Навички ХХІ століття

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

До основних навичок ХХІ сторіччя можна віднести

Відповідальність та адаптованість - вираження власної відповідальності та вміння пристосовуватись до швидкозмінних умов як в особистому житті, так і на своєму робочому місті та в громаді. Встановлення та слідування високим стандартам та цілям для себе та інших

Комунікативні навички - розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Творчість та інтелектуальна допитливість – здатність до оригінальності та інновацій; створення , впровадження та повідомлення нових ідей іншим ; бути відкритим та чутливим для нових та різноманітних перспектив.

Критичне та системне мислення - ґрунтовне доведення та розуміння ідей, вироблення комплексних стратегій виборів; розуміння взаємозв'язків між системами. Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Інформаційні навички та медіа грамотність - вміння здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в її різноманітних видах, формах та різних медіа представленнях.

Міжособистісна та групова взаємодія - демонстрування вміння працювати в різних командах та бути лідером; вміння адаптуватися і виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно співпрацювати з іншими; виявляти розуміння інших; поважати і визнавати різноманітність поглядів. Бажання бути корисним та знаходити компроміси для досягнення спільної мети

Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення - здатність окреслювати, аналізувати та вирішувати проблеми.

Самоспрямування в навчанні ( визначення самому своїх навчальних цілей) - розпізнавання, визначення та розуміння власних навчальних потреб, знаходження потрібних для самонавчання ресурсів; вміння визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги; мати бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Соціальна відповідальність - вміння діяти відповідально, згідно інтересів громади, країни; демонстрація етичної поведінки на персональному, рівні, на робочому місці та в громадянському контексті.