Моє портфоліо по проекту "Енергія - сила життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Енергія – сила життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний предмет - фізика, другорядні - інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Фізика. Тема у навчальних програмах: Робота і потужність електричного струму. Тема у Державних освітніх стандартах: Роль фізичних знань у житті людини та суспільному розвитку.

Вік учнів, клас

9 клас 14-15 років

Повний план вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Проект допоможе учням розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з результатами звичайного навколишнього життя. Після аналізу проблеми вони навчатимуться формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію. Учні вчитимуться усвідомлювати прочитане, аналізуватимуть побачене, також виховуватимуть в себе дбайливе ставлення до використання енергоресурсів. Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. При підготовці і створенні презентації учні формують та вдосконалюють навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати. Працюючи по-одному, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher. Головна ціль проекту – навчити дітей аналізувати; формувати навички високого рівня з теми; привчити економити енергоресурси, захищати навколишнє середовище

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та журнали спостережень для проведення само оцінювання. В процесі роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні записують свої результати до журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. З метою оцінювання результатів дослідження за допомогою підсумкової презентації використовується відповідна форма оцінювання. Після завершення проекту можна виявити непрямим способом чи всі учні засвоїли результати проектів через використання тесту. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Підготовка Учитель повинен пересвідчитись чи знають учні про використання енергії людиною і до чого це може привести. Для цього учитель демонструє власну презентацію 1 або 2. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет інформацію про використання енергії людиною, про наслідки такого використання, про альтернативні джерела енергії та їх розвиток Дослідження Учні за допомогою створеного альтернативного джерела енергії здійснюють освітлення школи та обраховують економічний ефект від його застосування. Аналізуючи отримані результати, роблять висновки про те, чи є доцільним використання альтернативних джерел енергії. У кінці дослідження учні працюють із формою «З-Х-Д» , самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні створюють презентацію та публікацію, до яких розміщають результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі посилання на файли із якими проводилось дослідження. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Іванівна Ковальчук

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та фізики

Навчальний заклад

Козятинський загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів "Школа-інтернат-гімназія" ім. В. М.Підгорбунського

Місто\село, район, область

с. Сигнал Козятинський район Вінницька область

Контактні дані

0984626037

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-22 липня 2012 року

Місце проведення тренінгу

ВІПОПП

Тренери

Пойда Сергій, Шевченко Ілона