Музичний образ щастя

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Музичний образ щастя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Музика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Образний зміст музики

Вік учнів, клас

7-А клас. 12-13 років

Стислий опис проекту

При виконанні данного проекту учні об’єднуються в малі групи та виконують пошукову, дослідницьку та демонстраційну роботу.Учитель пропонує тему проекту,ключові питання проекту .На протязі виконання роботи вчитель здійснює контроль над роботою дітей(за допомогою тестів,самооцінювання,взаємоперевірки ).Результатом проекту має бути засвоєння учнями навчального матеріалу згідно з навчальними програмами та Державними освітніми стандартами.

Повний План вивчення теми

https://docs.google.com/open?id=0B3iMcZyMPalGSU5aSUxjSDE2Rjg

Навчальні цілі

Цілі проекту - Формування основ музичної культури учнів як важливої і невідємної частини їхньої духовної культури.Розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, залучення учнів до живлющого джерела людських почуттів і переживань.Формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності.

Опис оцінювання

На початку виконання проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, дізнаються над яким питанням їм доведеться працювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. За допомогою вчителя учні відповідають на питання тесту та заповнюють таблицю ЗХД для з‘ясування рівня знань та пробілів у навчанні, які потрібно закрити в процесі виконання проекту. Після чого групи учнів обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються правильно його оформити та розподілити ролі і час виконання окремих питань. Щотижня проводиться оцінювання знань, вмінь та навичок учнів за допомогою усного опитування, анкетування та учні доповнюють таблицю ЗХД. Учитель здійснює за необхідності коригуючу роботу та допомагає учням йти правильним шляхом.Під час роботи групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем та людьми, які займалися цією проблемою раніше. Здійснюють аналіз власних досягнень та досягнень кожної групи. По закінченню проекту учні складають тест зі знань програмного матеріалу. Захищають свій проект та роблять публікацію на веб-сайті. Оцінювання цих видів роботи проводиться завдяки формам оцінювання публікації, презентації. Після чого вчителем підбивається підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок № 1 На початку уроку вчитель знайомить дітей з піснею «Она идет по жизни смеясь» - музика і слова А.Макаревича. З`ясування навчальних потреб учнів буде здійснюватися на основі тестування, використання таблиць, презентацій вчителя. Учням пропонується заповнити таблицю «ЗХД». Кожна група складає орієнтовний план реалізації проекта. Кожна група здійснює пошук інформації(статей, малюнків та відеоматеріалів)в Інтернеті, бібліотеці, та журналах відповідно до обраної теми. Мотивація навчальної пізнавальної діяльності учнів. Що таке щастя? Слухання та сприймання музики . П.И. Чайковський. ‘Щастя ‘. М.Березовський. Концерт ‘Не отвержи меня во время Старости’. Завдання класу. Про що розповідає ця музика , які почуття вона викликає? Який музичний образ створено в музиці? Чи однакові музичний образ пісні і музичний образ Фрагмента концерта М.Березовського?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Данилова Світлана Ахтафівна

Фах, навчальний предмет

Учитель музики та основ здоров'я

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів№10

Місто\село, район, область

М.Новогродівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012

Місце проведення тренінгу

м.Новогродівка,вул.О.Кошового,38

Тренери

Кушнаренко Ірина Миколаївна