Мій портфоліо по темі "Екологія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Екологія і ми

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

географія, біологія, хімія, економіка

Навчальна тема (як записано в програмі)

Атом і атомне ядро

Вік учнів, клас

14-15 років, 9

Стислий опис проекту

Основним фізичним змістом проекту є вивчення екологічного стану сучасності. Учні мають набути навиків дослідження екології рідного краю. Учні виконуватимуть дослідження забруднення навколишнього середовища, зняття радіаційного фону місцевості. При цьому учні набудуть навиків роботи з приладами-дозиметрами. Під час роботи над проектом учні зніматимуть покази дозиметрами. Учні мають поглибити свої знання про природу рідного краю. В процесі виконання проекту учні знаходитимуть за допомогою мережі Інтернет довідникові матеріали Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі

При роботі над проектом учні: отримують поняття радіоактивності, атома, ядра, екології. отримують вміння вимірювати радіоактивність. Учні зможуть: • вимірювати радіоактивність • шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти • спілкуватись засобами миттєвих повідомлень та чатів • застосовувати положення про авторське право до питань використання програмного забезпечення • навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами. • використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних • створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами • створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. За тиждень до початку роботи проекту учні читають і переглядають матеріали, запропоновані вчителем. Робота в проекті розпочинається з обговорення теми проекту, розглядається її актуальність і доцільність проекту. Після обговорення учні створюють портфоліо та визначають основні цілі та завдання проекту; визначають свої ролі у проекті, знайомляться з основними питаннями проекту. Учні розглядають документи, щодо порушення авторського права в мережі Інтернет; Учні працюють в мережі Інтернет, відшуковують необхідні сайти, а також оцінюють за допомогою розробленою вчителем формую визначені веб-сайти; зберігають відповідні зображення, звуки, відео Учні створюють сторінку присвячену проекту в середовищі ВІКІ. Учитель створює план впровадження проекту. Перед закінченням проекту учня пропонується переглянути контрольний список щодо компонентів порт фоліо і оцінити свою роботу за заданою формою Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми [1] та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться самооцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової [2] та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання [3]. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують само оцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Заняття1. Підготовка. Учитель повинен пересвідчитись чи учні мають поняття електричного струму, радіоактивність, екологія. Чи розуміють механізм виникнення радіоактивності та її природу. Для цього учитель демонструє власну презентацію Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

Дослідження. Учні досліджують радіаційний стан школи та території школи У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні розміщають у презентації результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Заняття 2 Підготовка. Учні повторюють радіацію Дослідження. Учні досліджують радіаційний стан берегів Бугу Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Заняття 3 Підготовка. Учні повторюють будову атома Дослідження. Учні досліджують забрудненість берегів Південного Бугу Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять самооцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.

Заняття 4. Підготовка. Учні матеріал теми Атом. Атомне ядро Дослідження. Учні об’єднуються у групи і відповідно проводять обговорення отриманих результатів. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, які і скільки потрібно взяти лампочок для виготовлення гірлянди та з якого матеріалу з яким поперечним перерізом обрати провідник, розраховують скільки і якого проводу потрібно для забезпечення під’єднання усіх пристроїв кабінету

Заняття 5. Підготовка. Учні виконують усі необхідні обчислення, купують усі необхідні матеріали, виконують діаграми які перевіряються учителем. Дослідження. Під час проведення заняття учні виконують поставлені завдання. Представляють результати, обґрунтовують їх та діляться досвідом. На основі зведених даних учні, використовуючи інструкцію, створюють публікацію, яка містить узагальнені результати дослідження та практичні поради з питання вибору матеріалів та основ створення проектів. Висновки та результати досліджень розміщають у блозі, або на вікі-сторінці. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження та блогу, публікації.

Учні, які не встигають отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учнів- консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи. Для обдарованих учнів планується проведення конкурсу на кращу презентацію. Для цього учні за допомогою літератури та мережі Інтернет вивчають методи створення презинтації та, на основі цих знань створюють презинтацію , самостійно аналізуючи та оцінюючи, обирають оптимальні методи її створення. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марущак Олександр

Фах, навчальний предмет

математика,фізика; фізику, математику, інформатику

Навчальний заклад

Сокілецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської райдержадміністрації Вінницької області

Місто\село, район, область

село Сокілець Немирівського району Вінницької області

Контактні дані

с.Сокілець провулок Лісний 16

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

30.07-05.08. 2012

Місце проведення тренінгу

НВК №1 м. Немирів

Тренери

Медюк Іван Михайлович, Благодарська Оксана Петрівна