Навчальний проект "Все навколо - геометрія!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Все навколо - геометрія!"

Автори проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Ігошина І.В.,

Жукова О.Б.,

Тихонова О.О.

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

Людина і суспільство, Я і Україна, Довкілля; Хімія; Історія України; Образотворче мистецтво; Інформатика; Всесвітня Історія; Математика; Біологія; Художня культура; Фізика, Астрономія.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Інформаційна компетентність, освітня компетентність, соціальна компетентність, полікультурна компетентність, комунікативна компетентність, продуктивна компетентність, предметна компетентність, автономізація на компетентність, математична компетентність, особисті якості вчителя.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

9 - 11 класи (14 - 17 років)

Термін реалізації проекту

6 тижнів

Мета проекту

Визначити види правильних многогранників; розглянути властивості правильних многогранників; дослідити вплив правильних многогранників на появу філософських теорій та гіпотез; знайти зв'язок многогранників з природою; знайти геометрію навколо нас; дослідити Сім Чудес Світу; формувати вміння ефективно представляти результати власних досліджень; формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення; удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку; розвивати логічне мислення.

Опис проекту

Ідея проекту:

Дати найбільш повне уявлення про многогранники; розглянути многогранники, які не вивчаються в шкільному курсі геометрії; актуалізувати, поглибити, розширити теоретичні знання та практичні навички з даної теми, розвинути математичне та логічне мислення, сформувати математичну культуру і поняття універсального характеру математики, систематизувати міжпредметні зв'язки з такими предметами, як: історія, хімія, біологія , фізика, астрономія, художня культура.

Основні питання:

Ключове питання:

Правильні многогранники навколо нас, чи ми усередені правильних многогранників?

Тематичні питання:

 • Скільки існує правильних многогранників?
 • Існувала би філософія без многогранника?
 • Де в біології геометрія?
 • Впливають знання геометрії на архітектуру?

Змістові питання:

 • Визначити види правильних многогранників;
 • Довести властивості правильних многогранників;
 • Дослідити існування філософії без геометрії;
 • Дізнатися, як далеко дійшли сучасні геометри від філософів давнини;
 • Що символізували правильні многоранники у філософії;
 • Знайти геометрію в біологіі;
 • Знайти геометрію навколо нас;
 • Дослідити Сім Чудес Світу.

Візуалізація (структура) проекту

6gvgc New-Sheet.jpg

Стислий опис:

Проект є особисто-орієнтованим, оскільки припускає можливість участі в ньому різного контингенту учнів. Робота в групі створить ситуацію значущості кожного учня в загальній справі. Проблемні питання підштовхнуть дітей до пошукової, розумової діяльності. Учням нерідко здається, що геометрія – це нудний набір формул і фігур. І вони не здогадуються, що геометричні форми знаходять своє відображення практично у всіх галузях знань, наприклад, архитектурі. Геометрія являє собою могутній інструмент пізнання світу. В цьому проекті учні ознайомляться з правильними многогранниками, розглянуть всі 5 видів правильних многогранників, дізнаються про так названі півправильні многогранники (або Архімедові тіла) та тіла Кеплера – Пуансо. Учні будуть працювати по групах, аналізувати та систематизувати матеріали, оформлювати презентацію, публікацію та веб-сайт. Для пошуку шляхів розв’язання ключового та тематичних питань учні вивчатимуть додаткову літературу з історії, біології, фізики, хімії, образотворчого мистецтва, художньої культури, висновки науковців та філософів, проводити власні досліди. В результаті проведення проекту учні отримають повне уявлення про правильні многогранники.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• вивчати і доводити властивості правильних многогранників;

• знаходити геометрію навколо нас;

• досліджувати геометрію в інших науках;

• з’ясувати значення правильних многогранників навколо нас;

• дослідити вплив геометрії на розвиток архітектури;

• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій,

публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння

аргументовано доводити власну думку;

• розвивати навички мислення;

• розвивати логічне мислення;

• виховувати почуття шанобливого ставлення до отриманих знань.

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Організація проекту
 • Ознайомились з учительским буклетом
 • Переглянули учительську презентацію
 1. В мережі Інтернет переглянули приклади презентацій, публікацій, веб-сайтів з запропонованої теми
2. Об’єднуються у групи за інтересами

Обирають напрямок для дослідження

Розподіляють обов’язки у групах

 • Обмірковують соціологічні опитування
 • Знаходять правильні відповіді на кросворди
 • Дають відповіді на тести з теми
 • Ознайомлюються з пам’ятками
 1. Створюють таблиці та соціологічні опитування для розміщення у блогосфері
3. Робота над проектом
 • Збирають матеріали в мережі Інтернет
 • Обробляють наукову літературу
 • Проводять дослідження
 • Підвищують математичні знання
 • Оформлюють реферати
 1. В мережі Інтернет знаходять відповіді на тематичні і ключове питання, використовуючи: Вікіпедію, картинки Google, Microsoft Office: Office Word. Використовують цифровий фотоапарат для зйомок
4. Створення презентації
 • Створюють інформаційно-аналітичні продукти для презентації
 • Створюють відео-фільм "Правильні многогранники"
 • Кожна група звітує та надає матеріали координаторам проекту про свої дослідження
 1. Створюють презентацію за допомогою програми Microsoft PowerPoint та відео-фільм за допомогою програми Windows Movie Maker
5. Створення публікації
 • Створюють інформаційно-аналітичні продукти для публікації
 • Надають фотоматеріали
 • Кожна група звітує та надає матеріали координаторам проекту про свої дослідження
 1. Створюють публікацію за допомогою програми Microsoft Publisher та використовують цифровий фотоапарат
6. Створення веб-сайту
 • Створюють інформаційно-аналітичні продукти для веб-сайту
 • Надають анімаційні картинки
 • Кожна група звітує та надає матеріали координаторам проекту про свої дослідження
 1. Створюють веб-сайт за допомогою блогосфери Blogger
7. Оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів
 • Самооцінка, оцінка групи
 • Оцінювання презентації, публікації, веб-сайту
 • Оцінка вчителя
 1. Користуються програмою Office Word та Microsoft Excel
8. Презентують свою роботу на тижні предметів математичного циклу
 • Захист презентації
 • Представлення публікації
 • Показ веб-сайту
 1. Презентують результати своєї роботи за допомогою мультимедійного пристрою


Які результати одержали учні в проекті?

Учнівські роботи

Оцінки учням за проект

Наш фотоальбом

Фото учасників проекту

Матеріали проекту:

Методичні матеріали

 • буклет вчителя
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Дидактичні матеріали

Оцінювання знань та вмінь учнів

оцінювання презентації,

оцінювання публікації,

оцінювання веб-сайту;

загальне оцінювання всіх учнів;

самооцінка,

оцінка групою.

опис методів оцінювання проекту

Використані матеріали:

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

 • цифровий фотоапарат,
 • компьютер,
 • доступ до мережі Інтернет,
 • мультимедійний пристрій,
 • прінтер,
 • моделі многогранників.

Витратні матеріали:

 • СD, DVD діски, папір для друку.

Інтернет-ресурси

1.Математичне образотворче мистецтво

2.Півправильні многогранники

3.Моделі многогранників

4.Фестиваль педагогичних ідей "Відкритий урок"

5.Многогранники у світі філософії

6.Електронні підручники

7.Статті з математики

8.Історія архітектури

9.Урок з теми Многогранники

10.Анімаційні картинки

11.Анімаційні картинки

12.Матеріал з Вікіпедії

13.Многогранники в архітектурі

14.Інтернет ресурси з математики

15.Многогранники Словник

Список літератури

1. Моделі многогранників. Веннинджер М. Мир, 1974. – 240 стор.

2. Нові задачі зі стереометрії. Фігури оберту правильних многогранників. Баврин І.І., Садчиков В.А. – Влад. 2000. - 208 с.

3. Симетрія в математиці. Парамонова І.М. – М..МЦНМО, 2002. – 24 с.

4. Сучасна геометрія: Методи і додатки. – М.: Наука, 1979. – 759с.

Проекти подібної тематики

проекти учителів математики Запорізької області "Все навколо - геометрія!"

Відгуки про проект