішніших бізнесменів знаменитої Кремнієвої долини, якого в колишні роки називали філософом Гри.

07 В 1920 році народився Ванг ан (Wang An) — американський інженер-електронщик і підприємець китайського походження; в 1948 році він винайшов пристрій, що запам'ятовував на магнітних сердечниках, який застосовувався в комп'ютерах до появи мікросхем.

07 В 1925 році у в місті Дніпродзержинську народився Микола Петрович Брусенцов — творець “чудо-машини” — трійкового комп'ютера “Сетунь”.

08 В 1927 році в Ленінграді народився Микола Якович Матюхін (1927–1984) — головний конструктор обчислювальних машин для систем ППО нашої країни. Микола Якович Матюхін був головним конструктором багатьох обчислювальних машин і систем, що мають важливе оборонне значення.

11 В 1915 році в Чікаго народився Річард Веслі Хеммінг (1915 – 1998) — один з основоположників теорії кодування, автор знаменитого підручника “Теорія кодування і теорія інформації”, переведеного в 1983 році на російську мову. В 1927 році в Москві народився Всеволод Сергійович Бурцев (1927 –2005) — академік, один з найвідоміших в нашій країні конструкторів високопродуктивних обчислювальних машин і комплексів для управління об'єктами, що працюють в масштабі реального часу.

13 В 1910 році в Лондоні народився Уїльям Бредфорд Шоклі (1910 –1989) — американський фізик, один з винахідників транзистора (напівпровідникового тріода).

15 В 1930 році в місті Сенгилей Ульяновської області народився Євгеній Андрійович Жогольов (1930 – 2003) — один з перших вітчизняних програмістів і один з творців трійкової “Сетуні”, заслужений професор МГУ ім. М.В. Ломоносова, який півстоліття працював в цьому учбовому закладі. В 1934 році в невеликому швейцарському містечку Вінтертуре (в передмісті Цюріха) народився Ніклаус Вірт — один з найвидатніших творців мов програмування XX сторіччя.

21 В 1933 році народився Ігор Васильович Поттосін (1933 – 2001) — один з найближчих соратників А.П. Єршова і ведучих російських учених в області інформатики.

22 В 1928 році в штаті Ілінойс народився Томас Курц — один з творців мови програмування Бейсік.

23 В 1965 році народився Майкл Делл (Dell) — засновник компанії Dell Computer Corporation, одного з світових лідерів в області розробки і виробництва комп'ютерних систем, ПЗ і периферійних пристроїв.

24 В 1955 році в США народився Стівен Пол Джобс — один з творців персонального комп'ютера Apple, який відкрив 1 квітня 1976 року разом із Стівеном Гері Возняком фірму Apple Computer.

29 В 1860 році в Буффало (штат Нью-Йорк) народився Герман Холлеріт (1860 – 1929) — основоположник рахунково-перфораційної техніки, безпосередньої попередниці сучасних комп'ютерів.

KI2.JPG

БЕРЕЗЕНЬ

02 В 1847 році в шотландському місті Едінбурзі народився Олександр Грейам Белл (1847 – 1922) — винахідник телефону.

09 В 1900 році в Хоубокені (штат Нью-Джерсі) народився Говард Ейкен (Aiken Howard Hathaway, 1900 – 1973) — вчений, що втілив в життя ідеї і проекти Чарльза Беббіджа. Одним з перших діючих комп'ютерів з програмним управлінням є Марк I (первинна назва — “Комп'ютер з автоматичним управлінням послідовністю операцій”), головним розробником якого був Говард Ейкен з Гарвардського університету.

11 В 1890 році в м. Еверетт (штат Массачусетс) народився Ванневар Буш (1890–1974) — американський учений, інженер і організатор, якого називають першим батьком гіпертексту.

12 В 1923 році в Петербурзі народився Святослав Сергійович Лавров (1923 – 2004) — один з класиків програмування в СРСР. Тріада імен — А.П. Єршов, С.С. Лавров і М.Р. Шура-Бура вперше з'явилася як титульні редактори російського видання повідомлення про Алгол-60. Ціле покоління програмістів виросло на ідеях цих учених.

16 В 1859 році в п. Туринські рудники (нині м. Краснотурінськ Свердловської області) народився Олександр Степанович Попов (1859 –1906) — видатний російський електротехнік, винахідник радіо.

19 В 1810 році в Білостоці народився Хаім-Зелік Я. Слонимський (1810 – 1904) — польський математик і винахідник (жив в “російській Польщі”).

KI3.JPG

КВІТЕНЬ

09 В 1919 році у Філадельфії (США) народився Еккерт Преспер-молодший (1919 – 1995, повне ім'я Еккерт Джон Преспер Джуніор, Eckert J. Presper, Jr.) — американський інженер і винахідник (1946 р., спільно з Дж. Мокнулі) першого універсального комп'ютера, що став одним з прототипів сучасних комп'ютерів.

16 В 1768 році в місті Ревелі (нині Таллін) народився Павло Львович Шиллінг (1768 – 1837) — винахідник електромагнітного телеграфу.

19 В 1931 році в Москві народився Андрій Петрович Єршов (1931 –1988) — видатний програміст і математик, академік, автор першої в світовій практиці монографії по автоматизації програмування.

27 В 1791 році в Чарльзтауні (штат Массачусетс) народився Семюел Морзе (1791 – 1872) — американець, що вніс істотний внесок в удосконалення електромагнітного телеграфу, творець знаменитої “азбуки Морзе”.

30 В 1916 році в невеликому місті Петоські (штат Мічіган) народився Клод Елвуд Шеннон (1916 – 2001) — “людина, яка придумала біт”.

KI4.JPG

ТРАВЕНЬ

01 В 1918 році в містечку Баймак (Татарія) в сім'ї гірського інженера народився Башир Іськандерович Рамєєв (1918 – 1994) — один з основоположників обчислювальної техніки в СРСР, головний конструктор сімейства обчислювальних машин “Урал”.

03 В 1912 році народився Юрій Якович Базильовській (1912 – 1983) — талановитий інженер – комп’ютерщик, головний конструктор ЕОМ “Стріла” і автоматизованого обчислювального комплексу для системи протиповітряної оборони “Далечінь-111”.

10 В 1923 роки в Києві у вчительській сім'ї народився Михайло Олександрович Карцев (1923 – 1983) — видатний конструктор обчислювальних машин і комплексів, що вніс істотний внесок в розвиток вітчизняної комп'ютерної техніки.

11 В 1930 році народився Едсгер Вайб Дейкстра (Edsger Wybe Dijkstra), видатний учений, натхненник теоретичного програмування, автор алгоритму Shortest Path Algorithm (найкоротший алгоритм шляху в теорії графів, відомий як алгоритм Дейкстра), ідеї синхронізованих послідовних процесів в роботі багатозадачних систем і один з розробників концепції структурного програмування, що виключає використання оператора GOTO.

19 В 1942 році в Сієтлі (штат Вашингтон, США) народився Гарі Кілдалл (Gary Kildall, 1942 – 1994) — автор CP/M, першої операційної системи для мікрокомп'ютерів. В 1956 році в Канаді народився Джеймс Гослінг (James Gosling) — творець мови програмування JAVA, призначеної для створення в Інтернеті прикладних програм (“додатків”).

20 В 1913 році в американському містечку Енн-Арбор (шт. Мічіган) в сім'ї лікаря народився Уїльям Редінгтон Хьюлетт (William Redington Hewlett, 1913 – 2001) — один з «батьків-засновників» знаменитої Силіконової долини, людина-легенда, інженер, мистецтвознавець, фахівець в області електроніки і засновник корпорації Hewlett-Packard — найбільшого світового виробника комп'ютерної і вимірювальної техніки. Уїльям Хьюлетт познайомився з Девідом Паккардом (David Packard) в 1930 р. під час навчання в Стенфордському університеті; тут же в 1934 р. він отримав ступінь бакалавра мистецтв, в 1936 р. — диплом магістра в області електротехніки в Массачусетському технологічному інституті, а в 1939 р. — диплом інженера в рідному Стенфорді.

26 В 1821 році в селі Окатове Калузької губернії, в маєтку свого батька народився Пафнутій Львович Чебишев (1821 – 1894) — видатний учений, що стояв на чолі російської математики середини і другої половини XIX століття.

31 В 1926 році в Будапешті народився Джон Джордж Кемені (John George Kemeny, 1926 – 1992). Разом з Томасом Курцем він розробив одну з найпопулярніших мов програмування — BASIC.

KI5.JPG

ЧЕРВЕНЬ

0 8 В 1955 році народився Тім Бернес-Лі (Tim Bernes-Lee) — людина, що перевернула уявлення про Всесвітню мережу, творець World Wide Web і системи гіпертексту. В 1990 р. Бернес-Лі винайшов перший примітивний браузер, а його комп'ютер вважається першим веб-сервером. Напередодні 2004 р. Тім Бернес-Лі був удостоєний титулу лицаря Британської імперії.

19 В 1623 році в Клермон-Феррані народився Блез Паскаль - одна з найзнаменитіших людей в історії людства.

22 В 1910 році в Берліні народився Конрад Цузе (Konrad Zuse) - творець першого діючого комп'ютера з програмним управлінням.

23 В 1912 р. народився Алан Метісон Тьюрінг (Alan Mathison Turing) — видатний англійський математик, теоретик комп'ютерних наук (computer science) і автор знайомої будь-якому програмісту «машини Тюрінга», яка лягла в основу логічної побудови обчислювачів. В 1943 р. народився Вінтон Серф (Vinton Cerf) — «прародитель» Інтернету, творець легендарного протоколу TCP/IP. Саме Серф першим визказав ідею об'єднання мережі в глобальну інформаційну структуру і запропонував термін Інтернет (Internet).

KI6.JPG

ЛИПЕНЬ

01 В 1646 році народився Готфрід Вільгельм Лейбніц - німецький (саксонський) філософ, математик.

24 В 1923 році в Ростові-на-Дону народився Віктор Михайлович Глушков. Під керівництвом Віктора Михайловича Глушкова був створений цілий ряд комп'ютерів і комп'ютерних систем: “Київ”, “Дніпро”, “Промінь”, «МИР», “Проект”, “Львів”, “Дісплан” .

KI7.JPG

ВЕРЕСЕНЬ

04 В 1927 р. в Бостоні (шт. Массачусетс) народився Джон Маккарті (John McCarthy), фахівець по теорії ЕОМ, математичній логіці, мовам програмування, автор терміну «штучний інтелект», творець мови Лісп (1941).

07 В 1912 році в місті Пуебло (шт. Колорадо) народився Девід Паккард (David Packard), що заснував разом з Уїльямом Хьюлеттом (William Hewlett) в 1939 р. фірму Hewlett-Packard.

09 В 1941 році в Броксвілле (штат Нью-Йорк) народився Денніс Рітчи, (Dennis Ritchie), який спільно з Кеннетом Томпсоном (Kenneth Tompson) брав участь в розробці операційної системи UNIX, автор мови Сі, співавтор (разом з Річардом Керніганом, Richard Kernighan) бестселера «Мова програмування Сі».

10 В 1839 році в Кембріджі (штат Массачусетс) народився Чарльз Сандерс Пірс (1839 – 1914), видатний американський філософ, людина, що запропонувала використовувати бінарну булеву логіку в електричних мережах і заклала основи сучасної цифрової техніки.

12 - 13 День програміста — неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 (28) вибрано тому, що цю кількість чисел можна виразити за допомогою одного байта. Так само "256" - це "100" в шістнадцятковій системі числення. В невисокосні роки це свято потрапляє на 13 вересня, а у високосні роки — на 12 вересня.

21 В 1801 році в Потсдамі народився Якобі Борис Семенович - видатний російський електротехнік, академік. Він сконструював декілька типів телеграфних апаратів, є винахідником букводрукувального телеграфного апарату.

KI8.JPG

ЖОВТЕНЬ

04 В 1903 році в Гамільтоні (США) народився Джон Вінсент Атанасофф (1903 – 1995), винахідник електронного цифрового комп'ютера.

08 В 1911 році в Москві народився Олексій Андрійович Ляпунов (1911 – 1973), “батько радянської кібернетики”.

21 В 1918 році в селі Парафієвка Чернігівської області народився Михайло Романович Шура-Бура, один з творців вітчизняної школи програмування.

24 В Детмолді (Німеччина) народився Вернер Бухольц (Werner Buchholz). Саме він ввів в обіг термін «байт» (byte).

28 В 1937 році в Рочестері (штат Нью-Йорк) народився Маршиан Едвард Хофф, творець першого мікропроцесора. В 1955 році в Сіетлі народився Уїльям (Біл) Гейтс, один із засновників всесвітньо відомої Microsoft Corporation.

29 В 1969 році це день народження мережі ARPANet.

KI9.JPG

ЛИСТОПАД

02 В 1815 році в Лінкольні (Англія) народився Джордж Буль (1815 – 1864), творець математичної логіки. В 1902 році в Нижньому Новгороді народився Сергій Олексійович Лєбєдєв (1902 – 1974), видатний конструктор, академік, творець першої вітчизняної електронної цифрової обчислювальної машини, а також цілого ряду інших ЕОМ. 08 В 1902 році в Мінську народився Ісаак Семенович Брук (1902 – 1974), один з основоположників вітчизняної обчислювальної техніки.

14 В 1943 році народився Пітер Нортон, ім'я якого вже стало легендарним. Набір сервісних програм Norton Utilities і оболонка Norton Commander (вийшла на ринок в 1986 році) відомий у всьому світі.

16 В 1922 році у Фландро (США, штат Південна Дакота) народився Джин Амдал (Gene Amdahl), головний конструктор таких легендарних машин, як IBM 704, 709, 7030, 7090, архітектор комп'ютерного сімейства третього покоління IBM 360.

26 В 1894 році в США, в сім'ї вихідця з Росії народився Норберт Вінер (1894 – 1964), майбутній “батько кібернетики”, автор легендарної книги “Кібернетика, або Управління і зв'язок в тварині і машині”.

KI10.JPG

ГРУДЕНЬ

03 В 1924 році у Філадельфії народився Джон Бекус, творець FORTRANA — першої мови програмування високого рівня для наукових і технічних застосувань.

04 4 грудня 1948 року - день народження російської інформатики. Цього дня Державний комітет Ради міністрів СРСР із впровадження передової техніки в народне господарство зареєстрував за номером 10475 винахід І.С.Бруком і Б.І.Рамєєвим цифрової електронної обчислювальної машини. Це перший офіційно зареєстрований документ, що стосується розвитку обчислювальної техніки в СРСР.

09 В 1906 році в Нью-Йорку народилася Грейс Мюррей Хоппер (1906 –1992), яка створила перший працюючий компілятор і мову програмування Кобол.

10 В 1815 році народилася Ада Байрон (1815 – 1852), графиня Лавлейс, що увійшла до історії комп'ютерної техніки як перша жінка-програміст.

26 В 1791 році в передмісті Лондона народився Чарльз Беббідж (1792 –1871) — знаменитий англієць, який вперше визначив призначення функціональних засобів автоматичного комп'ютера.

28 В 1903 році в Будапешті народився Джон фон Нейман (1903 – 1957) — американський математик і фізик, що зробив істотний вплив на весь хід розвитку комп'ютерної техніки.

KI12.JPG


.

Сайт віртуального музею:

Сайт віртуального музею можливо скачати за посиланням - http://voz.net.ua/doc/SaytVertMuzey/Sait.rar

Опис експонатів - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/OpysEkcp.rar

Вчені - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/SpisokEksp.doc

Матеріали проекту:

Буклет проекту:

http://voz.net.ua/doc/BukletProe/BukletProe.pub

Документи музею

Концепція музею з історії обчислювальної техніки при позашкільному закладі КЗ МНВК «Комп’ютерний центр» - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/KoncMuzKC.doc

Н А К А З 20.05.1997 N 151 Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/MinOsvUkraine.doc

Наказ про створення музею «Історія обчислювальної техніки» - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/NakazProStvorennz.doc

План роботи музею «Історія розвитку обчислювальної техніки» на 2009 – 2010 навчальний рік - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/PlanRobotyMuzeu.doc

ПОЛОЖЕННЯ про музей «Історія обчислювальної техніки» при позашкільному закладі КЗ МНВК «Комп’ютерний центр» - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/PologMuzKC.doc

Перелік експонатів - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/SpisokEksp.doc

Опис експонатів - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/OpysEkcp.rar

Вчені - http://voz.net.ua/doc/DocMuzey/SpisokEksp.doc

Дидактичний матеріал

Етапи та стадії навчального проектування. Опорний конспект учня - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/EtaSVyr_i_Nav_Proe .doc

Основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки. - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/OsnEtIstRozvObTeh.doc

Основні характеристики ЕОМ різних поколінь - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/OsnHraEVMrPok.doc

П’ять поколінь ЕОМ - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/PokolEvm.doc

Технологічна карта створення проекту - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/TehKStProe.doc

Технологія створення банку ідей та пропозицій - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/TehStvBIdProp.doc

Практичні роботи

Аанімація в слайдових презентаціях - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/PraktycniRob/AnimSlayPrezen.doc

Практична робота над образом майбутнього проекту - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/PraktycniRob/ObrProektu.doc

Практична робота, створення презентації. - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/PraktycniRob/StvPrezent.doc


Завдання

Картка для перевірки знань - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/KartPerZnan.doc

Картки - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/Kartynky.ppt

Кросворд (Word)- http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/Krosvord.doc

Кросворд (P.Point) - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/Krosvord.pps

Лото - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/Loto.doc

Таблиця - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/NakreslytyTabl.doc

Опорний конспект - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/OpornConsp.doc

Запитання - http://voz.net.ua/doc/DydaktycniMater/Zavdannya/ZapDoUcniv.doc

Методичні матеріали

Календар історії - http://voz.net.ua/doc/metod_materialy/KalendIstorii.doc

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету. - http://voz.net.ua/doc/metod_materialy/OsnInfDgerela.ppt

Проектна діяльність- http://voz.net.ua/doc/metod_materialy/Proektuvannya.ppt

Технология створення банку ідей - http://voz.net.ua/doc/metod_materialy/TehStvBanIdey.ppt

Музей історії обчислювальної техніки як засіб залучення учнів до науково-дослідницької діяльності - http://voz.net.ua/doc/metod_materialy/Stat_v_Gurnal.doc

Учнівські презентації

1 - http://voz.net.ua/doc/prezentacia_uchnivska/Harak_PK.pps

2 - http://voz.net.ua/doc/prezentacia_uchnivska/Istoriya.pps

3 - http://voz.net.ua/doc/prezentacia_uchnivska/Pokol_EVM.pps .

Информація про музей у газеті

1 - http://voz.net.ua/doc/KC_v_Gaz/01.jpg

2 - http://voz.net.ua/doc/KC_v_Gaz/02.jpg


Вчительська презентація

Музей історії обчислювальної техніки - http://voz.net.ua/doc/PrezentVcit/MuzIstKomTeh.ppt

Пошукові системи Internet - http://voz.net.ua/doc/PrezentVcit/PoisInternet.pps

Тегі HTML - http://voz.net.ua/doc/PrezentVcit/Tegi_HTML.ppt

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Багатомовна пошукова система

http://www.google.com/ - Google має величезні можливості в галузі пошуку. При цьому загальна кількість проіндексованих сторінок перевищує два мільярди. Добір документів можна проводити на більш ніж шістдесяти мовах.

Українські пошукові системи

http://meta.ua- МЕТА здійснює пошук по українським серверам, а також серверам з українською тематикою у всьому світі. Область пошуку додатково обмежується однією або декількома регіональними підрубриками. Важлива унікальна особливість Мети - підтримка пошуку з урахуванням правопису української мови.
http://www.uaport.net/UAcatalog/- перевагою TopPing є нова метапошукова машина МетаPing,, яка дозволяє виконувати пошук по декільком ІПС одночасно.
http://www.goldbook.dp.ua/- Золота книга - каталог каталогів, пошукових та рейтингових систем України, РФ і країн СНД. Ресурс всього містить 259 каталогів

Російські пошукові системи

http://www.rambler.ru/ - пошукова система містить інформацію про більш ніж 12 мільйонів документів, розташованих на серверах країн СНД і Росії. Rambler опускає при пошуку стоп-слова: прийменники, частки, артиклі. Якщо ж ці елементи входять до складу фрази, то їх потрібно узяти в лапки.
http://www.aport.ru/ - одна з кращих російськомовних пошукових систем. Перевагою Апорту є англо-російський і російсько-англійський переклад у режимі online запитів і пошуків результату, завдяки чому можна вести пошук у російських ресурсах Internet, навіть не знаючи російської мови.
http://www.yandex.ru/ - найбільша пошукова машина російської частини Internet: кількість проіндексованих документів наближається до 56 млн. Пошук враховує усі форми слова за правилами російської мови, у тому числі відмінки і дієвідміни.

Список літератури

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.академвидав, 2004. - 352 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. - Київ: Академвидав, 2004. - 190 с.
3. Головко М.В. Використання можливостей нових інформаційних технологій у навчанні // Зб. Наукових праць К.: - Подільського державного педагогічного університету: Серія пед. - Коломія: ВПТ «ВІК», 2001. - Вип. 7. - С. 15-19.
4. Гуревич Р., Кадемія М. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес //Воспитание школьников, 1999. - № 1.
5. Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна школа, 1998. - № 6. – С.68-71.
6. Леонтович А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии //Народное образование, 1999. - № 10. – С.152-158.
7. Підласий І. Педагогічні інновації: Освіта ХХ1 століття //Рідна школа. – 1999. - № 2. – С.3-17.
8. Сазоненко Г. Проективна педагогіка: з досвіду проектування навчальних технологій //Рідна школа. – 1999. - № 4. – С.41-45.
9. Инновации в школе: характер и результаты // Общее среднее образование России. Сб. нормат. документов 1992 - 1993 гг.: В 2 кн. / М-во образования РФ. М.: Просвещение, 1993. Кн. I. С. 63-89.
10. Комп’ютери в навчальному процесі // Матеріали Всеукраїнської конференції. — Умань: Інкомтех, 1999. — 84 с.
11. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения // Советская педагогика. - 1990. - №7.
12. Морозов В.М., Пидкасистый П.И. Подготовка учителей к инновационной деятельности //Советская педагогика. - 1991. - №10.
13. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии. М., 1998.
14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
16. Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці": Постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2005 р. № 1153 // http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main-cgi?nreg=o2.
17. Столяренко Л. Д. Педагогические технологии. – В 2 кн.:
18. Сиротинко Г.О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Основа, 2003. – 96с.
19. Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 6. – С. 25-36.
20. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2006. – Вип. 12. – 477 с.
21. Олексенко В.М. Інформаційні та педагогічні технології в освіті // Матеріали V Всеукраїнської конференції «ІТОНТ – 2006». – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 92.
22. Сучасні шкільні технології. Частина 1, Частина 2. Б-ка «Шкільний світ» - 2004р.

P.S.

Під час роботи над проектом учні знайшли в далекому селі Вознесенського району арифмометр, який не працював. Дідусь одного з дітей працював колись бухгалтером і користувався цим арифмометром. Діти розібрали пристрій, який було зроблено у 1957 році, і відремонтували його. Сьогодні він знаходиться в експозиції музею і під час проведення екскурсій екскурсоводи показують на ньому, як рахували наші дідусі і бабусі. Завдяки знанням і вмінням дітей було відрементовано арифмометр і повернуто до життя.